CONSULTING - STATE AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH AND RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

SAVJETOVANJE - STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA NAUČNOISTRAŽIVAČKE I ISTRAŽIVAČKORAZVOJNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
CONSULTING - STATE AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH AND RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Contributor(s): Zijo Pašić (Editor)
Subject(s): Politics, National Economy, Supranational / Global Economy, Economic policy, International relations/trade, Higher Education , Methodology and research technology, Social development, Policy, planning, forecast and speculation, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: BiH; FBiH; research and development; scientific potential; policy; EU; international cooperation; Slovenia;
Summary/Abstract: 1. U 2009. godini EU je u oblast nauke i tehnološkog razvoja uložila cca 2% svoga GDP. U 2009. godini Bosna i Hercegovina je u oblasti nauke i tehnološkog razvoja uložila ukupno (država, entiteti, kantoni) 0,08 % GDP. Akademska zajednica to ocjenjuje neprihvatljivim zanemarivanjem nauke i tehnološkog razvoja na nivou države, entiteta i kantona. 2. Akademska zajednica zahtijeva od svih državnih organa da preuzmu svoju odgovornost u finansiranju nauke i tehnološkog razvoja u skla– du sa normama EU i u roku sljedeće 4 godine dostignu (u zbiru) 2% GDP u toj djelatnosti.* 3. U tome smislu potrebno je donijeti: - statusne zakone o naučno-istraživačkoj i istraživačko-razvojnoj djelatnosti na nivou države, entiteta i kantona; - zakone o formiranju fondova** (kao pravnih lica) za naučno-istraživačke i istraživačko-razvojne djelatnosti na nivou države, entiteta i kantona, usaglašene sa praksom EU. 4. U cilju mjerenja i praćenja efekata ulaganja, agencije za statistiku*** trebaju pratiti naučno-istraživačku i istraživačko-razvojnu djelatnost u skladu sa standardima EUSTAT-a i OECD-a. 5. Znanstvene i tehnološke rezultate u privredi, agencije trebaju pratiti na osnovu broja patenata, komercijalizacije izvozno sposobnih proizvoda, usluga i tehnologija, nastalih na vlastitom know how, te na osnovu broja prodatih licenci. 6. Potrebno je osnovati Centar za scienciometriju BiH (npr. u okviru Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine), koji će pratiti znanstvene i tehnološke rezultate na univerzitetima. 7. Potrebno je izvršiti klasifikaciju naučnih i istraživačkih institucija u skladu sa pozitivnom praksom EU, te uvesti kategoriju „izvrsnosti“; ove institucije trebaju imati povoljnije uslove finansiranja. 8. Neophodno je zakonski regulirati i obezbijediti sistemsko dugoročno obrazovanje naučnog podmlatka i investicije u institucije kako bi se osposobile za istraživačke projekte. 9. Poželjna je izmjena Zakona o Vladi FBiH i formiranje Ministarstva za visoko obrazovanje, nauku i tehnologiju.

  • E-ISBN-13: 978-9958-501-49-4
  • Print-ISBN-13: 978-9958-501-49-4
  • Page Count: 157
  • Publication Year: 2010
  • Language: Bosnian, Croatian
KA DEFINIRANJU STRATEGIJE RAZVOJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

KA DEFINIRANJU STRATEGIJE RAZVOJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
(TOWARDS DEFINING A DEVELOPMENT STRATEGY IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

PROCJENA NAUČNIH POTENCIJALA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

PROCJENA NAUČNIH POTENCIJALA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
(ASSESSMENT OF SCIENTIFIC POTENTIAL IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

ASPEKTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

ASPEKTI NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI
(ASPECTS OF SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY)

ASPEKTI RAZVOJA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI I BOSNI I HERCEGOVINI

ASPEKTI RAZVOJA ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI I BOSNI I HERCEGOVINI
(ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE FEDERATION AND BOSNIA AND HERZEGOVINA)

MODEL ODRŽIVOG FINANCIRANJA NAUČNOISTRAŽIVAČKE I ISTRAŽIVAČKORAZVOJNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

MODEL ODRŽIVOG FINANCIRANJA NAUČNOISTRAŽIVAČKE I ISTRAŽIVAČKORAZVOJNE DJELATNOSTI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
(MODEL OF SUSTAINABLE FINANCING OF SCIENTIFIC RESEARCH AND RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

MEĐUNARODNA SURADNJA - CILJEVI EUROPSKE UNIJE U OBLASTI ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE DJELATNOSTI

MEĐUNARODNA SURADNJA - CILJEVI EUROPSKE UNIJE U OBLASTI ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKE I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE DJELATNOSTI
(INTERNATIONAL COOPERATION - OBJECTIVES OF THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF SCIENTIFIC RESEARCH AND RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY)

AKTIVNOSTI U REPUBLICI SLOVENIJI NA RAZVOJU NAUČNOISTRAŽIVAČKE I ISTRAŽIVAČKORAZVOJNE DJELATNOSTI

AKTIVNOSTI U REPUBLICI SLOVENIJI NA RAZVOJU NAUČNOISTRAŽIVAČKE I ISTRAŽIVAČKORAZVOJNE DJELATNOSTI
(ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA ON THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH AND RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES)

ZAKLJUČCI

ZAKLJUČCI
(CONCLUSIONS)