Gender Based Violence in University Communities - Policy, Prevention and Educational Initiatives Cover Image

Rodno zasnovano nasilje u univerzitetskim zajednicama - Politika, prevencija i obrazovne intervencije u Britaniji
Gender Based Violence in University Communities - Policy, Prevention and Educational Initiatives

Contributor(s): Anitha Sundari (Editor), Ruth Lewis (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Education, Sociology, Higher Education , Studies in violence and power, Victimology, Sociology of Law
Published by: Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija (TPO Foundation)
Keywords: Gender; Violence; University Communities; Policy; Prevention; Educational Initiatives;
Summary/Abstract: Ovaj zbornik izlazi na svjetlo dana usred nekih obećavajućih i izazovnih vremena za aktivistice, studentice i članice akademske zajednice u UK i šire, koje su istraživale i vodile kampanje o pitanju rodno zasnovanog nasilja u univerzitetskim zajednicama. U kontekstu novih istraživačkih dokaza i povećanja javne svijesti i medijske pažnje kada se radi o ovom problemu, ovo su zaista prvi koraci ka njegovom priznavanju i rješavanju u različitim zemljama, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo i Australiju. U ovom poglavlju se razmatraju kontekst i obrisi nekih novijih debata o rodno zasnovanom nasilju u univerzitetskim zajednicama u kojima je smješten ovaj zbornik. Rodno zasnovano nasilje razumijevamo kao ponašanje ili stavove utemeljene na nepravednim odnosima moći koji povređuju, prijete ili potkopavaju ljude zbog njihovog (pretpostavljenog) roda ili seksualnosti. U ovoj definiciji se priznaje da je rodno zasnovano nasilje pod uticajem rodnih odnosa i da utiče na njih, te se problematizira nasilje zasnovano na hijerarhijskim konstrukcijama roda i seksualnost..

  • Print-ISBN-13: 978-9926-422-23-3
  • Page Count: 200
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bosnian
Kontinuum prihvatljivosti: razumijevanje stavova mladih o rodno zasnovanom nasilju

Kontinuum prihvatljivosti: razumijevanje stavova mladih o rodno zasnovanom nasilju
(A continuum of acceptability: understanding young people’s views on gender based violence)

“Momačka kultura” (lad culture) i seksualno nasilje nad studenticama

“Momačka kultura” (lad culture) i seksualno nasilje nad studenticama
(‘Lad culture’ and sexual violence against students)

Seksualno nasilje u kampusima američkih koledža: historija i izazovi

Seksualno nasilje u kampusima američkih koledža: historija i izazovi
(Sexual violence on US college campuses: history and challenges)

Razlozi za zabrinutost: australijska perspektiva odgovora na seksualni napad i uznemiravanje u univerzitetskim okruženjima

Razlozi za zabrinutost: australijska perspektiva odgovora na seksualni napad i uznemiravanje u univerzitetskim okruženjima
(Grounds for concern: an Australian perspective on responses to sexual assault and harassment in university settings)

Prevencija rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu: kontekst politika

Prevencija rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima u Ujedinjenom Kraljevstvu: kontekst politika
(Preventing gender based violence in UK universities: the policy context)

Studentski feministički aktivizam protiv rodno zasnovanog nasilja

Studentski feministički aktivizam protiv rodno zasnovanog nasilja
(Student feminist activism to challenge gender based violence)

Korištenje zakona za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja u univerzitetskim zajednicama

Korištenje zakona za borbu protiv rodno zasnovanog nasilja u univerzitetskim zajednicama
(Using the law to challenge gender based violence in university communities)

Intervencijska inicijativa: teoretske osnove, razvoj i provedba

Intervencijska inicijativa: teoretske osnove, razvoj i provedba
(The Intervention Initiative: theoretical underpinnings, development and implementation)

Razumijevanje studentskih odgovora na rodno zasnovano nasilje u kampusu: pregovaranje, reinskripcija i otpor

Razumijevanje studentskih odgovora na rodno zasnovano nasilje u kampusu: pregovaranje, reinskripcija i otpor
(Understanding student responses to gender based violence on campus: negotiation, reinscription and resistance)

Borba protiv rodno zasnovanog nasilja u univerzitetskim zajednicama: perspektiva praktičarki

Borba protiv rodno zasnovanog nasilja u univerzitetskim zajednicama: perspektiva praktičarki
(Tackling gender based violence in university communities: a practitioner perspective)

Zaključak: utvrđivanje programa za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima

Zaključak: utvrđivanje programa za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja na univerzitetima
(Conclusion: setting the agenda for challenging gender based violence in universities)