RETHINKING SERBIAN-ALBANIAN RELATIONS: FIGURING OUT THE ENEMY Cover Image

FIGURA NEPRIJATELJA: PREOSMIŠLJAVANJE SRPSKO-ALBANSKIH ODNOSA
RETHINKING SERBIAN-ALBANIAN RELATIONS: FIGURING OUT THE ENEMY

Contributor(s): Aleksandar Pavlović (Editor), Adriana Zaharijević (Editor), Gazela Pudar Draško (Editor), Rigels Halili (Editor)
Subject(s): Media studies, Political history, Recent History (1900 till today), Comparative Study of Literature, Albanian Literature, Serbian Literature, Government/Political systems, Political behavior, Politics and communication, Politics and society, Comparative politics, State/Government and Education, Demography and human biology, Nationalism Studies, 18th Century, 19th Century, Inter-Ethnic Relations, Politics of History/Memory, Politics and Identity, Peace and Conflict Studies, Pedagogy
Published by: KPZ Beton
Keywords: Serbian-Albanian relations through history; Hostility between Serbia and Albania; Racism and Nationalism; Colonialism; Media and politics; Serbian-Albanian relations in school-books; Kosovo War; Serbian and Albanian literature;
Summary/Abstract: Ideja o pisanju knjige i pokretanju projekta o srpsko-albanskim odnosima javila se, kako to na Balkanu često biva, u kafani (koja je, doduše, u neposrednoj blizini Narodne biblioteke Srbije). Pošto su se u Betonu pojavili tekstovi Milana Miljkovića o predstavljanju Albanaca u srpskoj štampi i Aleksandra Pavlovića o figuri Turčina kao neprijatelja, Milan je uz čašicu predložio da se inicira projekat koji bi okupio srpske i albanske intelektualce, teoretičare i teoretičarke u oblasti društvenih nauka koji bi zajedno obrađivali srpsko-albanske odnose. Verovatno je najčešći način borbe protiv politika neprijateljstva začudna i retka politika prijateljstva. Tako je bilo i u slučaju Aleksandra Pavlovića i Rigelsa Halilija, koji su zbog sličnosti u naučnim temama i interesovanjima najpre uspostavili „naučno pobratimstvo“, a ubrzo došli i do nekolicine drugih srpskih i albanskih kolega zainteresovanih da učestvuju u ovom projektu. Da sve ne ostane na kafanskoj priči (što na Balkanu takođe često biva) zasluga je i urednikā Betona, prevashodno Saše Ćirića, koji je kumovao projektu i knjizi predloživši njen naziv Figura neprijatelja: preosmišljavanje srpsko-albanskih odnosa, a obezbedio je i pomoć prevodilačke mreže Traduki koja je odmah prihvatila da sufinansira prevođenje tekstova sa srpskog na albanski jezik i obrnuto. Usledilo je nekoliko neuspelih inicijativa sa domaćim institucijama – naši prijatelji iz albanskog Ministarstva kulture rekli su nam da misle da za ovako nešto još nije vreme, a na konkursu srpskog Ministarstva kulture uprkos obimnoj dokumentaciji koju smo poslali u traženih 7 (i slovima sedam) primeraka (!), projekat na godišnjem konkursu nije dobio ni dinara. Za razliku od rečenih institucija, kolege iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, pogotovo sadašnje koordinatorke projekta i kourednice ove knjige Gazela Pudar Draško i Adriana Zaharijević, uz mentorstvo Petra Bojanića, založile su se za projekat i značajno ojačale prvobitnu aplikaciju, koja je zatim podržana u okviru švajcarskog Programa za promociju istraživanja na zapadnom Balkanu koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, na čemu im dugujemo veliku zahvalnost. Pored IFDT-a i KPZ Beton, saradnici na projektu su i „Ćendra multimedija“ („Quendra Multimedia“) iz Prištine, koja je 2011. godine zajedno sa KPZ Beton objavila antologije Iz Prištine, s ljubavlju (o savremenoj kosovskoj literaturi na albanskom jeziku) i Iz Beograda, s ljubavlju (o savremenoj prozi mlađih autora u Srbiji), i „Poeteka“ iz Tirane, ugledni izdavački i kulturni centar koji kontinuirano objavljuje prevode savremene i ranije srpske književnosti na albanski jezik.

  • Print-ISBN-13: 978-86-82417-86-6
  • Page Count: 470
  • Publication Year: 2015
  • Language: Serbian
Od junaka do divljaka: Albanci u srpskom herojskom i nacionalnom diskursu od sredine osamnaestog do početka dvadesetog veka

Od junaka do divljaka: Albanci u srpskom herojskom i nacionalnom diskursu od sredine osamnaestog do početka dvadesetog veka
(From Heroes to Savages: the Albanians in Serbian Heroic and National Discourse from the Mid-Eighteenth to Early Twentieth century)

Proizvođenje Stare Srbije: stopama putopisca, tragom folklora

Proizvođenje Stare Srbije: stopama putopisca, tragom folklora
(Production of Old Serbia: Following the Travel-Writers, Tracing the Folklore)

Prilog analizi medijskih predstava o Albancima u srpskoj štampi 1912–1913

Prilog analizi medijskih predstava o Albancima u srpskoj štampi 1912–1913
(A Contribution to the Analysis of Media Images of Albanians in Serbian Periodicals (1912-1913))

„Balkan balkanskim narodima“: evolucionizam, rasizam i kolonijalizam u srpskim naučnim i političkim diskursima pre Drugog svetskog rata

„Balkan balkanskim narodima“: evolucionizam, rasizam i kolonijalizam u srpskim naučnim i političkim diskursima pre Drugog svetskog rata
(“The Balkans to the Balkan Peoples“: Evolutionism, Racism and Colonialism in Serbian Scholarly and Political Discourses before World War II)

„Rekonkvista Stare Srbije“: o kontinuitetu teritorijalne i demografske politike na Kosovu

„Rekonkvista Stare Srbije“: o kontinuitetu teritorijalne i demografske politike na Kosovu
(“Reconquista of Old Serbia”: On Continuity of Territorial and Demographic Policies in Kosovo)

Novine u državnoj i nacionalnoj službi

Novine u državnoj i nacionalnoj službi
(Newspaper in the Service of the State and Nationalism)

Viđeni tuđim očima: reprodukcija orijentalizama i interni balkanizam među Albancima i Južnim Slovenima u bivšoj Jugoslaviji

Viđeni tuđim očima: reprodukcija orijentalizama i interni balkanizam među Albancima i Južnim Slovenima u bivšoj Jugoslaviji
(Seeing Each Other: Nesting Orientalisms and Internal Balkanism among the Albanians and South Slavs in the Former Yugoslavia self-perceptions)

Srpsko-albanski odnosi u socijalističkoj Jugoslaviji: protesti na Kosovu i teret sistemske legitimizacije

Srpsko-albanski odnosi u socijalističkoj Jugoslaviji: protesti na Kosovu i teret sistemske legitimizacije
(Serbian-Albanian Relations in Socialist Yugoslavia: Protests in Kosovo and the Burden of Systemic Legitimization)

Albanci i srpsko-albanski odnosi u srpskim udžbenicima (1887-1987)

Albanci i srpsko-albanski odnosi u srpskim udžbenicima (1887-1987)
(Albanians and Serbian-Albanian Relations in Serbian Textbooks (1878-1989))

Albansko-jugoslovenski odnosi (1945-1948) i njihovo predstavljanje u albanskim udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Albansko-jugoslovenski odnosi (1945-1948) i njihovo predstavljanje u albanskim udžbenicima za osnovnu i srednju školu
(Albanian-Yugoslav Relations (1945-1948) and their Presentation in School History Textbooks)

Školstvo na albanskom jeziku na Kosovu i jugu Srbije (1945-2015)

Školstvo na albanskom jeziku na Kosovu i jugu Srbije (1945-2015)
(Education System in Albanian Language in Kosova/o and South of Serbia (1945-2015))

Rat na Kosovu 1998-1999. u udžbenicima istorije na Kosovu i u Srbiji

Rat na Kosovu 1998-1999. u udžbenicima istorije na Kosovu i u Srbiji
(The Kosovo War During 1998-1999 in the History Textbooks in Kosovo and Serbia)

Srpsko-albanski mešoviti brakovi: kada patrijarhalnost lomi barijere nacionalizma

Srpsko-albanski mešoviti brakovi: kada patrijarhalnost lomi barijere nacionalizma
(Serbian-Albanian Mixed Marriages: When Patriarchy Breaks the Barriers of Nationalism)

Jezik i etno-politički sukob: Slučaj albanskog u savremenom Beogradu

Jezik i etno-politički sukob: Slučaj albanskog u savremenom Beogradu
(Language Use and Ethno-political Conflict: The Case of Albanian in Contemporary Belgrade)

Srpsko-crnogorska manjina u Skadru: izazovi identiteta

Srpsko-crnogorska manjina u Skadru: izazovi identiteta
(Serbian-Montenegrin Minority of Shkodra: a Contested Identity)

„Mi, sinovi nacije“ – intelektualci kao generatori albanskih i srpskih nacionalnih ideja i programa

„Mi, sinovi nacije“ – intelektualci kao generatori albanskih i srpskih nacionalnih ideja i programa
(“We, the Sons of the Nation“ – Intellectuals as Generators of Albanian and Serbian National Ideas and Programs)

Intelektualna obrada „Kosova“: srpske recepcije, rezignacije i reakcije

Intelektualna obrada „Kosova“: srpske recepcije, rezignacije i reakcije
(Intellectual Processing of “Kosovo”: Serbian Receptions, Resignations and Reactions)

Simbolika nemoći: intelektualci i srpsko-albanski odnosi u postjugoslovenskom kontekstu

Simbolika nemoći: intelektualci i srpsko-albanski odnosi u postjugoslovenskom kontekstu
(The Symbolism of Powerlessness: Intellectuals and Serbian-Albanian Relations in the post-Yugoslav Context)

Figura drugog kao otvoreni projekat, na primeru albanskih autora iz Albanije i sa Kosova

Figura drugog kao otvoreni projekat, na primeru albanskih autora iz Albanije i sa Kosova
(The Figure of Other as an Open Project, as Exemplified by Albanian Writers from Albania and Kosovo)

Neprijatelji i ljudi

Neprijatelji i ljudi
(Enemies and Men)

Književnost kao ratni diskurs Albanski i srpski pisci u „ratu rečima“

Književnost kao ratni diskurs Albanski i srpski pisci u „ratu rečima“
(Literature as a War Discourse: Albanian and Serbian Writers in “the War of the Words”)

Kulturna baština na Kosovu: Isključivanje manjina kroz inkluzivno zakonodavstvo

Kulturna baština na Kosovu: Isključivanje manjina kroz inkluzivno zakonodavstvo
(Cultural Heritage in Kosovo: Strengthening Exclusion through Inclusive Legislation)

„Licem u lice“: srpsko-albanska kulturna saradnja u medijskom diskursu

„Licem u lice“: srpsko-albanska kulturna saradnja u medijskom diskursu
(„Face to Face“: Serbian-Albanian Cultural Cooperation in the Media Discourse)

Zajednica rasposedovanih: Ženska mirovna koalicija

Zajednica rasposedovanih: Ženska mirovna koalicija
(The Community of the Dispossessed: Women’s Peace Coalition)