Psychological assistance in thecontemporary stage: realities and perspectives Cover Image

Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
Psychological assistance in thecontemporary stage: realities and perspectives

Author(s): Silvia Briceag, Luminiţa Secrieru
Subject(s): Education, Psychology, School education, Educational Psychology, Sociology of Education, Pedagogy
Published by: Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat Alecu Russo
Keywords: asistența psihologică; psihologie; conferinţe ştiinţifice; cercetări ştiinţifice
Summary/Abstract: Lucrarea încorporează materialele Conferinţei Ştiinţifice internaţionale „ Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective” (22.10.2021). Lucrările prezentate în acest volum sunt utile atât pentru specialiştii din domeniul psihologiei, asistenței sociale, cât şi pentru cei din domeniul educaţional.

  • Print-ISBN-13: 978-9975-50-269-6
  • Page Count: 272
  • Publication Year: 2021
  • Language: English, Romanian, Russian
IMPORTANȚA ÎNȚELEGERII DIFERENȚELOR CULTURALE ÎN ORGANIZAȚIA SECOLULUI XXI

IMPORTANȚA ÎNȚELEGERII DIFERENȚELOR CULTURALE ÎN ORGANIZAȚIA SECOLULUI XXI
(THE IMPORTANCE OF UNDERSTANDING CULTURAL DIFFERENCES IN THE ORGANIZATION OF THE 21ST CENTURY)

O REINTERPRETARE A TRINOMULUI DIDACTOGENIE – INCORECTITUDINE PROFESIONALĂ - EȘEC ȘCOLAR

O REINTERPRETARE A TRINOMULUI DIDACTOGENIE – INCORECTITUDINE PROFESIONALĂ - EȘEC ȘCOLAR
(A REINTERPRETATION OF THE TRINOMA DIDACTOGENY - PROFESSIONAL INCORRECTNESS - SCHOOL FAILURE)

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI STIMA DE SINE LA VÂRSTA PREADOLESCENTĂ

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI STIMA DE SINE LA VÂRSTA PREADOLESCENTĂ
(EMOTIONAL INTELLIGENCE AND SELF-ESTEEM IN PRE-ADOLESCENT AGE)

RELAȚII DEFICITARE ÎN DIADA PĂRINTE - ADOLESCENT: INTERVENȚII PSIHOLOGICE

RELAȚII DEFICITARE ÎN DIADA PĂRINTE - ADOLESCENT: INTERVENȚII PSIHOLOGICE
(DEFICIENT RELATIONSHIPS IN THE PARENT-ADOLESCENT DIADAD: PSYCHOLOGICAL INTERVENTIONS)

DESIGN-UL METODEI DE CERCETARE A INTELIGENȚEI SOCIALE LA COPIII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ

DESIGN-UL METODEI DE CERCETARE A INTELIGENȚEI SOCIALE LA COPIII DE VÂRSTĂ ȘCOLARĂ MICĂ
(DESIGN OF THE METHOD OF RESEARCHING SOCIAL INTELLIGENCE IN CHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE)

PARTICULARITĂȚI ALE VOINȚEI LA ȘCOLARUL MIC

PARTICULARITĂȚI ALE VOINȚEI LA ȘCOLARUL MIC
(PARTICULARITIES OF THE WILL TO THE LITTLE SCHOOL)

MECANISME DE APĂRARE ȘI STRATEGII DE COPING LA ADOLESCENȚI

MECANISME DE APĂRARE ȘI STRATEGII DE COPING LA ADOLESCENȚI
(DEFENSE MECHANISMS AND COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS)

ANXIETATEA ȘI FRICILE PREȘCOLARILOR

ANXIETATEA ȘI FRICILE PREȘCOLARILOR
(PRESCHOOL ANXIETY AND FEARS)

PARTICULARITĂȚILE AUTOEVALUĂRII IMAGINII PERSONALE LA ADOLESCENTE

PARTICULARITĂȚILE AUTOEVALUĂRII IMAGINII PERSONALE LA ADOLESCENTE
(PARTICULARS OF SELF-ASSESSMENT OF PERSONAL IMAGE IN ADOLESCENTS)

REPREZENTAREA SOCIALĂ A HOMOSEXUALITĂȚII ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR ROMÂNI: O ABORDARE STRUCTURALĂ

REPREZENTAREA SOCIALĂ A HOMOSEXUALITĂȚII ÎN RÂNDUL STUDENȚILOR ROMÂNI: O ABORDARE STRUCTURALĂ
(SOCIAL REPRESENTATION OF HOMOSEXUALITY AMONG ROMANIAN STUDENTS: A STRUCTURAL APPROACH)

PROVOCĂRILE ETAPEI CONTEMPORANE ȘI NEVOIA IMPERATIVĂ DE DEZVOLTARE A INTELIGENȚEI EMOȚIONALE LA ADOLESCENȚI

PROVOCĂRILE ETAPEI CONTEMPORANE ȘI NEVOIA IMPERATIVĂ DE DEZVOLTARE A INTELIGENȚEI EMOȚIONALE LA ADOLESCENȚI
(CHALLENGES OF THE CONTEMPORARY STAGE AND THE IMPERATIVE NEED TO DEVELOP EMOTIONAL INTELLIGENCE IN ADOLESCENTS)

VALOAREA DIAGNOSTICĂ A METODEI APRECIERII OBIECTIVE ÎN IDENTIFICAREA CAZURILOR DE BULLYING LA ELEVII ADOLESCENȚI

VALOAREA DIAGNOSTICĂ A METODEI APRECIERII OBIECTIVE ÎN IDENTIFICAREA CAZURILOR DE BULLYING LA ELEVII ADOLESCENȚI
(DIAGNOSTIC VALUE OF THE OBJECTIVE ASSESSMENT METHOD IN IDENTIFYING BULLYING CASES IN ADOLESCENT STUDENTS)

ОКАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧЕНИКАМ С ООП С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ

ОКАЗАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧЕНИКАМ С ООП С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ
(PROVIDING INDIVIDUAL PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO STUDENTS WITH SEN WITH A HIGH LEVEL OF ANXIETY)

MOTIVAȚII, BENEFICII ȘI LIMITE ALE ASISTENȚEI PSIHOLOGICE ONLINE

MOTIVAȚII, BENEFICII ȘI LIMITE ALE ASISTENȚEI PSIHOLOGICE ONLINE
(MOTIVATIONS, BENEFITS AND LIMITATIONS OF ONLINE PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE)

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАРТОВЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСТАРТОВЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНОВ
(CURRENT STATUS OF THE PROBLEM OF PRELAUNCH EMOTIONAL STATES OF ATHLETES)

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХКОПИНГСТРАТЕГИЙ СПОРТСМЕНАМИ, ПЕРЕЖИВАЮЩИМИ КРИЗИС ОКОНЧАНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ

АКТУАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЯЕМЫХКОПИНГСТРАТЕГИЙ СПОРТСМЕНАМИ, ПЕРЕЖИВАЮЩИМИ КРИЗИС ОКОНЧАНИЯ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЫ
(CURRENT STATUS OF THE PROBLEM OF COPING STRATEGIES APPLIED BY ATHLETES IN CRISIS END OF SPORTS CAREER)

DACĂ TINEREȚEA AR ȘTI ȘI BĂTRÂNEȚEA AR PUTEA SAU DESPRE CONSULTANȚA PSIHOLOGICĂ A TINERILOR ȘI BĂTRÂNILOR. Studiu de caz/Din povestea de viați și activitate a subsemnatului

DACĂ TINEREȚEA AR ȘTI ȘI BĂTRÂNEȚEA AR PUTEA SAU DESPRE CONSULTANȚA PSIHOLOGICĂ A TINERILOR ȘI BĂTRÂNILOR. Studiu de caz/Din povestea de viați și activitate a subsemnatului
(IF YOUTH WOULD KNOW AND OLD AGE COULD OR ABOUT THE PSYCHOLOGICAL CONSULTANCY OF YOUNG PEOPLE AND THE ELDERLY. Case study / From the life and activity story of the undersigned)

COMPORTAMENTE PRO-NATURĂ ȘI SĂNĂTATE

COMPORTAMENTE PRO-NATURĂ ȘI SĂNĂTATE
(PRO-NATURE BEHAVIOR AND HEALTH)

VOINȚA ȘI TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE LA PREADOLESCENȚI

VOINȚA ȘI TRĂSĂTURILE DE PERSONALITATE LA PREADOLESCENȚI
(WILL AND PERSONALITY FEATURES IN PRE-ADOLESCENTS)

ASISTENȚA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE

ASISTENȚA PSIHOPEDAGOGICĂ A ELEVILOR CU DIFICULTĂȚI DE ÎNVĂȚARE
(PSYCHOPEDAGOGICAL ASSISTANCE FOR STUDENTS WITH LEARNING DIFFICULTIES)

COMPETENȚELE SOCIALE ȘI EMOȚIONALE ÎN RÂNDUL COPIILOR DE CICLU PRIMAR: DIFERENȚE ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ ȘI GEN

COMPETENȚELE SOCIALE ȘI EMOȚIONALE ÎN RÂNDUL COPIILOR DE CICLU PRIMAR: DIFERENȚE ÎN FUNCȚIE DE VÂRSTĂ ȘI GEN
(SOCIAL AND EMOTIONAL SKILLS AMONG PRIMARY CHILDREN: DIFFERENCES DUE TO AGE AND GENDER)

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI STILUL DE LEADERSHIP

INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ȘI STILUL DE LEADERSHIP
(EMOTIONAL INTELLIGENCE AND LEADERSHIP STYLE)

STUDIUL REPREZENTĂRILOR SOCIALE ÎN ERA GLOBALIZĂRII

STUDIUL REPREZENTĂRILOR SOCIALE ÎN ERA GLOBALIZĂRII
(THE STUDY OF SOCIAL REPRESENTATIONS IN THE ERA OF GLOBALIZATION)

CONSIDERAȚIUNI TEORETICE CU REFERINȚĂ LA REZISTENȚA PSIHOLOGICĂ ÎN PSIHOTERAPIE

CONSIDERAȚIUNI TEORETICE CU REFERINȚĂ LA REZISTENȚA PSIHOLOGICĂ ÎN PSIHOTERAPIE
(THEORETICAL CONSIDERATIONS REGARDING RESISTANCE PSYCHOLOGY IN PSYCHOTHERAPY)

METODE ȘI TEHNICI DE OPTIMIZARE A COMPORTAMENTULUI PROSOCIAL LA ADULTUL EMERGENT

METODE ȘI TEHNICI DE OPTIMIZARE A COMPORTAMENTULUI PROSOCIAL LA ADULTUL EMERGENT
(METHODS AND TECHNIQUES FOR OPTIMIZING PROOSOCIAL BEHAVIOR IN EMERGING ADULTS)

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: СТРАШИЛКА ДЛЯ «ПОДНАДЗОРНЫХ» ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ТЕМ, КОМУ ЭТО НЕОБХОДИМО?

ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: СТРАШИЛКА ДЛЯ «ПОДНАДЗОРНЫХ» ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ТЕМ, КОМУ ЭТО НЕОБХОДИМО?
(TEACHER-PSYCHOLOGIST OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION: A HORROR STORY FOR "SUPERVISED" OR REAL HELP FOR THOSE WHO NEED ITNECESSARY?)

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И СТИЛЬ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ И СТИЛЬ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
(PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND LIFESTYLE OF MODERN HIGH SCHOOL STUDENTS)

THE INFLUENCE OF INTER-GENERATIONAL EDUCATION ON CHILDREN'S CHARACTER

THE INFLUENCE OF INTER-GENERATIONAL EDUCATION ON CHILDREN'S CHARACTER
(THE INFLUENCE OF INTER-GENERATIONAL EDUCATION ON CHILDREN'S CHARACTER)

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CREATIVE ALE ELEVILOR ÎN CADRUL PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV

DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR CREATIVE ALE ELEVILOR ÎN CADRUL PROCESULUI INSTRUCTIV EDUCATIV
(DEVELOPING STUDENTS 'CREATIVE COMPETENCES IN THE EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL PROCESS)

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГОВ

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕДАГОГОВ
(IMPACT OF THE PANDEMIC ON THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF TEACHERS)

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И САМООЦЕНКИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И САМООЦЕНКИ У СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ
(FEATURES OF MOTIVATION AND SELF-ASSESSMENT IN MODERNTEENAGERS)

CERCETAREA ARDERII PROFESIONALE LA ASISTENȚII SOCIALI

CERCETAREA ARDERII PROFESIONALE LA ASISTENȚII SOCIALI
(RESEARCH OF PROFESSIONAL BURNING IN SOCIAL ASSISTANTS)

PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI LA COPIII CU DIZABILITĂȚI VIZUALE

PARTICULARITĂȚILE DEZVOLTĂRII LIMBAJULUI LA COPIII CU DIZABILITĂȚI VIZUALE
(PARTICULARS OF LANGUAGE DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH VISUAL DISABILITIES)

MĂSURI DE CONSOLIDARE A SUPORTULUI PSIHOLOGIC STUDENȚILOR MEDICINIȘTI ÎN PERIOADA CRIZEI PANDEMICE COVID-19

MĂSURI DE CONSOLIDARE A SUPORTULUI PSIHOLOGIC STUDENȚILOR MEDICINIȘTI ÎN PERIOADA CRIZEI PANDEMICE COVID-19
(MEASURES TO STRENGTHEN PSYCHOLOGICAL SUPPORT MEDICAL STUDENTS IN THE PERIOD COVID-19 PANDEMIC CRISIS)

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ
(TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS-CONSULTANTS)

PERCEPŢIA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR CU PRIVIRE LA COMPETENȚELE NECESARE UNUI DIRECTOR DE ȘCOALĂ EFICIENT

PERCEPŢIA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR CU PRIVIRE LA COMPETENȚELE NECESARE UNUI DIRECTOR DE ȘCOALĂ EFICIENT
(PERCEPŢIA CADRELOR DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR CU PRIVIRE LA COMPETENȚELE NECESARE UNUI DIRECTOR DE ȘCOALĂ EFICIENT)

STRATEGII DE CREARE A MEDIULUI EDUCAȚIONAL INCLUZIV ÎN GRĂDINIȚĂ

STRATEGII DE CREARE A MEDIULUI EDUCAȚIONAL INCLUZIV ÎN GRĂDINIȚĂ
(STRATEGIES FOR CREATING AN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN KINDERGARTEN)

ALEGEREA CARIEREI – O PROVOCARE ÎN ORELE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE

ALEGEREA CARIEREI – O PROVOCARE ÎN ORELE DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE
(CAREER CHOICE - A CHALLENGE IN COUNSELING HOURS AND ORIENTATION)

MANAGEMENTUL EMOȚIILOR DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGICĂ

MANAGEMENTUL EMOȚIILOR DIN PERSPECTIVA PSIHOLOGICĂ
(EMOTIONAL MANAGEMENT FROM A PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVE)

COPIII CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE – O PROVOCARE PENTRU PROFESORUL CONSILIER ȘCOLAR

COPIII CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE – O PROVOCARE PENTRU PROFESORUL CONSILIER ȘCOLAR
(CHILDREN WITH PARENTS GOING ABROAD - A CHALLENGE FOR THE SCHOOL COUNSELOR)

LOCUS CONTROLUL ȘI STIMA DE SINE LA ADOLESCENȚI

LOCUS CONTROLUL ȘI STIMA DE SINE LA ADOLESCENȚI
(LOCUS CONTROL AND SELF-ESTEEM IN ADOLESCENTS)

IMAGINEA CORPORALĂ LA ADOLESCENŢI

IMAGINEA CORPORALĂ LA ADOLESCENŢI
(BODY IMAGE IN ADOLESCENTS)

IPOSTAZE RELEVANTE ALE DEZVOLTĂRII INTELIGENŢEI EMOȚIONALE LA VÂRSTA PREADOLESENTĂ

IPOSTAZE RELEVANTE ALE DEZVOLTĂRII INTELIGENŢEI EMOȚIONALE LA VÂRSTA PREADOLESENTĂ
(IPOSTAZE RELEVANTE ALE DEZVOLTĂRII INTELIGENŢEI EMOȚIONALE LA VÂRSTA PREADOLESENTĂ)

ACORDAREA ASISTENȚEI PSIHOLOGICE ELEVILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE

ACORDAREA ASISTENȚEI PSIHOLOGICE ELEVILOR CU CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE
(PROVIDING PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL REQUIREMENTS)

„VIITORUL ABSOLVENT – ÎNTRE SIGURANȚĂ ȘI INCERTITUDINE” – PROGRAM EDUCAȚIONAL DE CONSILIERE PARENTALĂ

„VIITORUL ABSOLVENT – ÎNTRE SIGURANȚĂ ȘI INCERTITUDINE” – PROGRAM EDUCAȚIONAL DE CONSILIERE PARENTALĂ
("FUTURE FUTURE - BETWEEN SAFETY AND UNCERTAINTY" - EDUCATIONAL PROGRAM FOR PARENTAL COUNSELING)

PROBLEMELE SOCIALE ALE FEMEILOR VICTIME ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE

PROBLEMELE SOCIALE ALE FEMEILOR VICTIME ALE VIOLENȚEI ÎN FAMILIE
(SOCIAL ISSUES OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE IN FAMILY)

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ

ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ И ТРЕВОЖНОСТИ У СТАРШЕКЛАССНИКОВ
(FEATURES OF RESISTANCE AND ANXIETY IN HIGH SCHOOL STUDENTS)

COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN MEDIUL ONLINE PENTRU ADOLESCENȚI - ASPECTE PRACTICE

COMUNICAREA EFICIENTĂ ÎN MEDIUL ONLINE PENTRU ADOLESCENȚI - ASPECTE PRACTICE
(EFFECTIVE ADOLESCENT COMMUNICATION FOR ADOLESCENTS - PRACTICAL ASPECTS)

STILURI DE ÎNVĂȚARE ȘI DIMENSIUNI ALE PSIHOIGIENEI MINTALE

STILURI DE ÎNVĂȚARE ȘI DIMENSIUNI ALE PSIHOIGIENEI MINTALE
(LEARNING STYLES AND DIMENSIONS OF MENTAL PSYCHOLOGY)

STILURI DE COMUNICARE PEDAGOGICĂ - REPERE TEORETICO-APLICATIVE

STILURI DE COMUNICARE PEDAGOGICĂ - REPERE TEORETICO-APLICATIVE
(STYLES OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION - THEORETICAL-APPLICATIVE REFERENCES)

PARTICULARITĂȚILE SFEREI MOTIVAȚIONALE A CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUȚII PREUNIVERSITARE

PARTICULARITĂȚILE SFEREI MOTIVAȚIONALE A CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUȚII PREUNIVERSITARE
(PARTICULARITIES OF THE MOTIVATIONAL SPHERE OF TEACHERS IN PRE-UNIVERSITY INSTITUTIONS)