COVID-19 pandemic in Bosnia and Herzegovina: March – June 2020 Cover Image

Pandemija COVID-19 u Bosni i Hercegovini: mart/ožujak–juni/lipanj 2020.
COVID-19 pandemic in Bosnia and Herzegovina: March – June 2020

Author(s): Mirza Ponjavić, Mirsada Hukić, Fadila Serdarević, Emin Tahirović, Almir Karabegović, Elvir Ferhatbegović, Teufik Goletić, Maja Travar, Selma Uzunović, Aida Pilav, Anes Jogunčić, Maida Mulić, Sead Karakaš, Nermin Avdić, Zarina Mulabdić, Goran Pavić, Medina Bičo, Ivan Vasilj, Diana Mamić, Senad Huseinagić, Anđa Nikolić, Danica Lazić
Contributor(s): Miloš Trifković (Editor)
Subject(s): Health and medicine and law, Demography and human biology
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine
Keywords: Covid-19 Pandemic in Bosnia and Herzegovina; March-June 2020; Tracking the virus and its spreading; ELIS system; Geographical display of COVID-19 spreading in Bosnia and Herzegovina;
Summary/Abstract: Krajem 2019. godine svijet je postao svjestan postojanja novog virusa iz porodice Coronaviridae i specifične bolesti – COVID-19 koju on uzrokuje. Za manje od tri mjeseca ovaj virus i njegove posljedice su od kineskog postali globalni problem. Svjetska zdravstvena organizacija (World Health Organisation, WHO) je 11. 3. 2020. godine proglasila pandemiju COVID-19. U međunarodnim razmjerima, pa i u Bosni i Hercegovini (BiH), odgovor struke i nauke je bio brz, premda ne uvijek i dovoljno efikasan. Bez obzira na nesebičnu saradnju naučnika i profesionalaca širom svijeta, prednost u borbi s bolešću su imale države s razvijenom ekonomijom, dobrim javnim zdravstvom i snažnim sistemom nauke. Iako po navedenim mjerilima BiH ne spada u izrazito otporne države, odgovor na pandemiju u BiH za sada izgleda zadovoljavajući. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) je bila jedna od prvih, ako ne i prva institucija sistema nauke koja je reagovala na izbijanje pandemije. Na inicijativu i pod rukovodstvom akademkinje Mirsade Hukić već 22. 3. 2020. je na volonterskoj osnovi započela izrada projekta Epidemiološki lokacijski obavještajni sistem (ELIS) i geoportala na kome se permanentno prati stanje širenja COVID-19, te identifikuju uzroci njegove promjene. Teorijski i stručni dijelovi projekta iz oblasti medicine, javnog zdravstva i informatike završeni su 2. 4. 2020. godine. Zahvaljujući pokroviteljstvu nad projektom predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Šefika Džaferovića, ekspertski sistem je dobio dodatnu hardversku podršku i na vrijeme je popunjen podacima iz cijele države. To je omogućilo da sistem postane operativan već 8. 4. 2020. godine. Rezultati svih napora su vidljivi iz ove publikacije.

  • E-ISBN-13: 978-9926-410-57-5
  • Page Count: 88
  • Publication Year: 2020
  • Language: Bosnian, Croatian, Serbian