Internal audit as a tool to facilitate organizational management Cover Image

Audyt wewnętrzny narzędziem ułatwiającym zarządzanie organizacją
Internal audit as a tool to facilitate organizational management

Contributor(s): Joanna Maria Przybylska (Editor), Sławomira Kańduła (Editor), Iwona Bogucka (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Business Economy / Management, Public Administration, Management and complex organizations, Economic development, Public Finances, Accounting - Business Administration, Business Ethics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: audyt;audytor;kontrola;organizacja;jednostki samorządu terytorialnego;bankowość;usługi bankowe;COSO;oszustwa finansowe;
Summary/Abstract: Audyt wewnętrzny polega na systematycznej i dokonywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów zachodzących w organizacji, w szczególności zarządzania ryzykiem, kontroli i ładu organizacyjnego. Audytorzy wewnętrzni pomagają organizacji osiągnąć cele zarówno poprzez zapewnienie o skuteczności tych procesów, jak i przez usługi doradcze. Uniwersalne funkcje audytu przesądziły o tym, że od dawna jest on stosowany nie tylko w sektorze prywatnym, ale także w sektorze finansów publicznych. Z upływem czasu rola audytu wewnętrznego w organizacji się zmienia. Początkowo audytorzy wewnętrzni koncentrowali się głównie na sferze finansowej. Obecnie badania audytowe obejmują wszystkie obszary działalności danego podmiotu. Dynamiczne zmiany otoczenia organizacji wpływają na to, że wiedza na temat audytu wewnętrznego musi być stale pogłębiana, i to nie tylko przez audytorów, na których spoczywa obowiązek ciągłego rozwoju zawodowego, ale też przez osoby, których działalność może zostać poddana badaniu audytowemu. Zagadnienia zamieszczone w książce dotyczą wybranych aspektów audytu wewnętrznego, takich jak: 1) kontrola wewnętrzna jako przedmiot audytu, 2) organizacja audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, 3) etyczne aspekty pracy audytora wewnętrznego, 4) metody i techniki wykrywania nadużyć i oszustw finansowych, 5) dowody w procesie audytu wewnętrznego. Publikacja adresowana jest do audytorów wewnętrznych i innych osób zainteresowanych tą problematyką, m.in. odpowiedzialnych za kontrolę zarządczą oraz pracowników służb finansowych. Książka może być też wykorzystywana przez studentów studiów ekonomicznych i słuchaczy studiów podyplomowych.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-203-0
  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-202-3
  • Page Count: 148
  • Publication Year: 2024
  • Language: Polish