THE METHOD AND TECHNIQUE OF BENCHMARKING OF LEGAL ENTITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA Cover Image

METODA I TEHNIKA BENCHMARKINGA PRAVNIH LICA U BOSNI I HERCEGOVINI
THE METHOD AND TECHNIQUE OF BENCHMARKING OF LEGAL ENTITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Božidar Matić, Mirko Puljić, Amra Avdagić, Jasmin Baralija
Subject(s): Business Economy / Management, Methodology and research technology, Accounting - Business Administration
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: BiH; legal entities; benchmarking; methods; Dun & Bradstreet indicators;
Summary/Abstract: Benchmarking je identificiranje pokazatelja poslovanja najuspješnijih kompanija kao standarda s kojim se porede pokazatelji poslovanja ostalih kompanija. Primjenom benchmarka (standarda) kompanija moţe procijeniti svoju konkurentsku sposobnost i poslovnu i finansijsku perspektivu. Od više vrsta benchmarkinga (strateški, funkcionalni, operativni, benchmarking proizvoda, benchmarking performansi i dr.) mi ćemo paţnju koncentrirati na finansijski benchmarking koji podrazumijeva analizu kljuĉnih finansijskih izvještaja kompanije – bilans stanja i bilans uspjeha i poreĊenje dobijenih pokazatelja s benchmarkom i drugim pokazateljima.

  • E-ISBN-13: 978-9958-501-99-9
  • Print-ISBN-13: 978-9958-501-99-9
  • Page Count: 121
  • Publication Year: 2015
  • Language: Bosnian