Interpersonal Comunication. Psychological and philosophical interpretations. Volume I Cover Image

Comunicarea interpersonală. Interpretări psihologice și filosofice. Volumul I
Interpersonal Comunication. Psychological and philosophical interpretations. Volume I

Proceedings of the International Scientific Conference "Interpersonal communication – Cognitive and praxiological dimensions of communication" 12th Edition, 14 May 2021

Author(s): Marinela Rusu
Subject(s): Social Sciences, Education, Psychology, Communication studies, Theory of Communication, School education, Educational Psychology, Individual Psychology, Social psychology and group interaction, Developmental Psychology, Organizational Psychology, Philology, Distance learning / e-learning
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: comunicare; comunicare interpersonală; comunicare aspect psihologic; competențe; comunicare asertivă; mediu educațional
Summary/Abstract: Volumul Comunicarea interpersonală - implicații în procesul educativ, nepropune o serie de lucrări, aparținând prin excelență, cadrelor didactice universitare,implicate activ în educație, cunoscători ai detaliilor de bază ale comunicăriididactice. Specialiștii au încercat să identifice sursele comunicării educaționale.Drept urmare, ei au adăugat noi teme de studiu: „comunicarea la clasă”,„comunicarea educațională” și „educația comunicării”.

  • Print-ISBN-13: 978-606-685-793-2
  • Page Count: 221
  • Publication Year: 2021
  • Language: Romanian
COMUNICARE INTERPERSONALĂ ȘI COMUNICARE INTRAPERSONALĂ. REFLECȚII DESPRE SCRIEREA ÎMPĂRATULUI ROMAN MARCUS AURELIUS, GÎNDURI CĂTRE SINE ÎNSUȘI

COMUNICARE INTERPERSONALĂ ȘI COMUNICARE INTRAPERSONALĂ. REFLECȚII DESPRE SCRIEREA ÎMPĂRATULUI ROMAN MARCUS AURELIUS, GÎNDURI CĂTRE SINE ÎNSUȘI
(INTERPERSONAL AND INTRAPERSONAL COMMUNICATION. REFLECTIONS ON WRITING THE COMMUNINGS WITH HIMSELF OF MARCUS AURELIUS ANTONINUS, EMPEROR OF ROME)

NEGOCIEREA ÎN COMUNICAREA INTERPERSONALĂ – FUNCȚII, ETAPE ȘI STRATEGII

NEGOCIEREA ÎN COMUNICAREA INTERPERSONALĂ – FUNCȚII, ETAPE ȘI STRATEGII
(NEGOTIATION IN INTERPERSONAL COMMUNICATION - FUNCTIONS, STAGES AND STRATEGIES)

IMPACTUL STILURILOR DE COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ ASUPRA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE

IMPACTUL STILURILOR DE COMUNICARE ORGANIZAȚIONALĂ ASUPRA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE
(THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL COMMUNICATION STYLES ON PROFESSIONAL PERFORMANCE)

FORMAREA GUSTULUI ESTETIC AL ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR, UN OBIECTIV AL DIDACTICII MODERNE

FORMAREA GUSTULUI ESTETIC AL ELEVILOR DIN CICLUL PRIMAR, UN OBIECTIV AL DIDACTICII MODERNE
(FORMATION OF THE AESTHETIC TASTE AT PRIMARY SCHOOL STUDENTS - AN OBJECTIVE OF MODERN DIDACTICS)

COMUNICARE ŞI MARKETING ÎN ACTIVITATEA MANAGERIALĂ

COMUNICARE ŞI MARKETING ÎN ACTIVITATEA MANAGERIALĂ
(COMMUNICATION AND MARKETING IN MANAGEMENT ACTIVITY)

FACTORII IMPLICAȚI ÎN PERFORMANȚA ACTORULUI PE SCENĂ

FACTORII IMPLICAȚI ÎN PERFORMANȚA ACTORULUI PE SCENĂ
(THE FACTORS INVOLVED IN THE PERFORMANCE OF THE ACTOR ON THE STAGE)

INDIVIDUALISM SI COLECTIVISM – TEORII, METODE ȘI APLICAȚII

INDIVIDUALISM SI COLECTIVISM – TEORII, METODE ȘI APLICAȚII
(INDIVIDUALISM AND COLLECTIVISM – THEORIES, METHODS AND APPLICATIONS)

MARGINAL, DAR DESCHIS COMUNICĂRII – SHAKESPEARE ÎN INTERIORUL COMUNITĂȚILOR. CAZUL TEATRULUI PENTRU EMIGRANȚI ȘI PENTRU VETERANI

MARGINAL, DAR DESCHIS COMUNICĂRII – SHAKESPEARE ÎN INTERIORUL COMUNITĂȚILOR. CAZUL TEATRULUI PENTRU EMIGRANȚI ȘI PENTRU VETERANI
(MARGINAL, BUT OPEN TO COMMUNICATE – SHAKESPEARE INSIDE COMMUNITIES . THE CASE OF REFUGEES AND VETERAN’S THEATRE)

RELAȚII DE GEN ȘI COMUNICARE INTERPERSONALĂ ÎN PERIOADA COMUNISTĂ

RELAȚII DE GEN ȘI COMUNICARE INTERPERSONALĂ ÎN PERIOADA COMUNISTĂ
(GENDER RELATIONS AND INTERPERSONAL COMMUNICATION DURING THE COMMUNIST PERIOD)

GESTIONAREA COMUNICĂRII EFICIENTE CU ANGAJAȚII

GESTIONAREA COMUNICĂRII EFICIENTE CU ANGAJAȚII
(MANAGING EFFICIENT COMMUNICATION WITH EMPLOYEES)

MODALITĂŢI DE COMUNICARE UTILIZATE DE TRIBUNALELE INCHIZITORIALE

MODALITĂŢI DE COMUNICARE UTILIZATE DE TRIBUNALELE INCHIZITORIALE
(METHODS OF COMMUNICATION USED BY INQUISITORIAL COURTS)

LIMITELE COMUNICĂRII ÎN JUSTIȚIA NEGOCIATĂ

LIMITELE COMUNICĂRII ÎN JUSTIȚIA NEGOCIATĂ
(LIMITS OF COMMUNICATION IN NEGOCIATED JUSTICE)

LIMBAJUL – APTITUDINE DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ

LIMBAJUL – APTITUDINE DE COMUNICARE INTERPERSONALĂ
(LANGUAGE - INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILL)

COMUNICAREA INTERPERSONALĂ – ELEMENT FUNDAMENTAL AL EXISTENȚEI UMANE

COMUNICAREA INTERPERSONALĂ – ELEMENT FUNDAMENTAL AL EXISTENȚEI UMANE
(INTERPERSONAL COMMUNICATION – FUNDAMENTAL ELEMENT OF HUMAN EXISTENCE)

ROLUL COMUNICĂRII ÎN REDUCEREA FENOMENULUI STIGMATIZĂRII LA PERSOANELE CU COMPORTAMENTE ADICTIVE

ROLUL COMUNICĂRII ÎN REDUCEREA FENOMENULUI STIGMATIZĂRII LA PERSOANELE CU COMPORTAMENTE ADICTIVE
(THE ROLE OF COMMUNICATION IN REDUCING THE PHENOMENON OF STIGMATIZATION IN PEOPLE WITH ADDICTIVE BEHAVIORS)

COMUNICAREA INTERPERSONALĂ SUBCONȘTIENTĂ

COMUNICAREA INTERPERSONALĂ SUBCONȘTIENTĂ
(SUBCONSCIOUS INTERPERSONAL COMMUNICATION)

COMUNICAREA VIRTUALĂ: DISTANȚARE INTERPERSONALĂ ȘI ÎMBRĂȚIȘAREA ECRANULUI

COMUNICAREA VIRTUALĂ: DISTANȚARE INTERPERSONALĂ ȘI ÎMBRĂȚIȘAREA ECRANULUI
(VIRTUAL COMMUNICATION: INTERPERSONAL DISTANCING AND HUG OF THE SCREEN)

VALOAREA SIMBOLULUI ÎN COMUNICAREA VIZUALĂ PENTRU STUDENȚII ARHITECȚI

VALOAREA SIMBOLULUI ÎN COMUNICAREA VIZUALĂ PENTRU STUDENȚII ARHITECȚI
(THE VALUE OF SYMBOL ÎN VISUAL COMMUNICATION FOR ARCHITECTURE STUDENTS)

CONCEPTUL „SPIRITUS LOCI” REFLECTAT ÎN LITERATURĂ

CONCEPTUL „SPIRITUS LOCI” REFLECTAT ÎN LITERATURĂ
(THE CONCEPT “SPIRITUS LOCI” REFLECTED IN LITERATURE)

NICOLAE ISTRATE ȘI PRIMUL CONSERVATOR PRIVAT DIN PRINCIPATELE ROMÂNE UNITE DIN ROTOPĂNEȘTII SUCEVEI

NICOLAE ISTRATE ȘI PRIMUL CONSERVATOR PRIVAT DIN PRINCIPATELE ROMÂNE UNITE DIN ROTOPĂNEȘTII SUCEVEI
(NICOLAE ISTRATE AND THE FIRST PRIVATE CONSERVATORY IN THE UNITED PRINCIPALITIES OF MOLDAVIA AND WALLACHIA, ROTOPĂNEȘTI, SUCEAVA)