Legal aspects of air transport security Cover Image

Prawne aspekty bezpieczeństwa transportu lotniczego
Legal aspects of air transport security

Author(s): Ewa Jasiuk, Matylda Berus, Krzysztof Chochowski, Anna Chochowska, Anton Demchuk, Tadeusz Dunin, Jurij Hofman, Agata Marchwińska, Kamil Sikora, Anton Demczuk
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy, Civil Law, Security and defense, Law on Economics, EU-Legislation
Published by: Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego
Keywords: terrorism; aviation terrorism; civil aviation; human rights protection; air transport; air transport security
Summary/Abstract: Monografia zawiera wyniki badań naukowców z Polski i Ukrainy odnoszące się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem transportu lotniczego w czasach zagrożenia terroryzmem. Terroryzm międzynarodowy, w tym terroryzm lotniczy, stanowi współcześnie ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Nieustannie poszukiwane są skuteczne sposoby radzenia sobie z tym problemem. Walka z terroryzmem lotniczym stanowi ogromne wzywanie współczesnego świata. W celu osiągnięcia skuteczności muszą być w nią zaangażowanie różne organy, w tym także administracji publicznej. Jednak z walką z terroryzmem związane są różnorodne problemy – w tym związane z przestrzeganiem standardów ochrony praw człowieka zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – które analizowane są w monografii.

  • E-ISBN-13: 978-83-66723-11-5
  • Print-ISBN-13: 978-83-66723-10-8
  • Page Count: 192
  • Publication Year: 2021
  • Language: Polish
Terroryzm lotniczy a ochrona praw jednostki zagwarantowana w Europejskiej konwencji praw człowieka

Terroryzm lotniczy a ochrona praw jednostki zagwarantowana w Europejskiej konwencji praw człowieka
(Air terrorism and the protection of individual rights guaranteed by the European Convention on Human Rights)

Terroryzm lotniczy oraz zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym a ochrona praw człowieka – analiza wybranych przypadków

Terroryzm lotniczy oraz zapobieganie zagrożeniom terrorystycznym w lotnictwie cywilnym a ochrona praw człowieka – analiza wybranych przypadków
(Air terrorism and the prevention of terrorist threats in civil aviation and the protection of human rights - analysis of selected cases)

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego wobec zagrożenia terroryzmem

Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego wobec zagrożenia terroryzmem
(Security of civil aviation against the threat of terrorism)

Organy administracji publicznej odpowiedzialne za bezpieczeństwo transportu lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej

Organy administracji publicznej odpowiedzialne za bezpieczeństwo transportu lotniczego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Public administration departments responsible for air transport safety in the Republic of Poland)

Kwestie bezpieczeństwa transportu lotniczego w ustawodawstwie Ukrainy

Kwestie bezpieczeństwa transportu lotniczego w ustawodawstwie Ukrainy
(The issues of air transport safety in the legislation of Ukraine)