Contemporary woman - sketches for a portrait against the background of social and cultural changes Cover Image
  • Offer for Individuals Only 6.00 €

Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych
Contemporary woman - sketches for a portrait against the background of social and cultural changes

Contributor(s): Katarzyna Joniec (Editor), Dagmara Dobosz (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Pedagogy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: contemporary woman; social and cultural changes
Summary/Abstract: Rozpatrywanie zmian jakim ulegały i ulegają role społeczne podejmowane przez kobiety na przestrzeni czasu stanowi istotny społecznie postulat badawczy. Proponowany zbiór tekstów opatrzony tytułem Współczesna kobieta – szkice do portretu na tle przemian społeczno-kulturowych nie jest kolejnym opisem sytuacji kobiety we współczesnym świecie skupionym na jednym z wymiarów jej funkcjonowania. Zamiarem naszym jest raczej próba ukazania zmienności kobiety na tle zmienności świata i odwrotnie z szerokiej perspektywy aktualnych dziś różnych problemów społecznych. Znajdują się tu teksty odwołujące się zarówno do przeszłości, do teraźniejszości opierającej się na tym co przeszłe oraz do przyszłości, która z teraźniejszości z kolei wyrasta. Celem zaproponowania takiej formuły przedkładanej książki jest bowiem jak najszersze ukazanie złożoności sytuacji kobiety w świecie współczesnym, nierozerwalnie związanej z wczoraj i jutro. W publikacji zawarto teksty stanowiące z jednej strony rekonstrukcję dotychczasowych spojrzeń na prezentowaną problematykę, z drugiej zaś te mające charakter empiryczny, prezentujące wyniki badań własnych autorów. Wyrażamy nadzieję, iż publikacja ta dla każdego czytelnika stanowić będzie bodziec do refleksji nad sytuacją współczesnej kobiety oraz zachęci do podejmowania kolejnych badań w tym niewyczerpanym temacie.

  • E-ISBN-13: 978-83-8010-263-5
  • Print-ISBN-13: 978-83-8012-262-8
  • Page Count: 162
  • Publication Year: 2014
  • Language: Polish