Compensation system. Cultural dimension Cover Image

System wynagrodzeń. Uwarunkowania kulturowe
Compensation system. Cultural dimension

Author(s): Magdalena Andrałojć
Subject(s): Politics / Political Sciences, Politics, Social Sciences, Economy, Gender Studies, Supranational / Global Economy, Business Economy / Management, Sociology, Labor relations, Economic policy, Management and complex organizations, Sociology of the arts, business, education, Economic development, EU-Accession / EU-DEvelopment, Human Resources in Economy, Business Ethics, Socio-Economic Research
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: wynagrodzenia;pracownik;płeć;zarządzanie zasobami ludzkimi;Unia Europejska (UE);uwarunkowania kulturowe;
Summary/Abstract: Czytelnik sięgający po niniejszą publikację powinien w niej znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: 1. Co jest istotą systemu wynagrodzeń i jakie są jego elementy? 2. Czym jest kultura narodowa, jak ją badać? 3. Jakie są podobieństwa i różnice między systemami wynagrodzeń w różnych krajach? 4. Jaki wzorzec systemu wynagrodzeń odpowiada danemu typowi kultury narodowej? 5. Czy kulturowo uwarunkowany wzorzec systemu wynagrodzeń występuje w praktyce? Tematyka książki ma charakter interdyscyplinarny. Przenikają się tu elementy ekonomii, socjologii i psychologii. Pod względem instrumentalnym wykorzystano metody i narzędzia badań społecznych z elementami statystyki. Podstawę rozważań stanowiła koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi (HRM - Human Resources Management) oraz międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi (IHRM - Internetional Human Resources Management) obejmująca tematykę wynagradzania i motywowania pracowników oraz wieloletnia tradycja badań nad różnorodnością kulturową, jak i zarządzania tą różnorodnością (cross-cultural management).

  • Print-ISBN-13: 978-83-7417-470-1
  • Page Count: 205
  • Publication Year: 2010
  • Language: Polish