Valuation of plant biological assets including risk of agricultural activity Cover Image

Wycena roślinnych aktywów biologicznych z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej
Valuation of plant biological assets including risk of agricultural activity

Author(s): Dawid Obrzeżgiewicz
Subject(s): Social Sciences, Economy, Business Economy / Management, Micro-Economics, Agriculture, Economic development, Accounting - Business Administration
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rachunkowość;sprawozdanie finansowe;wycena;rolnictwo;ryzyko;aktywa;gospodarstwa rolne;produkcja roślinna;działalność rolnicza;
Summary/Abstract: Monografia stanowi kompleksowe rozwiązanie problemów dotyczących wyceny roślinnych aktywów biologicznych na potrzeby ujęcia w sprawozdaniu finansowym. Opracowanie ma charakter normatywny i projektowy, sprowadzający się do przedstawienia autorskiej propozycji rozwiązania praktycznego problemu wyceny roślinnych aktywów biologicznych na etapie produkcji w toku z uwzględnieniem ryzyka prowadzenia działalności rolnej. Opracowana metoda wyceny może mieć charakter aplikacyjny i wspomóc służby finansowo-księgowe w procesie sporządzania sprawozdań finansowych oraz w procesie podejmowania decyzji zarządczych. Niniejsze opracowanie wypełnia istniejącą w tym zakresie lukę badawczą, w szczególności w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Wydanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Doskonała nauka.

  • E-ISBN-13: 978-83-8211-118-7
  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-117-0
  • Page Count: 373
  • Publication Year: 2022
  • Language: English, Polish