Studia Theologica Doctoralia vol. XIV. 
From the light of prayer to the theology of light. Aspects of Current Doctoral Research Cover Image
 • Offer for Individuals Only 25.00 €

Studia Theologica Doctoralia vol. XIV. De la lumina rugăciunii la teologia luminii. Aspecte ale cercetării doctorale actuale
Studia Theologica Doctoralia vol. XIV. From the light of prayer to the theology of light. Aspects of Current Doctoral Research

Contributor(s): Viorel Sava (Editor), Pablo Argárate (Editor), Jack Khalil (Editor), Vantsos Miltiadis (Editor), Gabriel-Alin Piștea (Editor)
Subject(s): Christian Theology and Religion, Theology and Religion, Comparative Studies of Religion, Religion and science , Sociology of Religion, History of Religion, Psychology of Religion
Published by: Editura Doxologia
Keywords: International Symposium "Studia Theologica Doctoralia"; the light of theology; faith; salvation; Theology and Religion;
Summary/Abstract: Part of the works in this volume were presented at the 14th edition of the "Studia Theologica Doctoralia" International Symposium, organized by the Doctoral School of the "Dumitru Staniloae" Faculty of Orthodox Theology of the "Alexandru Ion Cuza" University from Iași, in partnership with the Faculty of Catholic Theology of the University of Graz, Austria, with the "Saint John Damascene" Faculty of Orthodox Theology of the Balamand University, Lebanon, and with the Faculty of Orthodox Theology of the "Aristotle" University Thessaloniki, Greece, under the patronage and blessing of the Metropolitanate of Moldova and Bucovina, Ia, May 9-10, 2022.

 • E-ISBN-13: 978-3-9504741-3-8
 • Print-ISBN-13: 978-606-9746-89-9
 • Page Count: 734
 • Publication Year: 2022
 • Language: English, Romanian, French
A Textual-Critical Study and Interpretation of the Liturgical Response

A Textual-Critical Study and Interpretation of the Liturgical Response
(A Textual-Critical Study and Interpretation of the Liturgical Response)

 • Price: 4.50 €
Patterns of Repentance in Luke’s Gospel, underlined in Prayers of Preparation to receive Holy Communion

Patterns of Repentance in Luke’s Gospel, underlined in Prayers of Preparation to receive Holy Communion
(Patterns of Repentance in Luke’s Gospel, underlined in Prayers of Preparation to receive Holy Communion)

 • Price: 4.50 €
Un demers exegetic contemporan: analiza expresiei „sânul lui Avraam”

Un demers exegetic contemporan: analiza expresiei „sânul lui Avraam”
(A contemporary exegetical approach: analysis of the expression "Abraham's bosom")

 • Price: 4.50 €
Coordonate exegetice pe marginea unui text controversat: Iezechiel 20, 25

Coordonate exegetice pe marginea unui text controversat: Iezechiel 20, 25
(Exegetical coordinates on a controversial text: Jezekiel 20, 25)

 • Price: 4.50 €
Modul de raportare al Sfântului Grigorie Palama la Sfânta Scriptură

Modul de raportare al Sfântului Grigorie Palama la Sfânta Scriptură
(How St. Gregory Palamas relates to Holy Scripture)

 • Price: 4.50 €
Călătoria Sf. Pavel în Arabia (Gal. 1, 15-17): scop, durată, importanță

Călătoria Sf. Pavel în Arabia (Gal. 1, 15-17): scop, durată, importanță
(St. Paul's journey to Arabia (Gal. 1, 15-17): purpose, duration, importance)

 • Price: 4.50 €
Symeon. The “New Theologian”. A Sign of Contradiction

Symeon. The “New Theologian”. A Sign of Contradiction
(Symeon. The “New Theologian”. A Sign of Contradiction)

 • Price: 4.50 €
Man as co-creator Theological presuppositions of the ethics of reproduction

Man as co-creator Theological presuppositions of the ethics of reproduction
(Man as co-creator Theological presuppositions of the ethics of reproduction)

 • Price: 4.50 €
Saint Syméon le nouveau théologien et Saint Grégoire Palamas, les Pères fondateurs de l’hésychasme

Saint Syméon le nouveau théologien et Saint Grégoire Palamas, les Pères fondateurs de l’hésychasme
(Saint Symeon the New Theologian and Saint Gregory Palamas, the Founding Fathers of Hesychasm)

 • Price: 4.50 €
Church and Change with a Special Focus on the Romanian Institutional Ecclesiology

Church and Change with a Special Focus on the Romanian Institutional Ecclesiology
(Church and Change with a Special Focus on the Romanian Institutional Ecclesiology)

 • Price: 4.50 €
Rugăciunea și comuniunea omului cu Dumnezeu

Rugăciunea și comuniunea omului cu Dumnezeu
(Prayer and human communion with God)

 • Price: 4.50 €
Youakim Moubarak: Vers Une Libération De La Théologie Du Salut

Youakim Moubarak: Vers Une Libération De La Théologie Du Salut
(Youakim Mubarak: Towards a Liberation from the Theology of Salvation)

 • Price: 4.50 €
Invocarea numelui divinității în rugăciune. Isihasm vs. mistica Bhakti

Invocarea numelui divinității în rugăciune. Isihasm vs. mistica Bhakti
(Invoking the name of the deity in prayer. Isihasm vs. Bhakti mysticism)

 • Price: 4.50 €
Implicații bioetice în intervențiile medicale specifice persoanelor transgender

Implicații bioetice în intervențiile medicale specifice persoanelor transgender
(Bioethical implications of transgender-specific medical interventions)

 • Price: 4.50 €
Rugăciunea în educația religioasă act de cunoaștere a lui Dumnezeu și sfințire a elevilor

Rugăciunea în educația religioasă act de cunoaștere a lui Dumnezeu și sfințire a elevilor
(Prayer in religious education as an act of knowledge of God and sanctification of students)

 • Price: 4.50 €
Întrebarea cu privire la sensul vieții ca prilej de a ne întâlni cu noi înșine, cu Dumnezeu, și cu semenii. Analiza unor reflecții filosofice din perspectiva teologiei ortodoxe

Întrebarea cu privire la sensul vieții ca prilej de a ne întâlni cu noi înșine, cu Dumnezeu, și cu semenii. Analiza unor reflecții filosofice din perspectiva teologiei ortodoxe
(The question of the meaning of life as an opportunity to encounter ourselves, God, and our fellow human beings. Analysis of philosophical reflections from the perspective of Orthodox theology)

 • Price: 4.50 €
Pnevmatic experience in prayer from the perspective of Orthodox theology and Pentecostal theology. Missiological evaluation

Pnevmatic experience in prayer from the perspective of Orthodox theology and Pentecostal theology. Missiological evaluation
(Pnevmatic experience in prayer from the perspective of Orthodox theology and Pentecostal theology. Missiological evaluation)

 • Price: 4.50 €
Contemporanii Sfântului Grigorie Palama. Perspectivă istorică și teologică

Contemporanii Sfântului Grigorie Palama. Perspectivă istorică și teologică
(Contemporaries of St. Gregory Palamas. Historical and theological perspective)

 • Price: 4.50 €
Virtutea curajului în filosofia antică și la Părinții filocalici

Virtutea curajului în filosofia antică și la Părinții filocalici
(The Virtue of Courage in Ancient Philosophy and the Philocalic Fathers)

 • Price: 4.50 €
Creștinul, între viața lăuntrică și implicarea socială. Angajarea în dezbaterile despre statutul copilului nenăscut

Creștinul, între viața lăuntrică și implicarea socială. Angajarea în dezbaterile despre statutul copilului nenăscut
(The Christian, between inner life and social involvement. Engaging in the debate on the status of the unborn child)

 • Price: 4.50 €
„Asaltul Cerului” – Søren Kierkegaard și Ioan Scărarul. O analiză asupra pseudonimiei filosofului danez

„Asaltul Cerului” – Søren Kierkegaard și Ioan Scărarul. O analiză asupra pseudonimiei filosofului danez
("The Assault of Heaven" - Søren Kierkegaard and John Climacus. An analysis of the pseudonym of the Danish philosopher)

 • Price: 4.50 €
Două practici ale vieții duhovnicești: atenția asupra propriei vieți și starea de priveghere. Importanța lor în viața duhovnicească

Două practici ale vieții duhovnicești: atenția asupra propriei vieți și starea de priveghere. Importanța lor în viața duhovnicească
(Two practices of the spiritual life: attention to one's own life and the state of vigil. Their importance in the spiritual life)

 • Price: 4.50 €
The Sacramental Mission of the Orthodox Church in Contemporary Europe

The Sacramental Mission of the Orthodox Church in Contemporary Europe
(The Sacramental Mission of the Orthodox Church in Contemporary Europe)

 • Price: 4.50 €
L'expérience de la rencontre de Dieu: convergences entre la théologie patristique et la spiritualité pentecôtiste

L'expérience de la rencontre de Dieu: convergences entre la théologie patristique et la spiritualité pentecôtiste
(The experience of encountering God: convergences between patristic theology and Pentecostal spirituality)

 • Price: 4.50 €
Rugăciunea pentru cei adormiţi, legătura iubirii între cer şi pământ, exprimată în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie

Rugăciunea pentru cei adormiţi, legătura iubirii între cer şi pământ, exprimată în Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie
(Prayer for the departed, the bond of love between heaven and earth expressed in Holy Scripture and Holy Tradition)

 • Price: 4.50 €
Sfântul Paisie Velicikovski revigorator al monahismului și părinte al rugăciunii lui Iisus

Sfântul Paisie Velicikovski revigorator al monahismului și părinte al rugăciunii lui Iisus
(St. Paisie Velicikovski, the reinvigorator of monasticism and father of Jesus' prayer)

 • Price: 4.50 €
Babai cel Mare și sistematizarea doctrinei hristologice în Biserica Siro-Orientală (sec. VI-VII)

Babai cel Mare și sistematizarea doctrinei hristologice în Biserica Siro-Orientală (sec. VI-VII)
(Babai the Great and the Systematization of Christological Doctrine in the Syro-Eastern Church (6th-7th century))

 • Price: 4.50 €
Rugăciunea și creștinismul românesc în viziunea lui Simeon Mehedinți

Rugăciunea și creștinismul românesc în viziunea lui Simeon Mehedinți
(Prayer and Romanian Christianity in the vision of Simeon Mehedinți)

 • Price: 4.50 €
A missionary perspective of the importance that spiritual growth has in the lives of the faithful in accordance to the writings of the Holy Apostle and Evangelist John the Theologian

A missionary perspective of the importance that spiritual growth has in the lives of the faithful in accordance to the writings of the Holy Apostle and Evangelist John the Theologian
(A missionary perspective of the importance that spiritual growth has in the lives of the faithful in accordance to the writings of the Holy Apostle and Evangelist John the Theologian)

 • Price: 4.50 €
«As an Angel of Light», Imagination and Discernment at Prayer. An Essay in Comparison between Diadochus of Photike and Symeon the New Theologian

«As an Angel of Light», Imagination and Discernment at Prayer. An Essay in Comparison between Diadochus of Photike and Symeon the New Theologian
(«As an Angel of Light», Imagination and Discernment at Prayer. An Essay in Comparison between Diadochus of Photike and Symeon the New Theologian)

 • Price: 4.50 €
Mintea și inima la Sfântul Luca al Crimeei. Perspective filocalice și fiziologice

Mintea și inima la Sfântul Luca al Crimeei. Perspective filocalice și fiziologice
(Mind and heart in St. Luke of the Crimea. Philocalic and physiological perspectives)

 • Price: 4.50 €
Preocupări asupra dezvoltării personale în contextul actual. O evaluare misiologică

Preocupări asupra dezvoltării personale în contextul actual. O evaluare misiologică
(Concerns about personal development in the current context. A missiological assessment)

 • Price: 4.50 €
The Benefit of the Patient in the Hippocratic Oath and the Golden Rule of Christian Ethics

The Benefit of the Patient in the Hippocratic Oath and the Golden Rule of Christian Ethics
(The Benefit of the Patient in the Hippocratic Oath and the Golden Rule of Christian Ethics)

 • Price: 4.50 €
The ascetic dimensions of the prayer within the theology of Saint Simeon the New Theologian

The ascetic dimensions of the prayer within the theology of Saint Simeon the New Theologian
(The ascetic dimensions of the prayer within the theology of Saint Simeon the New Theologian)

 • Price: 4.50 €
Sfântul Cuvios Paisie Velicicovschi, promotor al isihasmului neamțean

Sfântul Cuvios Paisie Velicicovschi, promotor al isihasmului neamțean
(Saint Paisie Velicicovschi, promoter of the Neamt isihasm)

 • Price: 4.50 €
Activitatea social-umanitară a societăților de binefacere în vreme de război

Activitatea social-umanitară a societăților de binefacere în vreme de război
(Social and humanitarian work of charitable societies in wartime)

 • Price: 4.50 €
Protopopii Protopopiatului Chișineu-Criș (1919-1968)

Protopopii Protopopiatului Chișineu-Criș (1919-1968)
(The deaneries of the Deanery of Chișineu-Criș (1919-1968))

 • Price: 4.50 €
Aspecte din activitatea pastorală a mitropolitului Gurie Grosu al Basarabiei (1928-1936)

Aspecte din activitatea pastorală a mitropolitului Gurie Grosu al Basarabiei (1928-1936)
(Aspects of the pastoral activity of Metropolitan Gurie Grosu of Bessarabia (1928-1936))

 • Price: 4.50 €
Viziunea lui Clement Alexandrinul despre rugăciune

Viziunea lui Clement Alexandrinul despre rugăciune
(Clement Alexandrinus' vision of prayer)

 • Price: 4.50 €
Biserica Ortodoxă Rusă în spațiul baltic între anii 1836-1848

Biserica Ortodoxă Rusă în spațiul baltic între anii 1836-1848
(The Russian Orthodox Church in the Baltic area between 1836 and 1848)

 • Price: 4.50 €
Dezvoltarea curentului isihast prin lucrarea misionară pan-ortodoxă din secolul al XVIII-lea. Sfântului Nicodim Aghioritul, continuator al lucrării misionare inițiate de Sfântul Paisie Velicicovschi

Dezvoltarea curentului isihast prin lucrarea misionară pan-ortodoxă din secolul al XVIII-lea. Sfântului Nicodim Aghioritul, continuator al lucrării misionare inițiate de Sfântul Paisie Velicicovschi
(The development of the hesychast movement through pan-Orthodox missionary work in the 18th century. St. Nicodemus Aghiorite, continuer of the missionary work initiated by St. Paisie Velicicovschi)

 • Price: 4.50 €
The contribution of the Patriarchate of Romania at the beginning of preparation of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (1902-1932)

The contribution of the Patriarchate of Romania at the beginning of preparation of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (1902-1932)
(The contribution of the Patriarchate of Romania at the beginning of preparation of the Holy and Great Council of the Orthodox Church (1902-1932))

 • Price: 4.50 €
An East Syriac Patriarch of the late 6th century and his Christians in Eastern Arabia. Contextualization and Preliminary Remarks on the Letter of Ishoyahb I to Jacob of Dirin

An East Syriac Patriarch of the late 6th century and his Christians in Eastern Arabia. Contextualization and Preliminary Remarks on the Letter of Ishoyahb I to Jacob of Dirin
(An East Syriac Patriarch of the late 6th century and his Christians in Eastern Arabia. Contextualization and Preliminary Remarks on the Letter of Ishoyahb I to Jacob of Dirin)

 • Price: 4.50 €
Vederea luminii dumnezeiești la Sfinții Isihaști Simeon Noul Teolog și Grigore Palama

Vederea luminii dumnezeiești la Sfinții Isihaști Simeon Noul Teolog și Grigore Palama
(Seeing God's Light in the Jesuit Saints Simeon the New Theologian and Gregory Palamas)

 • Price: 4.50 €
Un Sfânt isihast român, puțin cunoscut Cuviosul Antipa de la Calapodești

Un Sfânt isihast român, puțin cunoscut Cuviosul Antipa de la Calapodești
(A little-known Romanian Isichast Saint, the Abbot Antipas of Calapodesti)

 • Price: 4.50 €
Semnificații teologico-duhovnicești ale spațiului liturgic – înțelesuri de altǎdatǎ pentru omul de azi

Semnificații teologico-duhovnicești ale spațiului liturgic – înțelesuri de altǎdatǎ pentru omul de azi
(Theological and spiritual meanings of the liturgical space - old meanings for today's man)

 • Price: 4.50 €
Credința ortodoxă și rugăciunea în viața și opera părintelui profesor Ilarion V. Felea

Credința ortodoxă și rugăciunea în viața și opera părintelui profesor Ilarion V. Felea
(Orthodox faith and prayer in the life and work of Father Professor Ilarion V. Felea)

 • Price: 4.50 €
From the Light of Prayer to Pastoral Theology: Aspects of Episcopal Ministry in the Writings of Saint Ephrem the Syrian

From the Light of Prayer to Pastoral Theology: Aspects of Episcopal Ministry in the Writings of Saint Ephrem the Syrian
(From the Light of Prayer to Pastoral Theology: Aspects of Episcopal Ministry in the Writings of Saint Ephrem the Syrian)

 • Price: 4.50 €
De „mistique ordonnance” du prêtre (I): les prières au cours de l’Office de Matines et leurs significations théologiques, liturgiques et spirituels

De „mistique ordonnance” du prêtre (I): les prières au cours de l’Office de Matines et leurs significations théologiques, liturgiques et spirituels
(From the „mistic ordinance” of the priest (I): the prayers during the Office of Matins and their theological, liturgical and spiritual meanings)

 • Price: 4.50 €
Prima anafora antiohiană a celor doisprezece apostoli. Sursă liturgică primară cvasicunoscută în spațiul românesc

Prima anafora antiohiană a celor doisprezece apostoli. Sursă liturgică primară cvasicunoscută în spațiul românesc
(The first Antiochene anaphora of the Twelve Apostles. A primary liturgical source that is almost unknown in Romania)

 • Price: 4.50 €
Caracterul mariologic al Sfeștaniei

Caracterul mariologic al Sfeștaniei
(The Mariological Character of the Confession)

 • Price: 4.50 €
Cântărețul bisericesc – analiză cantitativă și calitativă a ocupației

Cântărețul bisericesc – analiză cantitativă și calitativă a ocupației
(Church singer - quantitative and qualitative analysis of the occupation)

 • Price: 4.50 €
Măreția Preoției, preocuparea pentru predică și grija pentru sănătatea trupească și sufletească a păstoriților observate în activitatea și opera Mitropolitului Pimen Georgescu (1909-1934)

Măreția Preoției, preocuparea pentru predică și grija pentru sănătatea trupească și sufletească a păstoriților observate în activitatea și opera Mitropolitului Pimen Georgescu (1909-1934)
(The greatness of the priesthood, the concern for preaching and the care for the physical and spiritual health of pastors observed in the activity and work of Metropolitan Pimen Georgescu (1909-1934))

 • Price: 4.50 €
Înmormântarea mirenilor în Molitfelnicele Sinodale – studiu istorico-liturgic

Înmormântarea mirenilor în Molitfelnicele Sinodale – studiu istorico-liturgic
(The burial of lay people in the Synodal Euchologion - a historical-liturgical study)

 • Price: 4.50 €
Primul Arhieraticon românesc tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod (1890)

Primul Arhieraticon românesc tipărit cu binecuvântarea Sfântului Sinod (1890)
(The first Romanian Archieraticon printed with the blessing of the Holy Synod (1890))

 • Price: 4.50 €
Manuscrise ale Arhieraticoanelor românești din Biblioteca Academiei Române

Manuscrise ale Arhieraticoanelor românești din Biblioteca Academiei Române
(Manuscripts of the Romanian Archpriestesses in the Romanian Academy Library)

 • Price: 4.50 €
Réjouis-toi, «la divine Source du Paradis». La Mère de Dieu dans l’hymnographie du Pentecostaire

Réjouis-toi, «la divine Source du Paradis». La Mère de Dieu dans l’hymnographie du Pentecostaire
(Rejoice, "the divine Source of Paradise." The Mother of God in the Pentecostal Hymnography)

 • Price: 4.50 €
Istoricul și dezvoltarea liturgică a Praznicului Întâmpinării Domnului în Răsărit. Celebrare și integrare în cult

Istoricul și dezvoltarea liturgică a Praznicului Întâmpinării Domnului în Răsărit. Celebrare și integrare în cult
(History and liturgical development of the Feast of the Welcoming of the Lord in the East. Celebration and integration into worship)

 • Price: 4.50 €
Interesul Sfântului Paisie Velicikovski pentru scrierile filocalice

Interesul Sfântului Paisie Velicikovski pentru scrierile filocalice
(Saint Paisie Velicikovski's interest in the philocalic writings)

 • Price: 4.50 €