INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 75TH ANNIVERSARY OF THE FIRST ZAVNOBIH SESSION - HISTORICAL ESTABLISHMENT OF THE RENEWED STATEHOOD OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN 20TH AND 21ST CENTURY Cover Image

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA: 75. GODIŠNJICA PRVOG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-A - POVIJESNA UTEMELJENOST OBNOVLJENE DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE U 20. I 21. STOLJEĆU
INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 75TH ANNIVERSARY OF THE FIRST ZAVNOBIH SESSION - HISTORICAL ESTABLISHMENT OF THE RENEWED STATEHOOD OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN 20TH AND 21ST CENTURY

Contributor(s): Adila Pašalić Kreso (Editor), Mirko Pejanović (Editor), Vera Katz (Editor)
Subject(s): Politics, History of Law, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Political history, Recent History (1900 till today), Nationalism Studies, WW II and following years (1940 - 1949), Transformation Period (1990 - 2010), EU-Accession / EU-DEvelopment, Politics and Identity, Identity of Collectives
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Bosnia; BiH; ZAVNOBIH; statehood; political history; anti-fascism; sovereignty; independence; Constitution; human rights;
Summary/Abstract: Dva odjeljenja Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine: Odjeljenje društvenih i Odjeljenje humanističkih nauka, inicirala su pripremu i održavanje Međunarodne naučne konferencije: „75. godišnjica ZAVNOBiHa: povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u XX i XXI stoljeću“. Predsjedništvo i Izvršni odbor ANUBiH podržali su prijedlog i donijeli odluke o formiranju Organizacionog i Naučnog odbora konferencije. U višemjesečnom zajedničkom radu odbora pokrenute su aktivnosti koje su omogućile prijavu većeg broja naučnih radnika za učešće na naučnoj konferenciji: „75. godišnjica ZAVNOBiH-a: povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u XX i XXI stoljeću“. Za Konferenciju su podnijeli radove naučni radnici i nastavnici fakulteta i naučno-istraživačkih instituta iz Bosne i Hercegovine, kao i jedan broj naučnih radnika iz Hrvatske, Slovenije i Velike Britanije. Svaki rad je recenziran od strane najmanje dva recenzenta: jednog inostranog i jednog domaćeg. Tako je za ovaj Zbornik i izlaganje na Konferenciji odabrano 25 radova. Teme pripremljenih referata, u društveno-historijskom kontekstu nastanka ideje ZAVNOBIH-a obuhvataju historijsko doba prije održavanja Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a 1943. godine, zatim doba obnove i uspostave državnosti Bosne i Hercegovine na temeljima Prvog (1943), Drugog (1944) i Trećeg zasjedanja ZAVNOBIH-a (1945). Jedan broj autora referata obrađuje socijalni, ekonomski, kulturni i politički razvoj Bosne i Hercegovine od 1945. do 1990. godine, kada Bosna i Hercegovina postiže civilizacijska dostignuća u svim oblastima društvenog razvoja. Unutar provođenja društvenih reformi, Bosna i Hercegovina je u vremenu 1965–1990. godina provela reforme i riješila nacionalnu samobitnost Muslimana-Bošnjaka i afirmaciju i ravnopravnost hrvatskog naroda. Osim toga, u ovom je periodu Bosna i Hercegovina promijenila strukturu privrede, tako da je bazna industrija zamijenjena prerađivačkom, što je omogućilo zapošljavanje milion građana Bosne i Hercegovine. Istovremeno je postignut potpuni obuhvat djece osnovnim obrazovanjem. Formirana su tri nova univerziteta: Banjalučki, Tuzlanski i Mostarski. Dobri međunacionalni odnosi i jedinstvo u republičkom rukovodstvu Bosne i Hercegovine dali su poseban poticaj razvoju državnosti Bosne i Hercegovine. S razvijenom lokalnom (komunalnom) samoupravom i demokratskim odlučivanjem o socijalnom razvoju u Skupštini Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine postignut je novi položaj Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine u pogledu jačanja ravnopravnosti unutar jugoslovenske socijalističke federacije. Dostignuti nivo razvoja državnosti Bosne i Hercegovine omogućio je da se potkraj 90-ih godina XX stoljeća mirno izvede politička pluralizacija bosanskohercegovačkog društva i uvede višepartijski sistem. U prvoj godini rada višestranačke Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, tokom 1991. i početkom 1992. godine, Bosna i Hercegovina je voljom većine svojih građana na referendumu o suverenom i nezavisnom statusu Bosne i Hercegovine 29. februara i 1. marta 1992. godine dobila svoj novi državno-pravni status. Na temelju volje građana, Evropska unija i veći broj zemalja svijeta donijeli su odluke o međunarodnom priznanju integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine u njenim historijskim i avnojevskim granicama. Nakon toga, Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine postala članica Organizacije ujedinjenih ancija. U drugoj skupini referata, autori su elaborirali više tema koje se odnose na aspekte osporavanja ZAVNOBIH-a, zatim posljedice agresije na Bosnu i Hercegovinu u vremenu rata 1992–1995, kao i na političko-pravna ograničenja državno-pravnog i političkog razvoja Bosne i Hercegovine koja proističu iz odredbi Dejtonskog ustava za Bosnu i Hercegovinu. Teorijska elaboracija historijskih spoznaja o obnovi i razvoju državnosti Bosne i Hercegovine u XX i XXI stoljeću omogućila je i nova istraživanja koja će subjektima društvenog odlučivanja pomoći u oblikovanju društvenih reformi tokom procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju na početku XXI stoljeća. U tom kontekstu, historijski temelji i osnove za sve reforme u društvenom razvoju Bosne i Hercegovine postoje u odlukama Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a. Rezolucijom Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a utemeljen je koncept državnosti multietničkog i multikulturnog društva kakvo je bosanskohercegovačko društvo. Organizacioni i Naučni odbor izražavaju zahvalnost autorima referata i recenzentima koji su podržali teorijsko-metodološke osnove napisanih referata. Također, zahvalnost upućujemo članovima organizacionog, naučnog i redakcionog odbora. Zahvalnost upućujemo i svim jedinicama lokalne samouprave, državnim institucijama i ustanovama koje su pružile finansijsku podršku za štampanje Zbornika referata pripremljenih za naučnu konferenciju povodom 75. godina ZAVNOBIH-a.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-40-7
  • Print-ISBN-13: 978-9926-410-40-7
  • Page Count: 574
  • Publication Year: 2019
  • Language: Bosnian, English, Croatian, Serbian
KONTINUITET RAZVOJA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE OD PRVOG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-a 1943. GODINE DO REFERENDUMA GRAĐANA O SUVERENOSTI I NEZAVISNOSTI 1992. GODINE

KONTINUITET RAZVOJA DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE OD PRVOG ZASJEDANJA ZAVNOBIH-a 1943. GODINE DO REFERENDUMA GRAĐANA O SUVERENOSTI I NEZAVISNOSTI 1992. GODINE
(CONTINUITY OF THE DEVELOPMENT OF THE STATEHOOD OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM THE FIRST SESSION OF THE ZAVNOBIH IN 1943 TO THE CITIZENS’ REFERENDUM ON SOVEREIGNTY AND INDEPENDENCE IN 1992)

POVIJESNA UTEMELJENOST DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

POVIJESNA UTEMELJENOST DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
(HISTORICAL ESTABLISHMENT OF THE STATEHOOD OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

SPONE I SPOROVI: BOSNA I HERCEGOVINA U JUGOSLAVENSKOJ DRŽAVI (1918-1941)

SPONE I SPOROVI: BOSNA I HERCEGOVINA U JUGOSLAVENSKOJ DRŽAVI (1918-1941)
(BONDS AND DISPUTES: BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE YUGOSLAV STATE (1918-1941))

JOSIP BROZ TITO, KPJ I BOSNA I HERCEGOVINA 1937-1943. GODINE

JOSIP BROZ TITO, KPJ I BOSNA I HERCEGOVINA 1937-1943. GODINE
(JOSIP BROZ TITO, CPY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA 1937-1943)

THE GREAT SERBIAN THREAT, ZAVNOBIH AND MUSLIM BOSNIAK ENTRY INTO THE PEOPLE’S LIBERATION MOVEMENT

THE GREAT SERBIAN THREAT, ZAVNOBIH AND MUSLIM BOSNIAK ENTRY INTO THE PEOPLE’S LIBERATION MOVEMENT
(THE GREAT SERBIAN THREAT, ZAVNOBIH AND MUSLIM BOSNIAK ENTRY INTO THE PEOPLE’S LIBERATION MOVEMENT)

IDEJA I ZNAČAJ RAZVOJA MREŽE NARODNOOSLOBODILAČKIH ODBORA U VREMENU ANTIFAŠISTIČKE BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI (1941-1945)

IDEJA I ZNAČAJ RAZVOJA MREŽE NARODNOOSLOBODILAČKIH ODBORA U VREMENU ANTIFAŠISTIČKE BORBE U BOSNI I HERCEGOVINI (1941-1945)
(THE IDEA AND SIGNIFICANCE OF THE DEVELOPMENT OF THE NETWORK OF NATIONAL LIBERATION COMMITTEES DURING THE ANTIFASCIST STRUGGLE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA (1941-1945))

ZAVNOS I ZAVNOBIH U KOMUNISTIČKOJ KONCEPCIJI STVARANJA FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE

ZAVNOS I ZAVNOBIH U KOMUNISTIČKOJ KONCEPCIJI STVARANJA FEDERATIVNE JUGOSLAVIJE
(ZAVNOS AND ZAVNOBIH IN THE COMMUNIST CONCEPTIONS OF CREATING FEDERAL YUGOSLAVIA)

UTJECAJ ZAVNOBIH-A NA KULTURU I OBRAZOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA

UTJECAJ ZAVNOBIH-A NA KULTURU I OBRAZOVANJE U BOSNI I HERCEGOVINI NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA
(THE INFLUENCE OF ZAVNOBIH IN CULTURE AND EDUCATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AFTER THE SECOND WORLD WAR)

PRINCIPI ZAVNOBIH-A I POLITIČKA I DRUŠTVENA REFORMA U SR BOSNI I HERCEGOVINI 1960-IH GODINA

PRINCIPI ZAVNOBIH-A I POLITIČKA I DRUŠTVENA REFORMA U SR BOSNI I HERCEGOVINI 1960-IH GODINA
(PRINCIPLES OF ZAVNOBIH AND POLITICAL AND SOCIAL REFORM IN SR BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE 1960s)

PROSLAVA ZAVNOBIH-A 1969. GODINE

PROSLAVA ZAVNOBIH-A 1969. GODINE
(CELEBRATION OF ZAVNOBIH IN 1969)

TEMELJNI KONSTITUTIVNI PRINCIPI U STAVOVIMA PREDSJEDNIŠTVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE TOKOM PREGOVORA O MIRU 1992-1995.

TEMELJNI KONSTITUTIVNI PRINCIPI U STAVOVIMA PREDSJEDNIŠTVA REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE TOKOM PREGOVORA O MIRU 1992-1995.
(FUNDAMENTAL CONSTITUTIVE PRINCIPLES IN THE ATTITUDES OF THE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC OF BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE 1992-1995 PEACE NEGOTIATIONS)

ZAVNOBIH KAO HISTORIJSKI ODGOVOR NA VELIKODRŽAVNE POLITIKE PODJELE I UNIŠTENJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAVNOBIH KAO HISTORIJSKI ODGOVOR NA VELIKODRŽAVNE POLITIKE PODJELE I UNIŠTENJA BOSNE I HERCEGOVINE
(ZAVNOBIH LIKE A HISTORICAL ANSWER ON STATE POLITICS ON DIVIDING AND DESTRUCTION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

NA PUTU OD AVNOJ-A DO ZAVNOBIH-a, HISTORIJSKA MJESTA I DINAMIKA SJEĆANJA

NA PUTU OD AVNOJ-A DO ZAVNOBIH-a, HISTORIJSKA MJESTA I DINAMIKA SJEĆANJA
(ON THE ROAD FROM AVNOJ TO ZAVNOBIH, HISTORICAL PLACES AND DYNAMICS OF MEMORIES)

MEDIJSKA PREZENTACIJA ZAVNOBIH-a U PERIODU 1995.-2017.

MEDIJSKA PREZENTACIJA ZAVNOBIH-a U PERIODU 1995.-2017.
(MEDIA PRESENTATION OF ZAVNOBIH IN THE PERIOD 1995-2017)

ZAŠTO JE, I KOMU, ZAVNOBIH SPORAN?

ZAŠTO JE, I KOMU, ZAVNOBIH SPORAN?
(WHY AND TO WHOM IS THE STATE ANTIFASCIST COUNCIL FOR THE NATIONAL LIBERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA (SACNLBH) DISPUTABLE?)

ZAVNOBIH – BOSNA I HERCEGOVINA KAO ANTIFAŠISTIČKA ZAJEDNICA VRIJEDNOSNOG PLURALIZMA

ZAVNOBIH – BOSNA I HERCEGOVINA KAO ANTIFAŠISTIČKA ZAJEDNICA VRIJEDNOSNOG PLURALIZMA
(ZAVNOBIH – BOSNIA AND HERZEGOVINA AS THE ANTI-FASCIST COMMUNITY OF VALUE PLURALISM)

NAPUŠTANJE TEMELJNIH VRIJEDNOSTI ZAVNOBIH-A ETNOPOLITIZACIJOM I SEGREGACIJOM OBRAZOVNOG SISTEMA BIH

NAPUŠTANJE TEMELJNIH VRIJEDNOSTI ZAVNOBIH-A ETNOPOLITIZACIJOM I SEGREGACIJOM OBRAZOVNOG SISTEMA BIH
(ABANDONMENT OF THE FUNDAMENTAL VALUES OF ZAVNOBIH BY ETHNOPOLITIZATION AND SEGREGATION OF THE BH EDUCATION SYSTEM)

MONONACIONALNE STRANKE U BOSNI I HERCEGOVINI I NEGACIJA ZAVNOBIH-A

MONONACIONALNE STRANKE U BOSNI I HERCEGOVINI I NEGACIJA ZAVNOBIH-A
(MONONATIONAL PARTIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND NEGATION OF ZAVNOBIH)

RECEPCIJA AKSIOLOGIJE ZAVNOBIH-a U POSTDEJTONSKOJ BOSNI I HERCEGOVINI: DIVERGENTNO POIMANJE EMANCIPACIJSKE I LIBERTANSKE POLITIKE

RECEPCIJA AKSIOLOGIJE ZAVNOBIH-a U POSTDEJTONSKOJ BOSNI I HERCEGOVINI: DIVERGENTNO POIMANJE EMANCIPACIJSKE I LIBERTANSKE POLITIKE
(RECEPTION OF AXIOLOGY OF ZAVNOBIH IN POST-DAYTON BOSNIA AND HERZEGOVINA: DIVERGENT UNDERSTANDING OF EMANCIPATION AND LIBERTARIAN POLITICS)

TERMINOLOGIJA O BOSNI KAO STRUČNI I POLITIČKI PROBLEM

TERMINOLOGIJA O BOSNI KAO STRUČNI I POLITIČKI PROBLEM
(TERMINOLOGY ABOUT BOSNIA AS A PROFESSIONAL AND POLITICAL PROBLEM)

KONCEPT LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA IZ DEKLARACIJE ZAVNOBIH-A O PRAVIMA GRAĐANA U KONTEKSTU KORPUSA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA IZ EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ULOGE USTAVNOG SUDA BIH U DOPRINOSU VLADAVINI PRAVA I...

KONCEPT LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA IZ DEKLARACIJE ZAVNOBIH-A O PRAVIMA GRAĐANA U KONTEKSTU KORPUSA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA IZ EVROPSKE KONVENCIJE ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA I OSNOVNIH SLOBODA I ULOGE USTAVNOG SUDA BIH U DOPRINOSU VLADAVINI PRAVA I...
(CONCEPT OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS FROM THE DECLARATION OF THE MEETING OF ANTI FASCHIST PEOPLES LIBERATION OF BIH (ZAVNOBIH) ON THE RIGHTS OF CITIZENS IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS CORPUS FROM THE EUROPEAN CONVENTION FOR THE...)

VRIJEDNOSTI ZAVNOBIH-a I DEJTONSKI USTAVNI POREDAK

VRIJEDNOSTI ZAVNOBIH-a I DEJTONSKI USTAVNI POREDAK
(VALUES OF ZAVNOBIH AND THE DAYTON CONSTITUTIONAL ORDER)

POSEBNOST DEKLARACIJE ZAVNOBIH-A O PRAVIMA GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVREMENI TOKOVI LJUDSKIH PRAVA

POSEBNOST DEKLARACIJE ZAVNOBIH-A O PRAVIMA GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE I SAVREMENI TOKOVI LJUDSKIH PRAVA
(THE SPECIFICITY OF THE DECLARATION OF THE ZAVNOBIH ON THE RIGHTS OF CITIZENS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE CONTEMPORARY TRENDS OF HUMAN RIGHTS)

KONTINUITET DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE, ZAVNOBIH I EVROPSKE INTEGRACIJE

KONTINUITET DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE, ZAVNOBIH I EVROPSKE INTEGRACIJE
(THE CONTINUITY OF LEGAL SYSTEM IN BOSNIA AND HERZEGOVINA, ZAVNOBIH AND EUROPEAN INTEGRATIONS)

ZAVNOBIH JE OBNOVIO DRŽAVNOST BOSNE I HERCEGOVINE

ZAVNOBIH JE OBNOVIO DRŽAVNOST BOSNE I HERCEGOVINE
(ZAVNOBIH RESTORED THE STATEHOOD OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)