Marketing communication in creating the image of cultural institutions: the case of national museums Cover Image

Komunikacja marketingowa w kreowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych
Marketing communication in creating the image of cultural institutions: the case of national museums

Author(s): Katarzyna Śmiałowicz
Subject(s): Social Sciences, Economy, Management and complex organizations, Sociology of the arts, business, education, Public Finances, Marketing / Advertising
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: muzea narodowe;instytucje kultury;komunikacja marketingowa;marketing;wizerunek instytucji kultury;młodzi dorośli;
Summary/Abstract: Monografia dotyczy ważnej problematyki znaczenia komunikacji marketingowej w kształtowaniu wizerunku instytucji kultury na przykładzie muzeów narodowych. Infrastruktura muzeów w Polsce systematycznie się rozwija, jednocześnie zmieniają się rola oraz funkcje muzeów. Zmiany te dotyczą m.in. zarządzania, marketingu, a także objawiają się w nowym podejściu do tworzenia wartości kulturowej. Współczesne instytucje kultury powinny być nie tylko otwarte i dostępne, powinny również komunikować się z otoczeniem społecznym, a szczególnym ich zadaniem jest zainteresowanie młodych dorosłych odbiorców (generacji Z). Muzea i galerie narodowe o profilu artystycznym, udostępniające najważniejsze narodowe kolekcje, mierzą się z podobnymi problemami w większości krajów Europy. Są to wielooddziałowe instytucje, najczęściej niedofinansowane, które stają w obliczu niespotykanej dotychczas konkurencji związanej z dostępnością wielu innych form spędzania wolnego czasu. Na podstawie studiów literaturowych oraz badań empirycznych autorka podjęła się identyfikacji i oceny znaczenia działań z zakresu komunikacji marketingowej muzeów narodowych w kształtowaniu wizerunku tych instytucji kultury wśród młodych dorosłych odbiorców. Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu "Doskonała nauka II. Moduł: Wsparcie monografii”.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-201-6
  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-200-9
  • Page Count: 320
  • Publication Year: 2024
  • Language: Polish