Philosophy - history - history of philosophy. Philosophical contexts of Polish historiography of philosophy of the 20th century Cover Image
  • Offer for Individuals Only 12.00 €

Filozofia – historia – historia filozofii. Filozoficzne konteksty polskiej historiografii filozofii XX wieku
Philosophy - history - history of philosophy. Philosophical contexts of Polish historiography of philosophy of the 20th century

Author(s): Mirosław Tyl
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: filozof; historyk filozofii; XX wiek; Polska; badania historycznofilozoficzne
Summary/Abstract: Książka jest historyczno-problemowym studium ukazującym na wybranych przykładach, w jaki sposób polscy historycy filozofii i filozofowie XX wieku realizowali filozoficzne cele w ramach badań historycznofilozoficznych. Refleksja nad przeszłością filozoficzną nie musi bowiem stanowić celu samego w sobie, lecz określając swe punkty wyjścia i zadania w kontekście aktualnej sytuacji filozofii, może odsłaniać i podejmować dziś ważną problematykę filozoficzną, stając się w ten sposób formą filozoficznej wypowiedzi. Tak rozumiane filozoficzne zaangażowanie historii filozofii przedstawia autor w ramach dwóch nakładających się na siebie płaszczyzn tematycznych. Pierwsza – na podstawie analizy ukierunkowanej na filozoficzne treści – ukazuje strukturę, genezę i funkcję koncepcji studium dziejów filozofii, które opracowali tacy między innymi badacze, jak: Maurycy Straszewski, Ludwik Chmaj, Leszek Kołakowski, Marek J. Siemek, Stefan Swieżawski, Barbara Skarga. Druga zaś poszukuje filozoficznego wymiaru samych studiów historycznofilozoficznych, które na podstawie opracowanych koncepcji badawczych prowadzili ich twórcy.

  • E-ISBN-13: 978-83-8012-560-5
  • Print-ISBN-13: 978-83-226-2049-6
  • Page Count: 440
  • Publication Year: 2012
  • Language: Polish