Lodz Theatre Festivals: the Past and the Present Cover Image

Łódzkie festiwale teatralne. Historia i współczesność
Lodz Theatre Festivals: the Past and the Present

Contributor(s): Irena Jajte-Lewkowicz (Editor)
Subject(s): Theatre, Dance, Performing Arts, Fine Arts / Performing Arts, Visual Arts
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: theatre; festival; Lodz; Lodz art festivals; promotion of culture
Summary/Abstract: The book is a monograph of Lodz theater festivals, including festivals organized in drama, off, puppet, children’s and youth theaters, as well as in the opera theater, as well as in other cultural institutions. These reviews took place in Lodz in the period from the 1960s to 2016. The festivals, initiated by regional artistic circles and fitting into the history of Lodz and Polish culture, are watched by students – today graduates – of the theater specialization at Cultural Studies at the Institute of Contemporary Culture at the University of Lodz.

  • E-ISBN-13: 978-83-8220-637-1
  • Print-ISBN-13: 978-83-8220-636-4
  • Page Count: 300
  • Publication Year: 2021
  • Language: Polish
Słowo wstępne

Słowo wstępne
(Preface)

Festiwal Dialogu Czterech Kultur (FD4K)

Festiwal Dialogu Czterech Kultur (FD4K)
(Festival of Dialogue of Four Cultures (FD4C))

Lokalny festiwal o światowym potencjale: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej – Nowa Klasyka Europy

Lokalny festiwal o światowym potencjale: Międzynarodowy Festiwal Teatralny Klasyki Światowej – Nowa Klasyka Europy
(The local festival with global potential: The International World Classics Theatre Festival – New Classic of Europe)

Łódzkie Spotkania Baletowe – prestiż i edukacja

Łódzkie Spotkania Baletowe – prestiż i edukacja
(Lodz Ballet Festival – prestige and education)

Spotkania

Spotkania
(Meetings)

«Off nie miarkuje granic». Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich – ŁóPTA

«Off nie miarkuje granic». Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich – ŁóPTA
(»Off beyond the boundaries«. Lodz Review of Amateur Theatres – ŁóPTA)

Historia Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – spisana przez jego rówieśników

Historia Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych – spisana przez jego rówieśników
(The History of the International Festival of Plays Pleasant and Unpleasant − written down by peers)

mŁodzi

mŁodzi
(mŁodzi)

Nowa Perspektywa

Nowa Perspektywa
(New Perspective)

Gdzie dotykać teatru?

Gdzie dotykać teatru?
(Where we can touch theatre?)

Łódzkie Festiwale Teatralne. Historia i współczesność

Łódzkie Festiwale Teatralne. Historia i współczesność
(Arlekin Puppet Theatre as the organiser of art festivals)

„Duzi ludzie mają bardzo duże buty” — szkic o łódzkich festiwalach teatralnych dla dzieci i młodzieży

„Duzi ludzie mają bardzo duże buty” — szkic o łódzkich festiwalach teatralnych dla dzieci i młodzieży
(“Big People Have Very Big Shoes” – a sketch about Lodz theater festivals for children and teenagers)

Teatr dla niewidomych i słabo widzących

Teatr dla niewidomych i słabo widzących
(The Reading Theatre for people with poor eyesight and blind project)