INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING - IVO ANDRIĆ - 50 YEARS LATER Cover Image

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP - IVO ANDRIĆ - 50 GODINA KASNIJE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING - IVO ANDRIĆ - 50 YEARS LATER

Contributor(s): Zdenko Lešić (Editor), Ferida Duraković (Editor)
Subject(s): Education, Cultural history, Media studies, Studies of Literature, Political history, Recent History (1900 till today), Bosnian Literature, Croatian Literature, Serbian Literature, School education, Nationalism Studies, Identity of Collectives, Sociology of Literature
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Ivo Andrić; literature; cultural history; 20th century; politics; identity; media; nationalism;
Summary/Abstract: Naučnim skupom Nobelovac Ivo Andrić – 50 godina kasnije Odjeljenje humanističkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježilo je pedeset godina otkako je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost. Kao što znamo, ova nagrada je tom velikanu naše književnosti priskrbila međunarodni značaj, a time i samoj našoj književnosti dala vidnije mjesto u svjetskoj kulturnoj javnosti. Andrićevo djelo, koje je i do tada bilo predmet velikog interesovanja i čitateljske publike i književnokritičke misli u svim krajevima Jugoslavije, postalo je, zahvaljujući Nobelovoj nagradi i prijevodima koji su uslijedili, zanimljivo za čitatelje širom svijeta. Od tada to djelo ne prestaje privlačiti pažnju književne kritike i van zemalja bivše Jugoslavije. Njen sud davno je izrečen: Andrić je veliki pisac. Međutim, ako je ta ocjena ostajala sve vrijeme jednako neupitna, pristup njegovom djelu značajno se mijenjao u proteklim decenijama, zahvaljujući znatnim dijelom brojnim novim (modernim i postmodernim) razumijevanjima i tumačenjima same književnosti, ali i kulture uopće. Osim toga, mi više ni svijet oko sebe ne vidimo onako kako ga je vidjela Andrićeva generacija, pa su i značenja koja “izvlačimo” iz njegovog djela drukčija od onih koje je u njemu prepoznavala kritika njegovog vremena. Andrićevo djelo, kratko rečeno, nama danas ne govori isto ono što je govorilo njegovim čitateljima 60-ih i 70-ih godina prošlog vijeka. A upravo je ova pedestogodišnjica bila pravi trenutak da se književno kritička misao ponovno suoči s njegovim djelom, da mu pristupi u suglasnosti s novim iskustvima čitanja i da oslušne što nam ono danas govori, i na koji način. Bez svake sumnje danas, pedeset godina poslije dobijanja Nobelove nagrade, književno djelo Ive Andrića postalo je izazovni predmet novih čitanja, odnosno čitanja u dosluhu s novim vremenom. A želja je ANUBiH bila da tim povodom okupi stručnjake različitih profila i književnokritičkih usmjerenja, koji bi Andrićevo djelo iznova sagledali, kako u perspektivi nekih modernih učenja (naratoloških, strukturalističkih, postkolonijalnih, feminističkih) tako i u okviru promjenjenog društvenog i ideološkog konteksta u kojem se ono danas čita. Zbog te želje da se njegovo djelo u novim tumačenjima dovede u korespondenciju s duhom našeg vremena, ANUBiH je okupila desetak poznavalaca Andrićevog djela, s uvjerenjem da će oni – svaki iz svog ugla – svojim izlaganjem značajno doprinijeti suvremenom tumačenju tog djela. Sad smo u prilici da u ovom zborniku predstavimo široj javnosti sva izlaganja koja su podnesena (ili bila planirana da budu podnesena) na tom naučnom skupu, koji je održan u prostorijama ANUBiH u ponedjeljak 21. novembra 2011. godine.

  • E-ISBN-13: 978-9958-501-71-5
  • Print-ISBN-13: 978-9958-501-71-5
  • Page Count: 147
  • Publication Year: 2012
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
ANDRIĆ U ETERU

ANDRIĆ U ETERU
(ANDRIĆ ON THE AIR)

ANDRIĆ KAO NAŠE OGLEDALO

ANDRIĆ KAO NAŠE OGLEDALO
(ANDRIĆ AS OUR MIRROR)

‘NITI MOGU DA RASTUMAČIM, NITI DA ZABORAVIM’: ANDRIĆ, ZLO I MORALISTIČKA KRITIKA

‘NITI MOGU DA RASTUMAČIM, NITI DA ZABORAVIM’: ANDRIĆ, ZLO I MORALISTIČKA KRITIKA
('I CAN NEITHER DISCERN, NOR FORGET': ANDRIĆ, EVIL AND MORALISTIC CRITICISM)

ANDRIĆ I SOCIJALNO PITANJE

ANDRIĆ I SOCIJALNO PITANJE
(ANDRIĆ AND THE SOCIAL QUESTION)

UNIVERZALNOST POLITIČKOG ROMANA

UNIVERZALNOST POLITIČKOG ROMANA
(THE UNIVERSALITY OF THE POLITICAL NOVEL)

PRIPOVJEDAČ IVO ANDRIĆ PRVI DIO: KO TO TAMO GOVORI? (PITANJE “GLASA” U ANDRIĆEVOJ PROZI)

PRIPOVJEDAČ IVO ANDRIĆ PRVI DIO: KO TO TAMO GOVORI? (PITANJE “GLASA” U ANDRIĆEVOJ PROZI)
(NARRATOR IVO ANDRIĆ PART ONE: WHO IS TALKING THERE? (THE QUESTION OF "VOICE" IN ANDRIČ'S PROSE))

JELENA, ŽENA KOJE NEMA ILI ODSUTNI GOVOR

JELENA, ŽENA KOJE NEMA ILI ODSUTNI GOVOR
(JELENA, A WOMAN WITCH IS NOT, OR ABSENT SPEECH)

ANDRIĆEVI DIJALOŠKI NARATIVI O MODERNIZACIJI

ANDRIĆEVI DIJALOŠKI NARATIVI O MODERNIZACIJI
(ANDRIĆ'S DIALOGICAL NARRATIVES ON MODERNIZATION)

IVO ANDRIĆ I IZGRADNJA (POST)JUGOSLOVENSKIH NACIONALNIH KANONA - SRPSKI PRIMER

IVO ANDRIĆ I IZGRADNJA (POST)JUGOSLOVENSKIH NACIONALNIH KANONA - SRPSKI PRIMER
(IVO ANDRIĆ AND THE CONSTRUCTION OF (POST)YUGOSLAVIAN NATIONAL CANONS - THE SERBIAN EXAMPLE)

ANDRIĆ U ČITANKAMA

ANDRIĆ U ČITANKAMA
(ANDRIĆ IN READERS)

ANDRIĆEVA PLURIZAVIČAJNOST U SVJETLU NJEGOVA DJELA I IDENTITARNE PLURALNOSTI

ANDRIĆEVA PLURIZAVIČAJNOST U SVJETLU NJEGOVA DJELA I IDENTITARNE PLURALNOSTI
(ANDRIĆ'S HOMELANDNESS IN THE LIGHT OF HIS WORK AND IDENTITY PLURALITY)

POVJESNIČARI HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI O ANDRIĆU

POVJESNIČARI HRVATSKE KNJIŽEVNOSTI O ANDRIĆU
(HISTORIANS OF CROATIAN LITERATURE ABOUT ANDRIĆ)

O AUTORIMA

O AUTORIMA
(ABOUT AUTHORS)