Mis/understanding, in/tolerance, ex/in/clusion in language and culture Cover Image

Nie/porozumienie, nie/tolerancja, w(y)kluczenie w języku i kulturze
Mis/understanding, in/tolerance, ex/in/clusion in language and culture

Contributor(s): Ewa Biłas-Pleszak (Editor), Artur Rejter (Editor), Katarzyna Sujkowska-Sobisz (Editor), Wioletta Wilczek (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Semiotics / Semiology, Sociolinguistics, Stylistics
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: Polish language; stylistics; discourse; sociolinguistics
Summary/Abstract: The epoch in which we live is also full of communicatively difficult situations, resulting from the pace of civilisational changes, cultural and social conflicts, growing divides related to opening to the Other, with whom we are not always prepared to meet. The works and studies compiled in the present book are divided into four parts and the problems described in them focus on many communicative situations and social phenomena. The authors point the language spheres, but also many different contexts of using the natural code, such as politics, racism, gender, sexual orientation, religion, sport, disease and national or cultural difference.

  • E-ISBN-13: 978-83-226-4079-1
  • Page Count: 268
  • Publication Year: 2021
  • Language: Polish
Hejt: Wszystko zaczyna się od języka – zarys portretu leksykalnego wyrazu hejt

Hejt: Wszystko zaczyna się od języka – zarys portretu leksykalnego wyrazu hejt
(„Hate speech”: Everything starts with the language – an outline of the lexical portrait of the word hejt)

Słowo tolerancja w ujęciu leksykograficznym

Słowo tolerancja w ujęciu leksykograficznym
(The word tolerance in lexicographic terms)

Słowotwórcze kreacje odmieńców w powieściach Joanny Bator

Słowotwórcze kreacje odmieńców w powieściach Joanny Bator
(Derivational creations of misfits in the novels of Joanna Bator)

Między innością a obcością – o językowych granicach w(y)kluczenia

Między innością a obcością – o językowych granicach w(y)kluczenia
(Between otherness and foreignness – about linguistic borders of exclusion)

Pomiędzy nomina sunt odiosa a damnatio memoriae. O strategiach wykluczania za pomocą nazw własnych

Pomiędzy nomina sunt odiosa a damnatio memoriae. O strategiach wykluczania za pomocą nazw własnych
(Between nomina sunt odiosa and damnatio memoriae. On exclusion strategies by means of proper names)

Język protestu na demonstracjach publicznych kobiet w Polsce z perspektywy lingwistyki płci

Język protestu na demonstracjach publicznych kobiet w Polsce z perspektywy lingwistyki płci
(The language of protest at the public women’s demonstrations in Poland from the perspective of gender linguistics)

Archiwum społeczne wykluczonych jako przedmiot badań lingwistycznych

Archiwum społeczne wykluczonych jako przedmiot badań lingwistycznych
(Social archive of the excluded as a subject of linguistic research)

Dyskurs wykluczenia w sporcie

Dyskurs wykluczenia w sporcie
(The discourse of exclusion in sport)

„Oko za oko, ząb za ząb”. Mowa nienawiści i hejt na fanpage’u Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

„Oko za oko, ząb za ząb”. Mowa nienawiści i hejt na fanpage’u Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych
(„An eye for an eye, a tooth for a tooth”. Hatred and hate speech on the fanpage of the Center for Monitoring Racist and Xenophobic Behaviour)

„Zagubiona we własnym Ciele” – odnaleziona w języku. Kilka uwag o współczesnym dyskursie somatycznym (na materiale stron poświęconych zaburzeniom odżywiania)

„Zagubiona we własnym Ciele” – odnaleziona w języku. Kilka uwag o współczesnym dyskursie somatycznym (na materiale stron poświęconych zaburzeniom odżywiania)
(“Lost in Her Own Body” – found in the language. A few remarks about the contemporary somatic discourse (on the material of websites devoted to eating disorders))

Wykluczeni wśród wykluczonych. Obraz chorych psychicznie w dyskursie publicznym

Wykluczeni wśród wykluczonych. Obraz chorych psychicznie w dyskursie publicznym
(The excluded among the excluded. The image of the mentally ill in public discourse)

W(y)kluczenie pani Heleny. Warszawska kariera Modrzejewskiej w dyskursywnym oświetleniu

W(y)kluczenie pani Heleny. Warszawska kariera Modrzejewskiej w dyskursywnym oświetleniu
(Exclusion of Helena. Mrs Modrzejewska’s career in Warsaw in the discursive light)

„Tęczowa Matka Boska”. (Nie)porozumienia mediologiczne

„Tęczowa Matka Boska”. (Nie)porozumienia mediologiczne
(Rainbow Madonna. Mediological (mis)understandings)

Komunikacyjne thrombosis. O współczesnych interpersonalnych aporiach semantyczno-komunikacyjnych

Komunikacyjne thrombosis. O współczesnych interpersonalnych aporiach semantyczno-komunikacyjnych
(Communication thrombosis. About contemporary interpersonal, semantic and communication aporias)

Struktury dialogowe wśród XIX-wiecznych aktów notarialnych łukowskich

Struktury dialogowe wśród XIX-wiecznych aktów notarialnych łukowskich
(Dialogue structures among nineteenth-century notarial contracts from Łuków)

Niemieckie akty skruchy wobec Polski a konflikty pamięci zbiorowych. Lingwistyczna analiza sprzeczności w dyskursach pamięci

Niemieckie akty skruchy wobec Polski a konflikty pamięci zbiorowych. Lingwistyczna analiza sprzeczności w dyskursach pamięci
(German acts of contrition towards Poland and the conflicts of communal memory. Linguistic analysis of contradictions in discourses of memory)

„Anglicy nie lubią ujawniać swoich uczuć…”. Komunikacja międzykulturowa w świetle materiałów do nauki języka angielskiego dla polskich emigrantów wojennych w Wielkiej Brytanii (lata 40. XX wieku)

„Anglicy nie lubią ujawniać swoich uczuć…”. Komunikacja międzykulturowa w świetle materiałów do nauki języka angielskiego dla polskich emigrantów wojennych w Wielkiej Brytanii (lata 40. XX wieku)
(“The English do not like to reveal their feelings ...”. Intercultural communication in the English language learning materials for Polish war emigrants in Great Britain (1940s))

Ciapaci, szmatogłowi i muzole. Negatywny wizerunek islamu w Polsce

Ciapaci, szmatogłowi i muzole. Negatywny wizerunek islamu w Polsce
(Ciapaci, szmatogłowi and muzole. The negative image of Islam in Poland)