New technologies on the Real Estate Market—in search of sustainable development Cover Image

Nowe technologie na rynku nieruchomości – w poszukiwaniu zrównoważonego rozwoju
New technologies on the Real Estate Market—in search of sustainable development

Author(s): Piotr Bartkowiak, Anna Górska, Maciej Koszel, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski, Grzegorz Kinelski
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Energy and Environmental Studies, Labor relations, Economic policy, Management and complex organizations, Sociology of the arts, business, education, Economic development, Marketing / Advertising, ICT Information and Communications Technologies, Business Ethics, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rynek nieruchomości;cyfryzacja;nowe technologie;zrównoważony rozwój;społeczna odpowiedzialność biznesu;smart city;innowacje;Poznań;deweloper;
Summary/Abstract: Monografia podejmuje aktualną i istotną tematykę wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym innowacyjnych produktów technologicznych i biznesowych w działalności podmiotów aktywnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych, głównie na rynku pierwotnym. Jest to słabo rozpoznany do tej pory obszar badawczy wykorzystujący innowacyjne technologie z grupy PropTech, które oddziałują na zrównoważony rozwój lokalnych rynków mieszkaniowych w Polsce, a także funkcjonowanie miast i aglomeracji (w szerszym zakresie). Autorów interesuje oddziaływanie nowoczesnych technologii na społeczeństwo (w tym społeczności lokalne), środowisko naturalne, ład korporacyjny, gospodarkę lokalną (w tym rynek pracy). Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów PropTech w odniesieniu do działalności deweloperów mieszkaniowych na lokalnym rynku nieruchomości. Autorzy dokonali krytycznego przeglądu literatury oraz przeprowadzili badania własne wśród przedsiębiorstw deweloperskich na wybranym lokalnym (poznańskim) rynku mieszkaniowym.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-156-9
  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-155-2
  • Page Count: 116
  • Publication Year: 2023
  • Language: Polish