Identity in the Information. Age: Media. Internet. Cinema Cover Image
 • Offer for Individuals Only 8.00 €

Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino
Identity in the Information. Age: Media. Internet. Cinema

Contributor(s): Krystyna Doktorowicz (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Media studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Media; Internet; Cinema

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-409-7
 • Print-ISBN-13: 978-83-8012-408-0
 • Page Count: 168
 • Publication Year: 2015
 • Language: Polish
Tożsamość w epoce Internetu i globalnych sieci

Tożsamość w epoce Internetu i globalnych sieci
(Identity in the Age of Internet and Global Networks)

 • Price: 1.50 €
Polityka medialna Unii Europejskiej a media masowe ― kreowanie tożsamości

Polityka medialna Unii Europejskiej a media masowe ― kreowanie tożsamości
(European Union Media Policy and Mass Media ― Creation of Identity)

 • Price: 1.50 €
Problemy tożsamości polskiego kina w dobie globalizacji i konkurencji na rynku filmowym

Problemy tożsamości polskiego kina w dobie globalizacji i konkurencji na rynku filmowym
(Issues of the Identity of Polish Cinema in the Age of Globalization and Competition in Film Industry)

 • Price: 1.50 €
Formaty telewizyjne a tożsamość kulturowa

Formaty telewizyjne a tożsamość kulturowa
(Television Formats and Cultural Identity)

 • Price: 1.50 €
Medialny obraz rodziny w postpatriarchalnym świecie Nowe modele, role i tożsamości

Medialny obraz rodziny w postpatriarchalnym świecie Nowe modele, role i tożsamości
(Media Family Image in the postpatriarchal World. New Models, Roles and Identities)

 • Price: 1.50 €
Tożsamość a proces komunikowania tożsamości

Tożsamość a proces komunikowania tożsamości
(Identity and the Process of Identity Communication)

 • Price: 1.50 €
Tożsamość w internetowej komunikacji marki Polska

Tożsamość w internetowej komunikacji marki Polska
(Identity in online Communication of a Brand: Poland)

 • Price: 1.50 €