Ukraine in the 21st Century. Strategy of Reforms and Social Consolidation Cover Image

Ukraine in the 21st Century. Strategy of Reforms and Social Consolidation
Ukraine in the 21st Century. Strategy of Reforms and Social Consolidation

Author(s): A. Yermolaiev, Ya. Zhalilo, Oleksandr Lytvynenko, M. Stepyko
Subject(s): Politics, Law, Constitution, Jurisprudence, National Economy
Published by: НІСД Національний інститут стратегічних досліджень
Keywords: Development of Ukraine;
Summary/Abstract: EXPERT REPORT OF THE "RESEARCH INSTITUTE OF UKRAINE" IN SERVICE OF PRESIDENT OF UKRAINE VIKTOR YANUKOVYCH. AUTHORS: Zhalilo Ya., Lytvynenko O., Stepyko M., Babanin O., Bazylyuk Ya., Bakalchuk V., Barannik V., Barovska A., Belinska Ya., Bila S., Daniliak O., Driomov S., Dzhyga T., Fisun O., Gootsal A., Gootsal S., Gorelov D., Hnatiuk S., Ischenko A., Kalekin Yu., Kalnish Yu., Kaplan Yu., Karpenko M., Kobzarenko A., Krysenko O., Kulyk V., Kurnyshova Yu., Kushnir M., Kyiak M., Lupatsii V., Liapin D., Manzhola P., Markelov V., Mazuka L., Moldovan O., Mykal O., Mytryayeva S., Nadtoka G., Opalko Yu., Ozhevan M., Parahonskii B., Pelivanova N., Pokryshka D., Pyshchulina O.Rozumnyi M., Rudneva O., Salo I., Sharov Ye., Shevchenko O., Shevtsov A., Shutovich V., Skorokhod O., Skyba M., Snigyr O., Starodub T., Symonenko I., Syrinskyi R., Tokman V., Tyshchenko Iu., Us I., Vlasiuk O., Vorotin V., Yegorova O., Yakymenko Yu., Yanishevskyi S., Yavorska G., Yizhak O., Zdioruk S., Zemlyanii M., Zhuk V.

  • Print-ISBN-13: 978-966-554-109-7
  • Page Count: 80
  • Publication Year: 2010
  • Language: English