Educational and professional activation of inhabitants and the quality of life in peripheral cities Cover Image
 • Offer for Individuals Only 9.00 €

Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych
Educational and professional activation of inhabitants and the quality of life in peripheral cities

Contributor(s): Adam Bartoszek (Editor), Urszula Swadźba (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Education, Social Theory, Rural and urban sociology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: human capital; social capital; small and medium-sized cities; activation factors; education; labor market; educational mobility; migrations; quality of life; adaptation strategies; cultural conditions of the local environment
Summary/Abstract: The book „Educational and professional activation of inhabitants and the quality of life in peripheral cities” edited by Adam Bartoszek and Urszula Swadźba constitutes a comprehensive, and statistically based discussion of the problems of the activation of the so-called human capital in peripheral cities of Silesian and Opole voivodship in question. The article opening the volume entitled „Human capital in a local environment” by Adam Bartoszek is a theoretical introduction to the assumptions of studies on the problems of making the human capital active at the level of local communities. The article by Bożena Pactwa entitled „Human resources and demographic processes on selected peripheral cities of Silesian and Opole voivodships” stands for a demographic analysis based on statistical data from the yeares 1995—2008. A detailed analysis by Rafał Muster entitled “Problems of the activation of the human capital on local job markets in the light of statistical analyses and opinions of those in charge of public services of employment…” deals with the issue of the activation of the human capital on local job markets of Lubliniec, Racibórz, Nysa and Prudnik. Urszula Swadźba, in her article „Educational activity as an expression of local strategies and an innovative nature of human resources in small and middle-sized cities” deals with the problem of an educational activity of people inhabiting the places in question. Another article by Adam Bartoszek entitled „Educational and professional mobility of inhabitants and the quality of life in peripheral cities” presents the results of a survey conducted in four intentionally selected peripheral cities in the Upper Silesia (Racibórz, Nysa, Lubliniec and Głogówek). The analysis was structured as a comparative diagnosis contrasting the opinions of the heads of households with the opinions of the leaders of local communities, constituting a cross-sectional representation of various communities of small and mieddle-sized cities. The article by Marek Dziewierski entitled „An identity of place and adaptation strategies of the inhabitants of small and middle-sized cities” is a summary of the stage of qualitative studies. It deals with the issue of the relationships and interdependences between a social identity of the inhabitants of peripheral cities and their life choices connected with education, work or a preferable place of living. In the final chapter of the book, Adam Bartoszek and Urszula Swadźba summarize the consequences of the mobility of human capital for the quality of life in the studied cities.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-532-2
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-2040-3
 • Page Count: 354
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
Kapitał ludzki w środowisku lokalnym — zarys założeń badawczych

Kapitał ludzki w środowisku lokalnym — zarys założeń badawczych
(Human capital in a local environment)

 • Price: 4.50 €
Zasoby ludnościowe i procesy demograficzne wybranych miast peryferyjnych województwa śląskiego i opolskiego

Zasoby ludnościowe i procesy demograficzne wybranych miast peryferyjnych województwa śląskiego i opolskiego
(Human resources and demographic processes on selected peripheral cities of Silesian and Opole voivodships)

 • Price: 4.50 €
Problemy aktywizacji kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy w świetle analiz statystycznych i opinii osób zarządzających publicznymi służbami zatrudnienia. Analiza porównawcza

Problemy aktywizacji kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy w świetle analiz statystycznych i opinii osób zarządzających publicznymi służbami zatrudnienia. Analiza porównawcza
(Problems of the activation of the human capital on local job markets in the light of statistical analyses and opinions of those in charge of public services of employment)

 • Price: 4.50 €
Aktywność edukacyjna jako wyraz strategii lokalnych oraz innowacyjności zasobów ludzkich w małych i średnich miastach na przykładzie Nysy, Raciborza, Głogówka i Lublińca

Aktywność edukacyjna jako wyraz strategii lokalnych oraz innowacyjności zasobów ludzkich w małych i średnich miastach na przykładzie Nysy, Raciborza, Głogówka i Lublińca
(Educational activity as an expression of local strategies and an innovative nature of human resources in small and middle-sized cities)

 • Price: 4.50 €
Edukacyjna i zawodowa ruchliwość mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych

Edukacyjna i zawodowa ruchliwość mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych
(Educational and professional mobility of inhabitants and the quality of life in peripheral cities)

 • Price: 4.50 €
Tożsamość miejsca a strategie adaptacyjne mieszkańców małych i średnich miast

Tożsamość miejsca a strategie adaptacyjne mieszkańców małych i średnich miast
(An identity of place and adaptation strategies of the inhabitants of small and middle-sized cities)

 • Price: 4.50 €
Między rozwojem a peryferyjnością kapitału ludzkiego — wnioski o mobilności i jakości życia w środowisku lokalnym

Między rozwojem a peryferyjnością kapitału ludzkiego — wnioski o mobilności i jakości życia w środowisku lokalnym
(Between the development and the peripheral nature of the human capital — conclusions on the mobility and quality of life in a local environment)

 • Price: 4.50 €