Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji Cover Image
 • Offer for Individuals Only 5.00 €

Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji
Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji

Contributor(s): Irena Socha (Editor), Agnieszka Łakomy-Chłosta (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Studies of Literature
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Summary/Abstract: Tom zatytułowany Lektury pokoleniowe i ponadpokoleniowe. Z zagadnień recepcji jest pokłosiem konferencji naukowej „Pożytki i szkody płynące z lektury” zorganizo­wanej w kwietniu 2010 roku w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uni­wersytetu Śląskiego. Publikacja zawierająca bogaty materiał, dokumentowany zwłaszcza źródłami wydawniczymi i prasowymi lat powojennych, okresu PRL-u aż po czas stanu wojennego i współczesność, zaprasza do refleksji nad trwałością oraz przemianami upodobań i zachowań lekturowych, warunkowanych procesami historycznymi, społecznymi i kulturowymi. Zebrane teksty ukazują zmiany wartościowania książki. W większości są to studia materiałowe obrazujące popularność wybranych fenomenów literackich czy prasowych. Uszeregowane w porządku diachronicznym dają możliwość dostrzeżenia prawidłowości sterujących procesami społecznych zachowań lekturowych zarówno w przeszłości, jak i współcześnie.

 • E-ISBN-13: 978-83-8012-546-9
 • Print-ISBN-13: 978-83-226-2083-0
 • Page Count: 192
 • Publication Year: 2012
 • Language: Polish
Lektura etyczna — przebrzmiała moda czy interpretacyjna konieczność?

Lektura etyczna — przebrzmiała moda czy interpretacyjna konieczność?
(Ethical reading — a passé trend or an interpretative must?)

 • Price: 4.50 €
Sposoby popularyzowania polszczyzny pięknej i poprawnej w poradnikach językowych dla dzieci i młodzieży

Sposoby popularyzowania polszczyzny pięknej i poprawnej w poradnikach językowych dla dzieci i młodzieży
(Ways of popularising pure and correct Polish in language guide-books for children and teenagers)

 • Price: 4.50 €
Kłopoty z talentem, czyli opinie o książkach na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1949—1956

Kłopoty z talentem, czyli opinie o książkach na łamach „Dziennika Polskiego” w latach 1949—1956
(Problems with talent, that is the opinions on books in “Dziennik Polski” between 1949 and 1956)

 • Price: 4.50 €
Wpływ społecznej roli książki na koordynację polskiej działalności wydawniczej w Niemczech Zachodnich w pierwszych latach po II wojnie światowej

Wpływ społecznej roli książki na koordynację polskiej działalności wydawniczej w Niemczech Zachodnich w pierwszych latach po II wojnie światowej
(An impact of a social role of a book on the coordination of the Polish publishing activity in Western Germany in the first years after the World War II)

 • Price: 4.50 €
Polskie Ziemie Odzyskane w pracach bibliograficznych Herberta Ristera (1908—1993)

Polskie Ziemie Odzyskane w pracach bibliograficznych Herberta Ristera (1908—1993)
(Poland’s Regained Territories in bibliographic works by Herbert Rister (1908—1993))

 • Price: 4.50 €
Najnowsza historia Polski w publikacjach „drugiego obiegu” w latach 1980—1981

Najnowsza historia Polski w publikacjach „drugiego obiegu” w latach 1980—1981
(The latest history of Poland in publications of the “second circuit” between 1980 and 1981)

 • Price: 4.50 €
The Long Walk Sławomira Rawicza jako przykład ponadpokoleniowej lektury w wolnym świecie

The Long Walk Sławomira Rawicza jako przykład ponadpokoleniowej lektury w wolnym świecie
(The Long Walk by Sławomir Rawicz as an example of an extra-generation reading in a free Word)

 • Price: 4.50 €
O edycjach Krzyżaków 1410 Józefa Ignacego Kraszewskiego w wydawniczej serii Biblioteka Karola Miarki

O edycjach Krzyżaków 1410 Józefa Ignacego Kraszewskiego w wydawniczej serii Biblioteka Karola Miarki
(On the editions of Knights in 1410 by Józef Ignacy Kraszewski in a publishing series of Biblioteka Karola Miarki)

 • Price: 4.50 €
Korzyści i zagrożenia dotyczące czytelnika lokalnej prasy (przykład „Strzelca Opolskiego”)

Korzyści i zagrożenia dotyczące czytelnika lokalnej prasy (przykład „Strzelca Opolskiego”)
(The benefits and dangers for readers of a local press (on the basis of “Strzelec Opolski”))

 • Price: 4.50 €
Z inspiracji Ministerstwa... — zeszyty naukowe szkół wyższych (1953—1958)

Z inspiracji Ministerstwa... — zeszyty naukowe szkół wyższych (1953—1958)
(From the inspiration of the Ministry… — the zeszyty naukowe brochures of higher education institutions (1953—1958))

 • Price: 4.50 €
Czytelnictwo prasy studentów w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Komunikat z badań

Czytelnictwo prasy studentów w Bibliotece Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Komunikat z badań
(Press reading by the students of the main library of Silesian University of Technology in Gliwice. A report from the studies)

 • Price: 4.50 €
Książki na receptę, recepta na życie

Książki na receptę, recepta na życie
(The books on prescription, a recipe for life)

 • Price: 4.50 €
Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku. Komunikat z badań

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku. Komunikat z badań
(The activity of local public library in Ruda Śląska in favour of the sight impaired A reprt from the studies)

 • Price: 4.50 €
Między dwudziestoleciem a PRL-em. Czytelnik w polskiej refleksji bibliologicznej lat 1946—1960

Między dwudziestoleciem a PRL-em. Czytelnik w polskiej refleksji bibliologicznej lat 1946—1960
(Between an interwar period and the Polish People’s Republic. A reader in the Polish bibliological thought between 1946 and 1960)

 • Price: 4.50 €