Reform of the electoral legislation of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Reforma izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine
Reform of the electoral legislation of Bosnia and Herzegovina

Contributor(s): Ivan Cvitković (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Constitutional Law, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Government/Political systems, Electoral systems, Politics and society, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Inter-Ethnic Relations
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Electoral legislation; Constitution of BiH; Electoral process; 1996-2018; Women in politics and elections; Parliamentary assembly; Constitutional policy;
Summary/Abstract: Biračka masa u Bosni i Hercegovini je pretežnim dijelom tradicionalno opredijeljena. Sva politička aktivnost naroda kao da se svodi na sudjelovanje na izborima. I tu se pokazuje slab odziv birača što bi moglo značiti da je taj dio biračkog tijela izgubio nadu u boljitak ili željenu promjenu vlasti. Ne samo da izbori gube moć privlačenja interesa javnosti, ne uspijevaju ni u rješavanju kriza. Ljudi su počeli gubiti zanimanje za njih. Vlada široko rasprostranjeno mišljenje da se radi o „igri bez pobjednika“. Otud svaka rasprava o izborima i izbornim pravilima zaokuplja pažnju političke i intelektualne javnosti. Odjeljenje društvenih nauka sa svojim odborima za političke, prave i sociološke nauke ANUBiH smatralo je korisnim organizirati naučno-stručni simpozij o reformi izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine. Pred čitateljima je Zbornik radova o temi Reforma izbornog zakonodavstva BiH, nastao na osnovu priopćenja prispjelih za naučno-stručni simpozij o istoj temi. Prilozi pokazuju da se temi prišlo iz različitih perspektiva: političke (radovi S. Kovačevića, A. Arapovića, G. Kovačevića i N. Korajlića, D. Arnauta, E. Fejzića, E. Huruz Memović, M, Pejanovića, S. Arnautovića, E. Sadikovića), pravne (radovi M. N. Simovića i M. Simović, Z. Begića), sociološke (radovi S. Vukadinovića, S. Kukića, A. Ždralović, P. Mijovića, Ž. Papića), iskustvene (radovi B. Borić i V. Šehića). Omogućilo je to iznošenje različitih stavova i pogleda što i jeste cilj ovakvih simpozija: sagledati temu iz raznih znanstvenih perspektiva i iznijeti različita mišljenja.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-66-7
  • Page Count: 330
  • Publication Year: 2021
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
Kritične tačke unapređenja izbornog sistema Bosne i Hercegovine – rubikon demokratizacije

Kritične tačke unapređenja izbornog sistema Bosne i Hercegovine – rubikon demokratizacije
(Critical Points for Improving the Electoral System of Bosnia and Herzegovina - Rubicon of Democratization)

Izborni proces u Bosni i Hercegovini: hibridni spoj modernih i zastarjelih rješenja

Izborni proces u Bosni i Hercegovini: hibridni spoj modernih i zastarjelih rješenja
(Electoral System in Bosnia and Herzegovina: Hybrid Mixture of Modern and Outdated Solutions)

Geneza izbornih procesa u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2018. godine i moguće promjene u Ustavu i Izbornom zakonu

Geneza izbornih procesa u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2018. godine i moguće promjene u Ustavu i Izbornom zakonu
(Genesis of Electoral Processes in Bosnia and Herzegovina from 1996 to 2018 and Possible Changes in the Constitution and Election Law)

Izborni sistem Bosne i Hercegovine: aktuelno stanje i nužne reforme u kontekstu važećih ustavnih rješenja

Izborni sistem Bosne i Hercegovine: aktuelno stanje i nužne reforme u kontekstu važećih ustavnih rješenja
(The Electoral System of Bosnia and Herzegovina: Present Situation and Needed Reforms in the Context of Current Constitutional Solutions)

Veće učešće žena i Izborni zakon BiH

Veće učešće žena i Izborni zakon BiH
(Increase in the Women’s Participation and BiH Election Law)

Izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini: problemi, potrebe i mogućnosti

Izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini: problemi, potrebe i mogućnosti
(Electoral Legislation in Bosnia and Herzegovina: Problems, Needs and Opportunities)

Izborni sistem BiH i etnicizacija bosanskohercegovačkog političkog prostora

Izborni sistem BiH i etnicizacija bosanskohercegovačkog političkog prostora
(The Electoral System of Bosnia and Herzegovina and the Ethnicization of the B&H Political Space)

Reforma Izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine radi ostvarivanja potpune demokracije

Reforma Izbornog zakonodavstva Bosne i Hercegovine radi ostvarivanja potpune demokracije
(Reform of the Election Legislation of Bosnia and Herzegovina to Achieve Complete Democracy)

Preduvjeti za reformu Izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini

Preduvjeti za reformu Izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini
(Prerequisites for Election Legislation Reform in Bosnia and Herzegovina)

Kakvo Izborno zakonodavstvo vodi BiH u društvo evropskih naroda?

Kakvo Izborno zakonodavstvo vodi BiH u društvo evropskih naroda?
(What Kind of Electoral Legislation is Led in Bosnia and Herzegovina in the Company of European Nations?)

Izborni zakon Bosne i Hercegovine i limiti etnonacionalne paradigme

Izborni zakon Bosne i Hercegovine i limiti etnonacionalne paradigme
(Election Law of Bosnia and Herzegovina and the Limits of Ethnonational Paradigm)

Kratka istorija konstitutivnosti u BiH

Kratka istorija konstitutivnosti u BiH
(A Brief History of Constitutivity in BiH)

Ideje za reformu Izbornog zakonodavstva

Ideje za reformu Izbornog zakonodavstva
(Ideas for the Reform of Electoral Legislation)

Demokratska tranzicija i izborni sistem u Bosni i Hercegovini: ideje za jačanje predstavničke funkcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Demokratska tranzicija i izborni sistem u Bosni i Hercegovini: ideje za jačanje predstavničke funkcije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
(Democratic Transition and Electoral Systems - Ideas for Strengthening the Representative Role of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina)

Izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini u kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Izborno zakonodavstvo u Bosni i Hercegovini u kontekstu prakse Evropskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
(Electoral Legislation in Bosnia and Herzegovina in the Context of the Case-Law of the European Court of Human Rights and the Constitutional Court of Bosnia And Herzegovina)

Reforma Izbornog zakonodavstva. Kako do integriteta i kredibiliteta izbornog procesa?

Reforma Izbornog zakonodavstva. Kako do integriteta i kredibiliteta izbornog procesa?
(Reform of the Electoral Legislation. How to achieve integrity and credibility of the electoral process?)

Preferencijalno glasanje i otvorene liste ključ reforme Izbornog zakonodavstva

Preferencijalno glasanje i otvorene liste ključ reforme Izbornog zakonodavstva
(Preferential Voting and Open Lists Key to Reform Election Legislation)

Izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine – rodna analiza

Izborno zakonodavstvo Bosne i Hercegovine – rodna analiza
(Electoral Legislation in Bosnia and Herzegovina – Gender Analysis)