Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek) Cover Image
 • Offer for Individuals Only 6.00 €

Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek)
Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wiek)

Contributor(s): Agnieszka Bajor (Editor), Mariola Jarczykowa (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: Artykuły zawarte w tomie poruszają zagadnienia recepcji tekstów literackich, prac naukowych czy praktycznych poradników. Interesujące jest spojrzenie na historię czytelnictwa w aspekcie politycznym, religijnym czy kulturowym. W dobie staropolskiej rękopiśmienne i drukowane woluminy były przedmiotami luksusowymi, ich lekturę zalecano w specjalnie komponowanych w tym celu wierszach (Anna Sitkowa). Na łamach prasy oraz w podręcznikach savoir-vivre’u promowano nie tylko literaturę piękną, ale również książki „użyteczne”: poradniki czy publikacje naukowe (Bożena Mazurkowa, Anna Zdanowicz). Z drugiej strony dostrzegano niebezpieczeństwa mogące wynikać z czytania niepożądanych tekstów przez nieprzygotowanych odbiorców (Mariola Jarczykowa). W czasie zaborów książki były przekaźnikiem wartości patriotycznych, zastępowały zabronioną edukację polonistyczną (Grzegorz Nieć, Adrian Uljasz). Po lekturę coraz chętniej sięgały kobiety, które korespondencyjnie dzieliły się wrażeniami czytelniczymi (Małgorzata Komza), choć emancypacja w tym zakresie nie zawsze była dobrze odbierana (Agnieszka Paja). Dzięki staraniom działaczy i publicystów książki pełniły znaczące funkcje w programach kulturalnych poszczególnych dzielnic i prowincji (Krystyna Kossakowska-Jarosz, Anna Karczewska). Problemem było propagowanie tekstów o profilu religijnym, silnie ograniczane przez cenzurę zewnętrzną i wewnętrzną (Janusz Kostecki, Agata Muc). W okresie międzywojennym zwracano uwagę na dobór książek do bibliotek szkolnych (Hanna Langer). Sprzeciwiano się zasilaniu księgozbiorów publikacjami o charakterze nacjonalistycznym i faszystowskim (Zdzisław Gębołyś). Podejmowano także wieloaspektowe prace w zakresie podniesienia edukacji czytelniczej w środowiskach wiejskich, czego świadectwem są pamiętniki chłopów (Monika Olczak-Kardas).

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-535-3
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-2047-2
 • Page Count: 222
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
Książki „zalecane” przez Andrzeja Trzecieskiego

Książki „zalecane” przez Andrzeja Trzecieskiego
(Books „recommended” by Andrzej Trzecieski)

 • Price: 4.50 €
Pożyteczne i szkodliwe lektury według Jana Amosa Komeńskiego

Pożyteczne i szkodliwe lektury według Jana Amosa Komeńskiego
(Useful and harmful books according to Jan Amos Komeński)

 • Price: 4.50 €
Księgi uczone i pożyteczne rekomendowane w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”

Księgi uczone i pożyteczne rekomendowane w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”
(Scholarly and useful books recommended in „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”)

 • Price: 4.50 €
Lektury galicyjskiego arystokraty doby międzypowstaniowej (literatura w życiu i edukacji Stanisława Tarnowskiego do 1863 roku)

Lektury galicyjskiego arystokraty doby międzypowstaniowej (literatura w życiu i edukacji Stanisława Tarnowskiego do 1863 roku)
(Books by a Galician aristocrat of an inter‑uprising period (Literature in life and education of Stanisław Tarnowski until 1863))

 • Price: 4.50 €
Wychowanie historyczne w twórczości Walerego Przyborowskiego

Wychowanie historyczne w twórczości Walerego Przyborowskiego
(History education in the writings of Walery Przyborowski)

 • Price: 4.50 €
„Duch z litery” w górnośląskim wariancie. Koncepcja książki jako „skarbnicy dobrych słów i złotych myśli” w programie rodzimych działaczy kulturalnych w XIX wieku

„Duch z litery” w górnośląskim wariancie. Koncepcja książki jako „skarbnicy dobrych słów i złotych myśli” w programie rodzimych działaczy kulturalnych w XIX wieku
(A soul from a letter in an Uppersilesian variant. A conception of a book as „a treasury of good words and words of wisdom” in a programme of native culture activists in the 19th century)

 • Price: 4.50 €
Pożytki i szkody płynące z lektury według poradników savoir‑vivre’u z lat 1806—1939

Pożytki i szkody płynące z lektury według poradników savoir‑vivre’u z lat 1806—1939
(Benefits and damages deriving from reading according to savoir‑vivre handbooks from 1806 to 1939)

 • Price: 4.50 €
„Puszka Pandory”, czyli czego obawiali się dziewiętnastowieczni publicyści piszący o czytelnictwie kobiet

„Puszka Pandory”, czyli czego obawiali się dziewiętnastowieczni publicyści piszący o czytelnictwie kobiet
(„Pandora’s box” or what the 19th century columnist writers were afraid of in female reading)

 • Price: 4.50 €
Znaczenie lektury w życiu młodych ziemianek na początku XX wieku

Znaczenie lektury w życiu młodych ziemianek na początku XX wieku
(A book in life of young landowners at the beginning of the 20th century)

 • Price: 4.50 €
„Ducha wiary obudzić, myśl zbłąkaną sprostować…”. Opinie publicystów związanych z Kościołem katolickim o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku

„Ducha wiary obudzić, myśl zbłąkaną sprostować…”. Opinie publicystów związanych z Kościołem katolickim o czytelnictwie ludowym w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku
(„Awaken the spirit of faith, and straighten wandering thought…”. Opinions of columnist writers connected with the Catholic church on people’s reading in the Duchy of Poland in the second half of the 19th century)

 • Price: 4.50 €
Carska cenzura zagraniczna wobec importu literatury religijnej w języku polskim w latach 1865—1904

Carska cenzura zagraniczna wobec importu literatury religijnej w języku polskim w latach 1865—1904
(Imperial foreign censorship towards importing religious literature in Polish between 1865 and 1904)

 • Price: 4.50 €
Wpływ cenzury kościelnej na program wydawniczy. Księgarni i Drukarni Katolickiej

Wpływ cenzury kościelnej na program wydawniczy. Księgarni i Drukarni Katolickiej
(The influence of church censorship on a publishing plan of the Catholic Bookshop and Printing House)

 • Price: 4.50 €
Znaczenie lektury w życiu społeczności wiejskiej w świetle pamiętników chłopów w okresie dwudziestolecia międzywojennego

Znaczenie lektury w życiu społeczności wiejskiej w świetle pamiętników chłopów w okresie dwudziestolecia międzywojennego
(The role of a book in life of a rural community in the light of peasants’ diaries in the inter‑war period)

 • Price: 4.50 €
Biblioteka szkoły powszechnej miejscem edukacji czytelniczej i bibliotecznej (1918—1939)

Biblioteka szkoły powszechnej miejscem edukacji czytelniczej i bibliotecznej (1918—1939)
(A library of a state school as a place of reading and library education (1918—1939))

 • Price: 4.50 €
Książka zakazana i niepożądana w niemieckich bibliotekach szkolnych i oświatowych w II Rzeczypospolitej

Książka zakazana i niepożądana w niemieckich bibliotekach szkolnych i oświatowych w II Rzeczypospolitej
(Forbidden and unwanted book in German school and educational libraries in the Second Republic of Poland)

 • Price: 4.50 €