Perspectives on LSP teacher training in Poland Cover Image

Perspektywy kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w Polsce
Perspectives on LSP teacher training in Poland

Author(s): Joanna Kic-Drgas, Joanna Woźniak
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Keywords: nauczyciel języka specjalistycznego; JOS; program studiów; nauczanie języków obcych do celów zawodowych; edukacja językowa; kształcenie nauczycieli; szkolnictwo wyższe
Summary/Abstract: Głównym celem publikacji jest analiza procesu kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych (JOS) w Polsce. Jest to kwestia o tyle istotna, że na coraz bardziej zglobalizowanym rynku pracy, umiejętność komunikowania się w języku obcym zawodowym jest niezwykle pożądana, a absolwenci filologii coraz powszechniej zatrudniani są jako lektorzy języka zawodowego lub trenerzy lingwistyczni w firmach i korporacjach międzynarodowych. Książka zawiera teksty badaczy reprezentujących różne ośrodki naukowe. Zebranie wyników badań oraz indywidualnych doświadczeń reprezentantów różnych filologii i specjalności z pozwoliło na przedstawienie dziedziny kształcenia nauczycieli języków specjalistycznych w sposób wieloaspektowy. Dzięki temu możliwe było zarysowanie kierunków rozwoju tej dziedziny dydaktyki w Polsce, a także określenie zestawu kompetencji (zarówno dydaktycznych, jak i miękkich), wymaganych od przyszłych nauczycieli-trenerów.

  • Print-ISBN-13: 978-83-65591-68-5
  • Page Count: 230
  • Publication Year: 2022
  • Language: Polish