Literature and the elements Cover Image

Literatura i żywioły
Literature and the elements

Contributor(s): Lucyna Nawarecka (Editor), Maria Janoszka (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Polish Literature, Philology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: literature; elements; word; Romanticism
Summary/Abstract: The volume contains various approaches to the subject of the elements, starting from the traditionally understood elements of matter (water, fire, light), through metaphorical approaches which emphasize the spontaneity of a given phenomenon (e.g. bacchanalian or baroque features, polyglotism, memory), to the separate issue of the element of the word. Most of the chapters are focused on Romantic literature; however, the volume also includes texts which analyze contemporary literature in the context of the elements.

  • E-ISBN-13: 978-83-226-4152-1
  • Page Count: 404
  • Publication Year: 2021
  • Language: Polish
O kalamburach w arcydramacie Mickiewicza

O kalamburach w arcydramacie Mickiewicza
(On puns in Mickiewicz’s archdrama)

Żywioł pieśni

Żywioł pieśni
(The element of songs)

Saudade, czyli kilka słów o tym, jak tłumaczyć nieprzetłumaczalne

Saudade, czyli kilka słów o tym, jak tłumaczyć nieprzetłumaczalne
(Saudade. Translating what cannot be translated)

Między Saussure’em a późnym Wittgensteinem, czyli filozofia contra lingwistyka

Między Saussure’em a późnym Wittgensteinem, czyli filozofia contra lingwistyka
(Between de Saussure and late Wittgenstein, or philosophy vs. linguistics)

Słowo poetyckie i słowo rapsodyczne. Wstęp do poetyki Karola Wojtyły (II)

Słowo poetyckie i słowo rapsodyczne. Wstęp do poetyki Karola Wojtyły (II)
(A Poetic Word and a Rhapsodic Word. An Introduction to Karol Wojtyła’s Poetics (II))

W żywiole szukania „ja”. Refleksje wokół wiersza „Broń mnie przed sobą samym…” Adama Mickiewicza

W żywiole szukania „ja”. Refleksje wokół wiersza „Broń mnie przed sobą samym…” Adama Mickiewicza
(In the element of searching for the “I”. Reflections on the poem “Protect me from myself…” by Adam Mickiewicz)

„Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta”. Okruchy lektury

„Reduta Ordona. Opowiadanie adiutanta”. Okruchy lektury
(“Ordon’s Redoubt. The Adjutant’s Tale”. Fragments of reading)

Jak Mickiewicz wywiódł żywioły. O stworzeniu romantyzmu w „Balladach i romansach”

Jak Mickiewicz wywiódł żywioły. O stworzeniu romantyzmu w „Balladach i romansach”
(How Mickiewicz brought out the elements. On the creation of Romanticism in „Ballads and Romances”)

„Pan Tadeusz” z Onikszt? „Pan Tadeusz” z Jeżewa?

„Pan Tadeusz” z Onikszt? „Pan Tadeusz” z Jeżewa?
(“Master Thaddeus” from Onikshty? „Master Thaddeus” from Jeżew?)

Elegia na śmierć idylli. Żywioł metapoezji w twórczości Juliusza Słowackiego (uwagi o poemacie „W Szwajcarii”)

Elegia na śmierć idylli. Żywioł metapoezji w twórczości Juliusza Słowackiego (uwagi o poemacie „W Szwajcarii”)
(An elegy on the death of the pastoral. The metapoetic thread in Juliusz Słowacki’s writings (remarks on the poem „In Switzerland”))

„Dwubarwny światła […] promień”, czyli o barokowych żywiołach w romantycznym świecie „Lambra”

„Dwubarwny światła […] promień”, czyli o barokowych żywiołach w romantycznym świecie „Lambra”
(“Two-coloured ray of light”, or the baroque aesthetic in Juliusz Słowacki’s „Lambro”)

Żywioł światła w twórczości Juliusza Słowackiego

Żywioł światła w twórczości Juliusza Słowackiego
(The element of light in Juliusz Słowacki’s writings)

Debiut romantyka: Józef Bohdan Zaleski

Debiut romantyka: Józef Bohdan Zaleski
(A Romanticist’s debut – Józef Bohdan Zaleski)

Literacka magia żywiołu. Oblicza ognia i wody w „Sobótce” Seweryna Goszczyńskiego

Literacka magia żywiołu. Oblicza ognia i wody w „Sobótce” Seweryna Goszczyńskiego
(Literary magic of the element. Faces of fire and water in „Midsummer Eve” by Seweryn Goszczyński)

Żywioł XIX-wiecznego naśladowania

Żywioł XIX-wiecznego naśladowania
(On “the element of mimesis” in 19th-century literature)

O żywiole romantyzmu w „Ale z naszymi umarłymi” Jacka Dehnela

O żywiole romantyzmu w „Ale z naszymi umarłymi” Jacka Dehnela
(On romantic elements in Jacek Dehnel’s „But With Our Dead”)

Słowa przydrożne, czyli o greckich inskrypcjach nagrobnych

Słowa przydrożne, czyli o greckich inskrypcjach nagrobnych
(Roadside words, or on Greek funeral inscriptions)

Poetyckie odsłony żywiołu bachicznego w „Erotykach” Franciszka Dionizego Kniaźnina

Poetyckie odsłony żywiołu bachicznego w „Erotykach” Franciszka Dionizego Kniaźnina
(Poetic scenes of the bacchic element in „Erotic Poems” by Franciszek Dionizy Kniaźnin)

W żywiole obcego słowa. Poliglotyzm i jego implikacje w świetle „Podróży” Jana Potockiego

W żywiole obcego słowa. Poliglotyzm i jego implikacje w świetle „Podróży” Jana Potockiego
(In the element of a foreign word. Polyglotism and its implications in the light of Jan Potocki’s „Voyages”)

Żywioły poezji polskiej w latach 1930–1939

Żywioły poezji polskiej w latach 1930–1939
(Classical elements in Polish poetry between 1930 and 1939)

Żywioły przeszłości w kustodii pamięci. Uobecnianie odeszłego i przemilczanego

Żywioły przeszłości w kustodii pamięci. Uobecnianie odeszłego i przemilczanego
(Elements of the past in the custody of memory. Making present what is silenced and gone)

Asz o (bez)sensie ofiary w historii. Rekonesans

Asz o (bez)sensie ofiary w historii. Rekonesans
(Asch on the nonsense of sacrifice in history (a preliminary study))

„Zapisać się wierszem na śmierć”. Poezja Jana Pawła Krasnodębskiego w żywiołach egzystencji

„Zapisać się wierszem na śmierć”. Poezja Jana Pawła Krasnodębskiego w żywiołach egzystencji
(“To poeticize oneself to death.” The poetry of Jan Paweł Krasnodębski in existential elements)