The EU After Covid-19: Effects, Lessons, Perspectives Cover Image

ЕС след Ковид-19: ефекти, поуки, перспективи
The EU After Covid-19: Effects, Lessons, Perspectives

Collection of reports presented during the 2022 annual scientific conference “The EU after COVID-19: effects, lessons, perspectives“, 25 March 2022. Organized and published by the Bulgarian European Studies Association (BESA).

Contributor(s): Dimitar Hadjinikolov (Editor), Ingrid Shikova (Editor), Iskra Christova-Balkanska (Editor), Teodora Kaleynska (Editor), Veronika Stoilova (Editor), Gergana Radoykova (Editor), Katya Hristova-Valtcheva (Editor), Monika Moraliyska (Editor), Teodora Delisivkova (Editor)
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Political Theory, Economic policy, Government/Political systems, Electoral systems, Politics and communication, EU-Accession / EU-DEvelopment, Public Finances, Fiscal Politics / Budgeting, Socio-Economic Research
Published by: Университет за национално и световно стопанство (УНСС)
Keywords: Bulgaria; European Union; COVID-19; Cohesion; Regionalism; European integration; Western Balkans; Social Policy; Welfare; Trade
Summary/Abstract: Collection of reports presented during the 2022 annual scientific conference “The EU after COVID-19: effects, lessons, perspectives“ organized by the Bulgarian European Studies Association (BESA), 25 March 2022. The conference was dedicated to the 65th anniversary of signing of the Treaties of Rome, establishing the European Union.

  • Print-ISBN-13: 978-619-90953-2-4
  • Page Count: 201
  • Publication Year: 2022
  • Language: Bulgarian
Европейският съюз след изборите за Европейски парламент – обществени нагласи и политическа реалност

Европейският съюз след изборите за Европейски парламент – обществени нагласи и политическа реалност
(„The Pandemics“ of the European Union – a Crisis of Trust, Leadership and Values)

Европейската интеграция на Западните Балкани след КОВИД-19

Европейската интеграция на Западните Балкани след КОВИД-19
(European Integration of Western Balkans after COVID-19)

Икономически и политически трансформации в Скандинавия в условията на пандемична криза

Икономически и политически трансформации в Скандинавия в условията на пандемична криза
(Economic and Political Transformation in Scandinavia in Times of Pandemic Crisis)

Може ли политическият хумор да бъде деструктивен? Политическият хумор онлайн в ЕС по време на пандемия

Може ли политическият хумор да бъде деструктивен? Политическият хумор онлайн в ЕС по време на пандемия
(Can Political Humor be Considered a Destructive Force? Political Humor in the EU Online Media during the Pandemic)

Пандемията КОВИД-19 и съответствието на системата на финансиране на Европейския съюз с основополагащата цел за кохезия и с основните ценности за равенство, демокрация и върховенство на правото

Пандемията КОВИД-19 и съответствието на системата на финансиране на Европейския съюз с основополагащата цел за кохезия и с основните ценности за равенство, демокрация и върховенство на правото
(The COVID-19 Pandemic and Compliance of the System of Financing of the Еuropean Union with the Fundamental Aim of Cohesion and with the Fundamental Values of Equality, Democracy and the Rule of Law)

Поуките от глобалната финансова криза (2008 -2009 г.) и по-доброто управление в ЕС на турбуленциите на трудовия пазар по време на КОВИД пандемията

Поуките от глобалната финансова криза (2008 -2009 г.) и по-доброто управление в ЕС на турбуленциите на трудовия пазар по време на КОВИД пандемията
(Lessons from the Global Financial Crisis (2008-2009) Led to Better Management of Labor Market Turbulence during the COVID Pandemic)

Ефекти от пандемията върху мерките за финансова грамотност

Ефекти от пандемията върху мерките за финансова грамотност
(Effects of the Pandemic on Measures of Financial Literacy)

Пандемията от КОВИД-19 - нова заплаха за изоставащите региони в България

Пандемията от КОВИД-19 - нова заплаха за изоставащите региони в България
(The COVID-19 Pandemic – a New Threat to Less Developed regions in Bulgaria)

Индекси и критерии за оценка на секторната уязвимост от КОВИД-19

Индекси и критерии за оценка на секторната уязвимост от КОВИД-19
(COVID-19 Sector Vulnerability Assessment Indices and Criteria)

Възстановяването на туристическия сектор в ЕС – възможен ли е единен европейски подход?

Възстановяването на туристическия сектор в ЕС – възможен ли е единен европейски подход?
(Recovery of EU Tourism Sector - Is It a Single European Approach Possible?)

Ограничения и регулации в търговията на Европейския съюз: уроци от пандемията

Ограничения и регулации в търговията на Европейския съюз: уроци от пандемията
(Restrictions and Regulations in Trade: Lessons from Pandemic)

Тенденции и перспективи пред търговията на Европейския съюз с основни азиатски страни

Тенденции и перспективи пред търговията на Европейския съюз с основни азиатски страни
(Trends and Prospects for European Union's Trade with Main Asian Countries)

Сближаването при експортната специализация като критерий за икономическа кохезия в ЕС на примера на България, Румъния, Унгария и Словакия

Сближаването при експортната специализация като критерий за икономическа кохезия в ЕС на примера на България, Румъния, Унгария и Словакия
(Approximation in export specialization as a criterion for economic cohesion in the EU on the example of Bulgaria, Romania, Hungary and Slovakia)

Резюмета на английски. За авторите

Резюмета на английски. За авторите
(Abstracts in English & About the Authors)

Toggle Accessibility Mode