Many Far Voyages. Polish Culture for Foreigners Cover Image
 • Offer for Individuals Only 19.00 €

Wiele dalekich rejsów. Kultura polska dla cudzoziemców
Many Far Voyages. Polish Culture for Foreigners

Contributor(s): Paulina Potasińska (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Studies of Literature, Polish Literature, Theory of Literature
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: glottodidactics; glottodidactic cultural studies; Polish culture for foreigners; Polish as a foreign language; contemporary Polish literature
Summary/Abstract: The book, prepared in tribute to Professor Andrzej Zieniewicz by his doctoral students and the Polonicum scholars, is the result of reflections on various aspects of Polish culture from the glottodidactic perspective. Not only does it provide readers with valuable information on the history of teaching Polish as a foreign language, but it also explores possible answers to the question how to encourage foreigners to learn about Polish culture.

 • E-ISBN-13: 978-83-235-6011-1
 • Print-ISBN-13: 978-83-235-6003-6
 • Page Count: 238
 • Publication Year: 2023
 • Language: Polish
Obecność Profesora, czyli Andrzeja Zieniewicza przypadki przez niegoż samego opisane

Obecność Profesora, czyli Andrzeja Zieniewicza przypadki przez niegoż samego opisane
(The professor’s presence or Andrzej Zieniewicz’s adventures in his own words)

 • Price: 1.50 €
Czesław Miłosz jako glottodydaktyk

Czesław Miłosz jako glottodydaktyk
(Czesław Miłosz as a Popularizer of Polish Literature and Culture)

 • Price: 1.50 €
Zakopane 1928 – pierwszy w historii wakacyjny kurs kultury polskiej (i języka polskiego) dla cudzoziemców

Zakopane 1928 – pierwszy w historii wakacyjny kurs kultury polskiej (i języka polskiego) dla cudzoziemców
(Zakopane 1928 – the first summer course in Polish culture (and language) for foreigners)

 • Price: 1.50 €
"Kintsugi" na lektoracie jpjo, czyli o poszukiwaniu piękna w niedoskonałości – propozycja glottodydaktyczna do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju

"Kintsugi" na lektoracie jpjo, czyli o poszukiwaniu piękna w niedoskonałości – propozycja glottodydaktyczna do realizacji wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju
("Kintsugi" in Polish as a Foreign Language Classes: Searching for Beauty in Imperfection – a Glottodidactic Proposal for the Implementation of Selected Sustainable Development Goals)

 • Price: 2.00 €
Dziś jest moje umieranie – o "Metempsychozie", ostatnim tomie wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza

Dziś jest moje umieranie – o "Metempsychozie", ostatnim tomie wierszy Jarosława Marka Rymkiewicza
(Today is my dying – on "Metempsychoza", the last book of poems by Jarosław Marek Rymkiewicz)

 • Price: 1.50 €
Polskie dzieła sztuki, które mogą nadszarpnąć nerwy* i dlatego warto o nich mówić (*lub: poruszyć, oburzyć, rozbawić)

Polskie dzieła sztuki, które mogą nadszarpnąć nerwy* i dlatego warto o nich mówić (*lub: poruszyć, oburzyć, rozbawić)
(Polish pieces of art that can strain your nerves* and that is why it is worth talking about them (*or: touch, anger, amuse))

 • Price: 1.50 €
Polska muzyka w oczach internetowych wędrowców i poszukiwaczy

Polska muzyka w oczach internetowych wędrowców i poszukiwaczy
(Polish music as seen by Internet wanderers and seekers)

 • Price: 1.50 €
Leo Lipski, Sławomir Mrożek

Leo Lipski, Sławomir Mrożek
(Leo Lipski, Sławomir Mrożek)

 • Price: 1.50 €
Rusofobia w topice polskiego romantyzmu

Rusofobia w topice polskiego romantyzmu
(Russophobia in the topics of Polish Romanticism)

 • Price: 1.50 €
Pożegnania i powroty

Pożegnania i powroty
(Farewells and returns)

 • Price: 2.00 €
Najnowsze słownictwo jako narzędzie odkrywania i obserwacji współczesnych przemian kulturowych (na materiale z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego)

Najnowsze słownictwo jako narzędzie odkrywania i obserwacji współczesnych przemian kulturowych (na materiale z Obserwatorium Językowego Uniwersytetu Warszawskiego)
(The latest lexis as a tool for discovering and observing contemporary cultural changes (based on the material from the Language Observatory of the University of Warsaw))

 • Price: 1.50 €
Perspektywa lingwakulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego – na przykładzie publikacji "Zdaj się na polski!" i "Gramatyka z kulturą"

Perspektywa lingwakulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego – na przykładzie publikacji "Zdaj się na polski!" i "Gramatyka z kulturą"
(Linguacultural perspective in teaching Polish as a foreign language – on the example of the publications “Zdaj się na polski!” and “Gramatyka z kulturą”)

 • Price: 1.50 €