SCIENTIFIC CONFERENCE - BOSNIA AND HERZEGOVINA BEFORE AND AFTER ZAVNOBIH Cover Image

NAUČNI SKUP - BOSNA I HERCEGOVINA PRIJE I NAKON ZAVNOBIH-A
SCIENTIFIC CONFERENCE - BOSNIA AND HERZEGOVINA BEFORE AND AFTER ZAVNOBIH

Contributor(s): Muhamed Filipović (Editor)
Subject(s): Politics, History of Law, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Governance, Political history, Social history, Middle Ages, Modern Age, Recent History (1900 till today), Government/Political systems, Demography and human biology, Nationalism Studies, WW II and following years (1940 - 1949), History of Communism, Identity of Collectives
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Bosnia; BiH; ZAVNOBiH; political history; diplomacy; identity; citizens rights; communist party; Yugoslavia; demography; Montenegro; Bosnian middle ages;
Summary/Abstract: U ovom Zborniku štampano je 29 saopćenja koja su podnesena na naučnom skupu posvećenom šezdesetogodišnjici održavanja prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, koji je u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održan 25. i 26. novembra 2003. godine. Teškoće oko pribavljanja konačnih i posebno pisanih verzija saopćenja svih učesnika i njihovog priređivanja za štampu, zatim problemi oko prikupljanja sredstava za štampanje i potreba da se materijal koliko toliko u jezičkoj ravni i tehnički ujednači i uredi prema zahtjevima štampanog materijala, dovele su do toga da ova publikacija kasni u odnosu na vrijeme održavanja naučnog skupa. To je činjenica za žaljenje, ali ona i ne mora biti od većeg značaja, obzirom da su i značenje ovog zasjedanja i povodi zbog kojih je održano stalan razlog da ga se sjećamo, da su ti razlozi neposredno i stalno prisutni u realnoj ustavno-pravnoj i političkoj situaciji koja je nastala u našoj zemlji agresijom bivše Jugoslavije i Srbije, kao i lokalnih Srba na Republiku Bosnu i Hercegovinu i genocidom izvršenim nad Bošnjacima i Hrvatima, čije posljedice i sada podnosimo. Te se posljedice izražavaju u neprirodnoj i nasilnoj podjeli zemlje na dva entiteta i u veoma teškom stanju ljudskih prava, koja su na određenim dijelovima Bosne i Hercegovine veoma ugrožena, kao i u sasvim nelogičnom i neracionalnom ustrojstvu države, koje onemogućava svaku ozbiljniju i efikasniju akciju u smislu ekonomskog, političkog i svakog drugog napretka i posebno razvoja demokratije u zemlji. To stanje čini ZAVNOBiH, sa cjelokupnim njegovim historijskim značenjem, osobito velikim značenjem njegove odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine i demokratskim potencijalom njegovih ostalih odluka, stalno aktualnim pitanjem u našem životu i u našoj nauci, kao što sam ZAVNOBiH predstavlja kamen međaš u našoj historiji, onaj koji je otvorio eru prosperiteta i svestranog razvoja u Bosni i Hercegovini, na isti način kao što je rat protiv ZAVNOBiH-a, odnosno smisla i značenja njegovih odluka, u stvari, donio eru stagnacije, nesreća i ugroženosti države i svih njenih stanovnika.

  • E-ISBN-13: 978-9958-601-20-0
  • Print-ISBN-13: 978-9958-601-20-0
  • Page Count: 419
  • Publication Year: 2003
  • Language: Bosnian, Croatian
BOSNA POD OSMANSKOM VLAŠĆU U RELACIJI SA ZAVNOBIH-OM

BOSNA POD OSMANSKOM VLAŠĆU U RELACIJI SA ZAVNOBIH-OM
(BOSNIA UNDER OTTOMAN RULE IN RELATION TO ZAVNOBIH)

BOSNA I HERCEGOVINA U KONCEPCIJAMA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE (1941-1945)

BOSNA I HERCEGOVINA U KONCEPCIJAMA KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE (1941-1945)
(BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE CONCEPTS OF THE COMMUNIST PARTY OF YUGOSLAVIA (1941-1945))

ZLATNO DOBA BOSNE I HERCEGOVINE

ZLATNO DOBA BOSNE I HERCEGOVINE
(THE GOLDEN AGE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

DEMOGRAFSKA TRIJADA BOSNE I HERCEGOVINE 1948-1991.

DEMOGRAFSKA TRIJADA BOSNE I HERCEGOVINE 1948-1991.
(DEMOGRAPHIC TRIAD OF BOSNIA AND HERZEGOVINA 1948-1991.)

POLITIKA PREMA BOSANSKOHERCEGOVAČKIM OPŠTINAMA I OPŠTINE PREMA POLITICI U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA

POLITIKA PREMA BOSANSKOHERCEGOVAČKIM OPŠTINAMA I OPŠTINE PREMA POLITICI U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA
(POLICY TOWARDS MUNICIPALITIES OF BOSNIA AND HERZEGOVINA AND MUNICIPALITIES ACCORDING TO POLICY IN THE KINGDOM OF SERBS, CROATIANS AND SLOVENIANS)

ULOGA ZAVNOBIH-A U STVARANJU NOVOG PRAVNOG PORETKA U BOSNI I HERCEGOVINI TOKOM NOR-A

ULOGA ZAVNOBIH-A U STVARANJU NOVOG PRAVNOG PORETKA U BOSNI I HERCEGOVINI TOKOM NOR-A
(THE ROLE OF ZAVNOBIH IN THE CREATION OF A NEW LEGAL ORDER IN BOSNIA AND HERZEGOVINA DURING THE NOR)

FRIDRICH II CELJSKI KAO PRETENDENT NA BOSANSKO PRIJESTOLJE

FRIDRICH II CELJSKI KAO PRETENDENT NA BOSANSKO PRIJESTOLJE
(FRIDRICH II OF CELJE AS A CONTENDER TO THE BOSNIAN THRONE)

SPORAZUM CVETKOVIĆ-MAČEK I AUTONOMIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1939. GODINE U VIĐENJU SARAJEVSKIH RADIKALA

SPORAZUM CVETKOVIĆ-MAČEK I AUTONOMIJA BOSNE I HERCEGOVINE 1939. GODINE U VIĐENJU SARAJEVSKIH RADIKALA
(THE CVETKOVIĆ-MAČEK AGREEMENT AND THE AUTONOMY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA IN 1939 IN THE VIEW OF SARAJEVO RADICALS)

  • Price: 1939.00 €
KRIZA U SKJ KAO UVOD U RASPAD JUGOSLAVIJE

KRIZA U SKJ KAO UVOD U RASPAD JUGOSLAVIJE
(THE CRISIS IN SKJ AS AN INTRODUCTION TO THE DISSOLUTION OF YUGOSLAVIA)

PITANJE O KONSTITUTIVNOSTI NARODA U USTAVNO-PRAVNOJ PRAKSI BOSNE I HERCEGOVINE

PITANJE O KONSTITUTIVNOSTI NARODA U USTAVNO-PRAVNOJ PRAKSI BOSNE I HERCEGOVINE
(THE QUESTION OF THE CONSTITUTIONALITY OF THE NATION IN THE CONSTITUTIONAL-LEGAL PRACTICE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

USTAŠKA IDEOLOGIJA O HRVATIMA MUSLIMANSKE VJERE I ODGOVOR U ČASOPISU HANDŽAR

USTAŠKA IDEOLOGIJA O HRVATIMA MUSLIMANSKE VJERE I ODGOVOR U ČASOPISU HANDŽAR
(THE USTASHE IDEOLOGY ABOUT CROATIANS OF THE MUSLIM RELIGION AND THE RESPONSE IN THE MAGAZINE HANDŽAR)

BOSANSKOHERCEGOVAČKA EKONOMIJA OD ZAVNOBIH-A DO DAYTONA

BOSANSKOHERCEGOVAČKA EKONOMIJA OD ZAVNOBIH-A DO DAYTONA
(ECONOMY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM ZAVNOBIH TO DAYTON)

REMINISCENCIJE NA BOSANSKU SREDNJOVJEKOVNU DRŽAVNOST I PRAVO BOSANACA I HERCEGOVACA KAO POLITIČKOG NARODA NA SAMOOPREDJELJENJE

REMINISCENCIJE NA BOSANSKU SREDNJOVJEKOVNU DRŽAVNOST I PRAVO BOSANACA I HERCEGOVACA KAO POLITIČKOG NARODA NA SAMOOPREDJELJENJE
(REMINISCENCES OF BOSNIAN MEDIEVAL STATESHIP AND THE RIGHT OF BOSNIANS AND HERZEGOVANS AS A POLITICAL NATION TO SELF-DETERMINATION)

HISTORIČKA PODLOGA DRŽAVNIH I VOJNIH OBILJEŽJA BOSNE I HERCEGOVINE SA ZNAKOM LJILJANA

HISTORIČKA PODLOGA DRŽAVNIH I VOJNIH OBILJEŽJA BOSNE I HERCEGOVINE SA ZNAKOM LJILJANA
(HISTORICAL BACKGROUND OF THE STATE AND MILITARY MARKS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH THE LILY SIGN)

KARAKTERISTIKE DRUŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI NEPOSREDNO NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA

KARAKTERISTIKE DRUŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI NEPOSREDNO NAKON DRUGOG SVJETSKOG RATA
(CHARACTERISTICS OF SOCIETY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IMMEDIATELY AFTER WORLD WAR II)

BOSNA I HERCEGOVINA I STVARANJE KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA

BOSNA I HERCEGOVINA I STVARANJE KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA
(BOSNIA AND HERZEGOVINA AND THE CREATION OF THE KINGDOM OF SERBS, CROATIANS AND SLOVENIANS)

ARHIVI KAO FAKTOR DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

ARHIVI KAO FAKTOR DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
(ARCHIVES AS A FACTOR OF THE STATE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

OBNOVA DRŽAVNOSTI - NAJZNAČAJNIJA TEKOVINA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA U BOSNI I HERCEGOVINI

OBNOVA DRŽAVNOSTI - NAJZNAČAJNIJA TEKOVINA NARODNOOSLOBODILAČKOG RATA U BOSNI I HERCEGOVINI
(RESTORATION OF STATESHIP - THE MOST SIGNIFICANT ATTAINMENT OF THE WAR OF NATIONAL LIBERATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

ZAVNOBiH U NOVEMBRU 2003. – JUBILEJ I/ILI “JUBILEJ”?

ZAVNOBiH U NOVEMBRU 2003. – JUBILEJ I/ILI “JUBILEJ”?
(ZAVNOBiH IN NOVEMBER 2003 – JUBILEE AND/OR "JUBILEE"?)

BOSANSKI RUSAG I SVETA KRUNA BOSANSKA (UTJECAJ UGARSKE NA RAZVOJ POLITIČKIH INSTITUCIJA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE)

BOSANSKI RUSAG I SVETA KRUNA BOSANSKA (UTJECAJ UGARSKE NA RAZVOJ POLITIČKIH INSTITUCIJA SREDNJOVJEKOVNE BOSNE)
(THE BOSNIAN RUSAG AND THE HOLY CROWN OF BOSNIA (THE INFLUENCE OF HUNGARY ON THE DEVELOPMENT OF POLITICAL INSTITUTIONS OF MEDIEVAL BOSNIA))

AGRESIJA NA BIH – NEGACIJA ZAVNOBIH-A

AGRESIJA NA BIH – NEGACIJA ZAVNOBIH-A
(AGGRESSION ON BIH – NEGATION OF ZAVNOBIH)

RAZVOJ PROSVJETE, NAUKE I KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI 1945-2003. GODINE

RAZVOJ PROSVJETE, NAUKE I KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI 1945-2003. GODINE
(DEVELOPMENT OF EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 1945-2003.)

ZA NOVI PRISTUP BOSANSKOM SREDNJOVJEKOVLJU

ZA NOVI PRISTUP BOSANSKOM SREDNJOVJEKOVLJU
(FOR A NEW APPROACH TO THE BOSNIAN MIDDLE AGES)

POLITIČKE I ORGANIZACIONE PRIPREME ZA ODRŽAVANJE ZAVNOBIH-A

POLITIČKE I ORGANIZACIONE PRIPREME ZA ODRŽAVANJE ZAVNOBIH-A
(POLITICAL AND ORGANIZATIONAL PREPARATIONS FOR MAINTAINING ZAVNOBIH)

KRATAK OSVRT NA BOSANSKU SAMOSVIJEST U OSMANSKOM PERIODU

KRATAK OSVRT NA BOSANSKU SAMOSVIJEST U OSMANSKOM PERIODU
(BRIEF OVEREVIEW OF BOSNIAN SELF-CONSCIOUSNESS IN THE OTTOMAN PERIOD)

ZAVNOBIH – NEDOVRŠENA ISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAVNOBIH – NEDOVRŠENA ISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE
(ZAVNOBIH - UNFINISHED HISTORY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

BOSNA I HERCEGOVINA 1992-1995. I MEĐUNARODNA DIPLOMATIJA

BOSNA I HERCEGOVINA 1992-1995. I MEĐUNARODNA DIPLOMATIJA
(BOSNIA AND HERZEGOVINA 1992-1995. AND INTERNATIONAL DIPLOMACY)

TRAGOVI SREDNJOVJEKOVNIH VEZA I ODNOSA CRNE GORE I BOSNE

TRAGOVI SREDNJOVJEKOVNIH VEZA I ODNOSA CRNE GORE I BOSNE
(TRACES OF MEDIEVAL CONNECTIONS AND RELATIONS OF MONTENEGRO AND BOSNIA)

DEKLARACIJA ZAVNOBIH-A O PRAVIMA GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE – ISTORIJSKI ZNAČAJ I AKTUELNOST –

DEKLARACIJA ZAVNOBIH-A O PRAVIMA GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE – ISTORIJSKI ZNAČAJ I AKTUELNOST –
(DECLARATION OF ZAVNOBIH ON THE RIGHTS OF THE CITIZENS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA - HISTORICAL SIGNIFICANCE AND ACTUALITY-)