Political Discourses in Poland and the Czech Republic After 1989. Genres, Communication Strategies, Media Images Cover Image

Dyskursy polityczne w Polsce i Czechach po roku 1989. Gatunki, strategie komunikacyjne, wizerunki medialne
Political Discourses in Poland and the Czech Republic After 1989. Genres, Communication Strategies, Media Images

Contributor(s): Agnieszka Budzyńska-Daca (Editor), Renata Rusin Dybalska (Editor)
Subject(s): Language and Literature Studies, Theoretical Linguistics, Applied Linguistics, Studies of Literature, Czech Literature, Philology
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: communication strategies in politics; political discourse; democracy in the Czech Republic; democracy in Poland
Summary/Abstract: A collection of texts analysing the elements constituting a political discourse at the time of democratic changes after 1989 in Poland and the Czech Republic. The book presents – from a Polish and Czech perspective – various communication strategies and distinct images of political players in order to show similarities and differences in political doctrines, social ideologies as well as communication and media standards, which prevail in both countries.

  • E-ISBN-13: 978-83-235-5476-9
  • Print-ISBN-13: 978-83-235-5468-4
  • Page Count: 280
  • Publication Year: 2022
  • Language: Czech, Polish
Wałęsa i Havel w Kongresie USA – wielkie mowy początków transformacji

Wałęsa i Havel w Kongresie USA – wielkie mowy początków transformacji
(Walesa and Havel in the US Congress – Great Speeches from the Times of Transformation)

Toposy tematyczne w sloganach zwycięskich kandydatów wyborów prezydenckich w Polsce w latach 1990–2020

Toposy tematyczne w sloganach zwycięskich kandydatów wyborów prezydenckich w Polsce w latach 1990–2020
(Topoi in the Slogans of Winning Candidates in Presidential Elections in Poland 1990–2020)

Wizualne formy kontestacji politycznej i protestu politycznego w Polsce i Czechach w drugiej dekadzie XXI wieku

Wizualne formy kontestacji politycznej i protestu politycznego w Polsce i Czechach w drugiej dekadzie XXI wieku
(Visual Forms of Political Contestation and Protest in Poland and the Czech Republic in the Second Decade of the 21st Century)

Populismus jako komunikační strategie: případová studie SPD a Tomia Okamury

Populismus jako komunikační strategie: případová studie SPD a Tomia Okamury
(Populism as a Communication Strategy: A Case Study of the Freedom and Direct Democracy Party and Tomio Okamura)

Mezi lží a manipulací: analýza facebookové komunikace SPD před evropskými volbami 20191

Mezi lží a manipulací: analýza facebookové komunikace SPD před evropskými volbami 20191
(Populism as a Communication Strategy: Case Study of the Freedom and Direct Democracy Party on Facebook before the 2019 European Parliament elections)

Na Twitterze nie o polityce

Na Twitterze nie o polityce
(On Twitter Not About Politics)

Strategie dyskursywne Konfederacji – na przykładzie utworów nagranych w ramach akcji Hot16Challenge

Strategie dyskursywne Konfederacji – na przykładzie utworów nagranych w ramach akcji Hot16Challenge
(Discursive Strategies of Confederation Liberty and Independence – on the Basis of the Tracks Recorded for Hot16Challenge)

Polityczne przechodzi w śmieszne

Polityczne przechodzi w śmieszne
(Political Becomes Funny)

Misiewicze, pisiewicze, mateuszki

Misiewicze, pisiewicze, mateuszki
(Misiewicze, Pisiewicze, Mateuszki)

Teorie labellingu a principy eristické dialektiky při výzkumu veřejného a politického diskursu v současné lingvistice

Teorie labellingu a principy eristické dialektiky při výzkumu veřejného a politického diskursu v současné lingvistice
(Labelling Theory and Principles of Eristic Dialectics in the Research of Public and Political Discourse in Contemporary Linguistics)

Srovnání českého a polského politického jazyka

Srovnání českého a polského politického jazyka
(A Comparison of Czech and Polish Political Language)

Od PZPR do SLD

Od PZPR do SLD
(From PZPR to SLD)

Wizerunek premiera Andreja Babiša i premiera Mateusza Morawieckiego w mediach na przykładzie portalu iDnes i rp.pl w kontekście sytuacji kryzysowej w 2020 roku

Wizerunek premiera Andreja Babiša i premiera Mateusza Morawieckiego w mediach na przykładzie portalu iDnes i rp.pl w kontekście sytuacji kryzysowej w 2020 roku
(The image of Prime Minister Andrej Babiš and Prime Minister Mateusz Morawiecki in the media on the example of iDnes and rp.pl in the context of the crisis situation in 2020)

Prezydent „znovu”, czyli walka o reelekcję w warunkach zwykłych i niezwykłych

Prezydent „znovu”, czyli walka o reelekcję w warunkach zwykłych i niezwykłych
(The President “Again”, or a Fight for Re-election Under Usual and Unusual Conditions)