Values ​​in action Cover Image
  • Offer for Individuals Only 8.00 €

Wartości w działaniu
Values ​​in action

Author(s): Mirosława Marody
Subject(s): Social Sciences, Sociology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: wartości;values;
Summary/Abstract: W analizach, których wyniki prezentujemy w niniejszej publikacji, odchodzimy od systematycznego prezentowania danych EVS, skupiając się na wydobyciu tego, w jaki sposób wartości wplatają się w życie jednostek i funkcjonowanie społeczeństwa w wybranych obszarach. Interesuje nas tu zarówno poszukiwanie czynników interweniujących w zależność między wartościami i działaniami, jak i strategie „zarządzania wartościami”, przyjmowane przez jednostki w sytuacjach gwałtownych przemian społeczno-kulturowych, rozpadu dominujących obrazów świata i wyzwań stawianych przez wciąż nowe kryzysy – polityczne, gospodarcze, zdrowotne, klimatyczne. Staramy się również odchodzić od dominującego przy badaniu wartości paradygmatu modernizacyjnego, poszukując wyjaśnień w koncepcjach teoretycznych rzadziej wykorzystywanych w tym obszarze. ze Wstępu Mirosławy Marody Monografia Wartości w działaniu jest ważną propozycją r e i n t e r p r e t a c j i wybranych wyników projektu Europejskie Systemy Wartości, pozwalającą zobaczyć w nowym świetle przemiany świadomościowe społeczeństwa polskiego. Jest również interesującą propozycją teoretyczną, będącą nie tylko odważną r e k o n c e p t u a l i z a c j ą socjologicznego ujęcia wartości, ale również próbą wskazania na nowe, niedostrzegane lub niedoceniane napięcia strukturalne wyznaczające pole większości dzisiejszych (i prawdopodobnie większości przyszłych) konfliktów społeczno-kulturowych. z recenzji prof. dr. hab. Rafała Drozdowskiego W tomie publikują: Jerzy Bartkowski, Marzena Cypryańska, Michał Główczewski, Aleksandra Grzymała-Kazłowska, Agnieszka Karlińska, Joanna Konieczna-Sałamatin, Sławomir Mandes, Mirosława Marody, Maja Sawicka, Adrian Dominik Wójcik, Patrycja Ziółkowska.

  • Page Count: 305
  • Publication Year: 2021
  • Language: Polish