Child and Adolescent Psychiatry and Psychology in Bosnia and Herzegovina – State and Perspectives Cover Image

Dječija I Adolescentna Psihijatrija I Psihologija U Bosni I Hercegovini – Stanje I Perspektive
Child and Adolescent Psychiatry and Psychology in Bosnia and Herzegovina – State and Perspectives

Contributor(s): Slobodan Loga (Editor)
Subject(s): Social psychology and group interaction, Cognitive Psychology, Comparative Psychology, Developmental Psychology, Neuropsychology, Psychology of Self, Clinical psychology, Behaviorism, Psychoanalysis, Substance abuse and addiction, Health and medicine and law
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Child and adolescent psychiatry and psychology in Bosnia and Herzegovina; Child development; Health policy; Mental health services; Autism; Autistic spectrum disorder; Diabetes; Depression;
Summary/Abstract: Cilj: Prikazati sadašnji model funkcioniranja i analizirati buduće perspektive Odjela za dječiju i adolescentnu Psihijatriju pri Psihijatrijskoj klinici, Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo. Pozadina: Odjel za dječiju i adolescentnu psihijatriju Psihijatrijske klinike postoji preko 50 godina. Funkcioniše kao jedini odjel za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Federaciji Bosne I Hercegovine. Ciljna grupa odjela su djeca i adolescenti u dobi od 3 do 18 godina koji imaju određene psihičke poteškoće. Pacijentima se usluge pružaju kroz ambulantu, dnevnu bolnicu i zatvoreno odjeljenje. Osim toga, postoji i savjetovalište za djecu i roditelje. Zbog ekonomskih razloga i profesionalnih razmjena smatramo da je bolje da Odjel funkcioniše u okviru Psihijatrijske klinike za odrasle. Glavni nedostatak ovog modela funkcionisanja se ogleda u kasnom početku tretmana zbog straha od stigmatizacije. Metode: Uporediti model funkcionisanja Odjela za dječiju i adolescentnu psihijatriju u Sarajevu sa drugim klinikama za liječenje djece i adolescenata sa psihičkim smetnjama. Diskusija: U većini zemalja liječenje djece i adolescenata sa psihičkim poremećajima se organizira u okviru samostalnih klinika. Poredeći rad Odjela u sklopu UKC Sarajevo sa radom Zavod u sklopu KBC Zagreb vidimo da se radi o dva veoma slična modela organizacije, ali da je osnovna razlika u dostupnosti adekvatno obrazovanog kadra bez obzira što se tretira otprilike jednak broj djece i adolescenata sa različitim smetnjama. Još veću razliku uočavamo ako poredimo rad Odjela za dječiju i adolescentnu psihijatriju Sarajevo sa radom samostalnih klinika, na primjer, Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež Zagreb ima 78 zaposlenih različitih edukativnih profila. Naš Odjel ima samo 10 zaposlenih, iako liječimo približno isti broj pacijenata. Zaključak: Cilj nam je u budućnosti uspostaviti samostalnu kliniku za djecu i adolescente. Za ovaj koncept potrebna su finansijska sredstva, multidisciplinarni profesionalni tim, oprema i prostorije čija raspoloživost zavisi od interesovanja vlasti.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-28-5
  • Page Count: 112
  • Publication Year: 2017
  • Language: Bosnian, English, Croatian, Serbian
DJEČIJA I ADOLESCENTNA PSIHIJATRIJA KAO SAMOSTALNA USTANOVA ILI U SKLOPU ODRASLE PSIHIJATRIJE

DJEČIJA I ADOLESCENTNA PSIHIJATRIJA KAO SAMOSTALNA USTANOVA ILI U SKLOPU ODRASLE PSIHIJATRIJE
(CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY AS AN INDEPENDENT INSTITUTION OR AS A PART OF ADULT PSYCHIATRY)

CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA
(CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA)

DEVELOPMENT OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC SERVICES IN CENTRAL EUROPE: HEALTH POLICY IMPLICATIONS OF THE SITUATION IN SWITZERLAND, GERMANY AND THE NETHERLANDS

DEVELOPMENT OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC SERVICES IN CENTRAL EUROPE: HEALTH POLICY IMPLICATIONS OF THE SITUATION IN SWITZERLAND, GERMANY AND THE NETHERLANDS
(DEVELOPMENT OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC SERVICES IN CENTRAL EUROPE: HEALTH POLICY IMPLICATIONS OF THE SITUATION IN SWITZERLAND, GERMANY AND THE NETHERLANDS)

CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH SERVICES CLINICAL ACADEMIC GROUP AT THE MAUDSLEY HOSPITAL IN LONDON

CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH SERVICES CLINICAL ACADEMIC GROUP AT THE MAUDSLEY HOSPITAL IN LONDON
(CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH SERVICES CLINICAL ACADEMIC GROUP AT THE MAUDSLEY HOSPITAL IN LONDON)

MENTAL HEALTH CARE IN SERBIA – CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH (CAMH)

MENTAL HEALTH CARE IN SERBIA – CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH (CAMH)
(MENTAL HEALTH CARE IN SERBIA – CHILD AND ADOLESCENT MENTAL HEALTH (CAMH))

RANI SKRINING NA AUTIZAM U PRIMARNOJ PEDIJATRIJSKOJ SLUŽBI

RANI SKRINING NA AUTIZAM U PRIMARNOJ PEDIJATRIJSKOJ SLUŽBI
(EARLY SCREENING FOR AUTISM IN PRIMARY CARE SETTING)

NEGATIVE EMOTIONAL STATES AND QUALITY OF LIFE IN PARENTS OF CHILDREN WITH AUTSTIC SPECTRUM DISORDER

NEGATIVE EMOTIONAL STATES AND QUALITY OF LIFE IN PARENTS OF CHILDREN WITH AUTSTIC SPECTRUM DISORDER
(NEGATIVE EMOTIONAL STATES AND QUALITY OF LIFE IN PARENTS OF CHILDREN WITH AUTSTIC SPECTRUM DISORDER)

DEPRESSION OF CHILDREN WITH DIABETES

DEPRESSION OF CHILDREN WITH DIABETES
(DEPRESSION OF CHILDREN WITH DIABETES)

RAZLIKOVANJE PREDIKTORA RAZLIČITIH STADIJA KORIŠTENJA MARIHUANE

RAZLIKOVANJE PREDIKTORA RAZLIČITIH STADIJA KORIŠTENJA MARIHUANE
(DISTINCTION OF PREDICTORS FOR DIFFERENT CANNABIS USE STAGES)