Europe After Elections: New Challenges to the Integration Cover Image

Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията
Europe After Elections: New Challenges to the Integration

Collection of reports presented during the 2019 annual scientific conference ‘Europe After Elections: New Challenges to the Integration’ held on 01-03 November 2019.

Contributor(s): Ingrid Shikova (Editor), Dimitar Hadjinikolov (Editor), Katya Hristova-Valtcheva (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Supranational / Global Economy, Public Administration, International relations/trade, Electoral systems, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, Socio-Economic Research, EU-Legislation
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Keywords: European Union; Bulgaria; Western Balkans; Integration; European Integration; European Parliament; Economic and Monetary Union; Euro
Summary/Abstract: Collection of reports presented during the 2019 annual scientific conference ‘Europe After Elections: New Challenges to the Integration’ held on 01-03 November 2019. The conference is organized and proceedings published by the Bulgarian European Studies Association (BESA).

  • Print-ISBN-13: 978-619-90953-1-7
  • Page Count: 178
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bulgarian
Европейският съюз след изборите за Европейски парламент – обществени нагласи и политическа реалност

Европейският съюз след изборите за Европейски парламент – обществени нагласи и политическа реалност
(EU After the EP 2019 Elections: Public Perceptions and Political Reality)

Управление на кризи или криза на управлението: Европейкият парламент в навечерието на новия управленски мандат

Управление на кризи или криза на управлението: Европейкият парламент в навечерието на новия управленски мандат
(Crisis Management or Crisis of Governance within EU: the Role of the Ninth EP Legislature 2019-2024)

Процесът на номиниране на ръководители на институциите на Европейския съюз като израз на нова управленска философия

Процесът на номиниране на ръководители на институциите на Европейския съюз като израз на нова управленска философия
(The Nomination of New EU Top Officials as a New Governance Philosophy)

Възможни сценарии за развитие на Европейския съюз

Възможни сценарии за развитие на Европейския съюз
(Scenarios for the EU Development)

Европейският съюз и Китай: гордост, предразсъдъци и интереси

Европейският съюз и Китай: гордост, предразсъдъци и интереси
(The European Union and China: Pride, Prejudice and Interests)

Мястото на политиката за разширяване в председателството на Съвета на Европейския съюз: България, Австрия, Румъния

Мястото на политиката за разширяване в председателството на Съвета на Европейския съюз: България, Австрия, Румъния
(The Enlargement Policy and the Presidency of the Council of the EU: Bulgaria, Austria, Romania)

Политиката на новата Комисия в областта на Икономическия и паричен съюз – нищо ново на хоризонта

Политиката на новата Комисия в областта на Икономическия и паричен съюз – нищо ново на хоризонта
(The EMU Policy of the New European Commission: Nothing New on the Horizon)

Съвременни предизвикателства пред икономиката на Еврозоната

Съвременни предизвикателства пред икономиката на Еврозоната
(The Eurozone Contemporary Challenges)

Многогодишната финансова рамка на Eвропейския съюз и неговите основни цели и ценности

Многогодишната финансова рамка на Eвропейския съюз и неговите основни цели и ценности
(The Multiannual Financial Framework of the European Union and its Fundamental Aims and Values)

Европейската парична политика след 2020 година: предизвикателства и възможности

Европейската парична политика след 2020 година: предизвикателства и възможности
(European Monetary Policy after 2020: Challenges and Opportunities)

Възможности и предизвикателства пред новите форми на заетост в ЕС и работата през платформа

Възможности и предизвикателства пред новите форми на заетост в ЕС и работата през платформа
(Opportunities and Challenges towards the New Forms of Employment and Platform Work in the EU)

Търговската несъстоятелност в контекста на задълбочаването на финансовата интеграция на ЕС

Търговската несъстоятелност в контекста на задълбочаването на финансовата интеграция на ЕС
(Commercial Bankruptcy in the Context of the Deepening Financial Integration in the European Union)

Резюмета на английски. За авторите

Резюмета на английски. За авторите
(Abstracts in English & About the Authors)

Toggle Accessibility Mode