Images of Indifference. Studies on the politics in the arts Cover Image

Obrazy nieobojętności. Szkice o zaangażowaniu w sztuce
Images of Indifference. Studies on the politics in the arts

Contributor(s): Anna Szawerna-Dyrszka (Editor), Maciej Tramer (Editor), Kasper Pfeifer (Editor), Aleksandra Więcek (Editor)
Subject(s): Photography, Visual Arts, Polish Literature, Film / Cinema / Cinematography, Sociology of Art, Politics of History/Memory
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: aesthetics; politics; literature; visual arts
Summary/Abstract: Individual studies on authors as different as Banksy and Bruno Schulz, Bruno Jasieński and Ro-man Dmowski, Vishal Bhardwaj and Mieczysław Berman, or Wacław Nałkowski and Alfred Döblin, show what they have in common - "indifference" to social issues. The humanistic, multi-threaded analysis of these images proves that literature, film, photography, reportage, photomon-tage, theatre, and street art always remain involved regardless of time and space.

  • E-ISBN-13: 978-83-226-4217-7
  • Page Count: 198
  • Publication Year: 2022
  • Language: Polish
„Haider” Vishala Bhardwaja, czyli jak Bollywood delegitymizuje indyjską władzę w Kaszmirze

„Haider” Vishala Bhardwaja, czyli jak Bollywood delegitymizuje indyjską władzę w Kaszmirze
(Vishal Bhardwaj’s „Haider”, or: how Bollywood delegitimizes Indian power in Kashmir)

„Winning is strictly prohibited”. O strategiach twórczych Banksy’ego i Jana Klaty

„Winning is strictly prohibited”. O strategiach twórczych Banksy’ego i Jana Klaty
(“Winning is strictly prohibited”. On the creative strategies of Banksy and Jan Klata)

„Najbardziej skondensowana w formie poezja” – międzywojenny fotomontaż polski

„Najbardziej skondensowana w formie poezja” – międzywojenny fotomontaż polski
(“Poetry most condensed in form” – interwar Polish photomontage)

Jerzy Lewczyński – artysta zaangażowany?

Jerzy Lewczyński – artysta zaangażowany?
(Jerzy Lewczyński – an engaged artist?)

Ciało reportera. Reportaż wcieleniowy w kontekście body artu

Ciało reportera. Reportaż wcieleniowy w kontekście body artu
(The reporter’s body. Embodied reportage in the context of body art)

Przechwycenie i przemieszczenie. Strategie zaangażowania w tomie „Natalia ist sex. Alex ist Freiheit” Siksy

Przechwycenie i przemieszczenie. Strategie zaangażowania w tomie „Natalia ist sex. Alex ist Freiheit” Siksy
(Capture and displacement. Strategies of engagement in the volume „Natalia ist sex. Alex ist Freiheit” by Siksa)

Czarnoksięskie przeznaczenie. Georges’a Bataille’a batalia o mit a Bruno Schulz

Czarnoksięskie przeznaczenie. Georges’a Bataille’a batalia o mit a Bruno Schulz
(Sorcerous Destiny: Georges Bataille’s battle for myth and Bruno Schulz)

Radziecki wysiłek kolonialny, czyli socrealizm jako orientalizm. Uwagi na marginesie powieści „Człowiek zmienia skórę” Brunona Jasieńskiego

Radziecki wysiłek kolonialny, czyli socrealizm jako orientalizm. Uwagi na marginesie powieści „Człowiek zmienia skórę” Brunona Jasieńskiego
(The Soviet colonial effort, or socialist realism as orientalism. Notes on the margin of the novel „Man Changes His Skin” by Bruno Jasieński)

Żyd jako fetysz. O antysemityzmie w powieściach i pismach politycznych Romana Dmowskiego

Żyd jako fetysz. O antysemityzmie w powieściach i pismach politycznych Romana Dmowskiego
(The Jew as a Fetish. On anti-Semitism in Roman Dmowski’s novels and political writings)

Alfred Döblin. Między zaangażowaniem a zapomnieniem

Alfred Döblin. Między zaangażowaniem a zapomnieniem
(Alfred Döblin. Between commitment and oblivion)