Local rental housing market Cover Image

Lokalny rynek najmu mieszkań
Local rental housing market

Author(s): Anna Górska, Anna Mazurczak, Łukasz Strączkowski
Subject(s): Social Sciences, Economy, Business Economy / Management, Sociology, Marketing / Advertising
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Keywords: rynek nieruchomości;rynek najmu;mieszkania;zachowania nabywców;ceny mieszkań;zarządzanie najmem;Poznań;
Summary/Abstract: Rynek najmu mieszkań w Polsce wzbudza coraz większe zainteresowanie zarówno ze strony inwestorów, jak i jednostek badawczych. Jest to rezultat wyraźnego wyodrębnienia dwóch funkcji mieszkania – konsumpcyjnej, czyli zaspokajania podstawowych ludzkich potrzeb, oraz inwestycyjnej, czyli traktowania nieruchomości mieszkaniowej jako dobra inwestycyjnego, będącego przede wszystkim źródłem uzyskiwania dochodów. W niniejszej książce, łączącej teorię z praktyką, przedstawiono zagadnienia związane z zarządzaniem najmem mieszkań, funkcjonowaniem rynku najmu mieszkań oraz inwestowaniem w tym segmencie rynku nieruchomości. Opisano również ofertę mieszkań na wynajem, stawki najmu i czynsze, preferencje najemców, a także zarządzanie najmem na rynku mieszkaniowym w opinii zarządców nieruchomości na lokalnym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Wnioskami z przeprowadzonych prac badawczych zainteresują się z pewnością podmioty związane bezpośrednio z rynkiem nieruchomości, wśród nich deweloperzy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości, ekonomiści, ale i inwestorzy indywidualni, upatrujący swoich szans prowadzenia działalności na rynku.

  • Print-ISBN-13: 978-83-8211-100-2
  • Page Count: 136
  • Publication Year: 2021
  • Language: Polish