Methods of communication and media researches. Theoretical and analytical perspective Cover Image

Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna
Methods of communication and media researches. Theoretical and analytical perspective

Contributor(s): Anna Barańska-Szmitko (Editor)
Subject(s): Social Sciences, Language and Literature Studies, Media studies, Applied Linguistics, Communication studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  • E-ISBN-13: 978-83-8220-430-8
  • Print-ISBN-13: 978-83-8220-429-2
  • Page Count: 330
  • Publication Year: 2021
  • Language: Polish
Wstęp

Wstęp
(Introduction)

(Neoklasyczna) analiza retoryczna George’a A. Kennedy’ego w perspektywie medioznawczej

(Neoklasyczna) analiza retoryczna George’a A. Kennedy’ego w perspektywie medioznawczej
((Neoclassical) rhetorical analysis of George A. Kennedy in the media science perspective)

Jarosław Kurski, "Prezydent Obywateli" – analiza retoryczna

Jarosław Kurski, "Prezydent Obywateli" – analiza retoryczna
(Jarosław Kurski, “President of Citizens” - rhetorical analysis)

Retoryczna perspektywa badawcza reportażu telewizyjnego – uwagi teoretyczne

Retoryczna perspektywa badawcza reportażu telewizyjnego – uwagi teoretyczne
(The rhetorical research perspective of TV reportage - theoretical remarks)

Od pomysłu do realizacji. Retoryczna analiza telewizyjnego filmu dokumentalnego Michała Fajbusiewicza i Waldemara Piaseckiego pt. „Moja Misja”

Od pomysłu do realizacji. Retoryczna analiza telewizyjnego filmu dokumentalnego Michała Fajbusiewicza i Waldemara Piaseckiego pt. „Moja Misja”
(From idea to realization. Rhetorical analysis of the TV documentary by Michał Fajbusiewicz and Waldemar Piasecki entitled “My Mission”)

Podstawy komunikatywistycznej analizy genologicznej

Podstawy komunikatywistycznej analizy genologicznej
(The basics of communicative genological analysis)

Komunikatywistyczna analiza genologiczna w praktyce na przykładzie badania telewizyjnych serwisów informacyjnych

Komunikatywistyczna analiza genologiczna w praktyce na przykładzie badania telewizyjnych serwisów informacyjnych
(Communicative genological analysis in practice on the example of research on TV news)

Przełożenie metod badania sztuk wizualnych na sztukę audialną – metoda krytyczna Edmunda Feldmana w badaniu artystycznego dzieła radiowego

Przełożenie metod badania sztuk wizualnych na sztukę audialną – metoda krytyczna Edmunda Feldmana w badaniu artystycznego dzieła radiowego
(Adaptation the methods of researching visual arts into audio art - Edmund Feldman's critical method in the study of an artistic radio work)

Reportaż artystyczny, słuchowisko eksperymentalne i eksperyment radiowy analizowane metodą krytyczną Edmunda Feldmana

Reportaż artystyczny, słuchowisko eksperymentalne i eksperyment radiowy analizowane metodą krytyczną Edmunda Feldmana
(Feature, experimental radio drama and radio experiment analyzed with Edmund Feldman's critical method)

Technika analizy i sposób opisu artystycznych gatunków radiowych

Technika analizy i sposób opisu artystycznych gatunków radiowych
(Technique of analysis and description of artistic radio genres)

Dokument(alność) a kreacyjność artystycznych audycji radiowych autorstwa Katarzyny Michalak i Marty Rebzdy

Dokument(alność) a kreacyjność artystycznych audycji radiowych autorstwa Katarzyny Michalak i Marty Rebzdy
(Documentary and creativity of radio features by Katarzyna Michalak and Marta Rebzda)

Konstruowanie profilu ideologicznego jako metoda badania dyskursu politycznego

Konstruowanie profilu ideologicznego jako metoda badania dyskursu politycznego
(Constructing an ideological profile as a method of researching political discourse)

Eklektyzm ideologiczny partii politycznych, czyli profil ideologiczny w praktyce

Eklektyzm ideologiczny partii politycznych, czyli profil ideologiczny w praktyce
(Ideological eclecticism of political parties – the ideological profile in practice)

Dyskursywna analiza wizerunku realizowana na materiale empirycznym

Dyskursywna analiza wizerunku realizowana na materiale empirycznym
(Discursive analysis of image realized on the empirical material)

Wizerunek Wojciecha Drewniak w jego książkach „Historia Bez Cenzury”. Dyskursywna analiza cech wizerunkowych „pasjonat” oraz „ma dużą wiedzę historyczną”

Wizerunek Wojciecha Drewniak w jego książkach „Historia Bez Cenzury”. Dyskursywna analiza cech wizerunkowych „pasjonat” oraz „ma dużą wiedzę historyczną”
(Image of Wojciech Drewaniak in his books “History Without Censorship”. Discursive analysis of image traits: “passionate” and “has great historical knowledge”)

Studium przypadku jako metoda badania procesów zachodzących w komunikacji społecznej

Studium przypadku jako metoda badania procesów zachodzących w komunikacji społecznej
(The Case Study as a Method of Studying the Processes on a Field of Social Communication)

Badanie performansu kulturowego jako czynnika wpływającego na selekcję informacji przez media

Badanie performansu kulturowego jako czynnika wpływającego na selekcję informacji przez media
(Study: Cultural Performance as a Factor Influencing the Selection of Information by the Media)