Harmonization of the Science System in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Harmonizacija sistema nauke u Bosni i Hercegovini
Harmonization of the Science System in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Miloš Trifković
Subject(s): Constitutional Law, Epistemology, Government/Political systems, Higher Education , State/Government and Education, Methodology and research technology, Pedagogy
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Harmonization of the Science System; Bosnia and Herzegovina; Science; Society of knowledge; Economy based on knowledge; Science system; legal aspect of the system of science; Constitution of BiH; Higher Education; FBIH; RS;
Summary/Abstract: Znanje je izuzetno složena pojava individualne, grupne i društvene provenijencije koja izmiče preciznom definisanju i opšteprihvaćenom klasificiranju. Za potrebe ovog projekta “znanje” se može odrediti kao više ili manje sređen skup informacija i vještina vezanih za neku pojavu, za koje se osnovano zaključuje da su relativno tačne, pa stoga omogućava razumijevanje pojave i njeno neposredno ili posredno korištenje za jednu ili više određenih namjena. Najvažniji načini sticanja znanja su: tradicija, iskustvo, organizovano obrazovanje i nauka / znanost. Zaključivanje se može odrediti kao samostalan način sticanja znanja ili kao neizbježna komponenta svih prethodno navedenih puteva saznanja. U ovom projektu će akcent biti stavljen na znanje dobijeno naučnim / znanstvenim metodama (know why).

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-55-1
  • Page Count: 244
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian