DEMOGRAPHIC AND ETHNIC CHANGES IN BIH Cover Image

DEMOGRAFSKE I ETNIČKE PROMJENE U BIH
DEMOGRAPHIC AND ETHNIC CHANGES IN BIH

Contributor(s): Ivan Cvitković (Editor)
Subject(s): Gender Studies, Agriculture, Labor relations, State/Government and Education, Demography and human biology, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today), Inter-Ethnic Relations, Socio-Economic Research, Sociology of Education, Sociology of Religion, Politics and Identity
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Demography of Bosnia and Herzegovina; Age structure and reproduction of the society in Bosnia; National and confessional structure of Bosnia; Education in BiH; Unemployment in BiH; agricultural population;
Summary/Abstract: Još su prije 4–5 tisuća godina u zapadnoazijskim ratarskim društvima „vođeni spiskovi inventara, stanovnika (da bi se moglo oporezovati i slati u rat), džakova žita, robova i tako dalje“ (Eriksen 2003: 54). Biblija nas upoznaje i s popisom stanovništva u Rimskom carstvu. Što je onda popis stanovništva pa je tako značajan za državu i društvo? Mogli bismo reći kako je popis stanovništva neka vrsta opisa demografskog i ekonomskog stanja društva u određeno vrijeme (broj kućanstava, stambenih objekata, poljoprivrede…). Tako dobiveni podaci služe i za usporedbu s podacima iz ranijih „stanja društva“, kao i za demografske i ekonomske procjene što bi moglo slijediti u danom društvu. Za popis stanovništva se temeljito pripremaju popisni obrasci, obavlja se obuka popisivača kako bi se popis obavio što uspješnije. Kod sastavljanja pitanja u popisnom listu, uvijek se vode debate kakvu tipologiju odgovora ponuditi. Recimo, kod nacionalne pripadnosti nude se odgovori „Bošnjak“, „Hrvat“, „Srbin“ i „Ostali“. Ili kod pitanja o konfesionalnoj pripadnosti nude se modaliteti odgovora „katolik“, „musliman“, „pravoslavni“, „Ostali“.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-25-4
  • Page Count: 161
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian
DOBNA STRUKTURA I REPRODUKCIJA STANOVNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE

DOBNA STRUKTURA I REPRODUKCIJA STANOVNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE
(AGE STRUCTURE AND REPRODUCTION OF THE POPULATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

NACIONALNA I KONFENSIONALNA SLIKA BOSNE I HERCEGOVINE

NACIONALNA I KONFENSIONALNA SLIKA BOSNE I HERCEGOVINE
(NATIONAL AND CONFESSIONAL IMAGE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA)

ŽENSKO STANOVNIŠTVO U BIH KROZ PRIZMU REZULTATA POPISA

ŽENSKO STANOVNIŠTVO U BIH KROZ PRIZMU REZULTATA POPISA
(FEMALE POPULATION IN BIH THROUGH THE PRISM OF CENSUS RESULTS)

PROMJENA ETNIČKE STRUKTURE OPŠTINA U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA POPISU STANOVNIŠTVA 2013. GODINE

PROMJENA ETNIČKE STRUKTURE OPŠTINA U BOSNI I HERCEGOVINI PREMA POPISU STANOVNIŠTVA 2013. GODINE
(CHANGE IN THE ETHNIC STRUCTURE OF MUNICIPALITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA ACCORDING TO THE 2013 POPULATION CENSUS)

OBRAZOVANOST STANOVNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

OBRAZOVANOST STANOVNIŠTVA U BOSNI I HERCEGOVINI
(EDUCATION OF THE POPULATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

POPIS STANOVNIŠTVA BIH 2013 – ANALIZA PODATAKA O NEZAPOSLENOSTI

POPIS STANOVNIŠTVA BIH 2013 – ANALIZA PODATAKA O NEZAPOSLENOSTI
(POPULATION CENSUS OF BIH 2013 – ANALYSIS OF UNEMPLOYMENT DATA)

POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI

POLJOPRIVREDNO STANOVNIŠTVO U BOSNI I HERCEGOVINI
(AGRICULTURAL POPULATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)