Challenges of the regional development policy in China. Formulation-implementation-adaptation Cover Image
  • Regular Price 8.00 €

Wyzwania polityki rozwoju regionalnego w Chinach. Formułowanie-implementacja-adaptacja
Challenges of the regional development policy in China. Formulation-implementation-adaptation

Author(s): Marek Świstak
Subject(s): Politics, National Economy, Supranational / Global Economy, Socio-Economic Research, Geopolitics
Published by: Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o.
Keywords: china economy development; China
Summary/Abstract: Chiny inspirują do miana państwa o największej gospodarce i potencjale rozwojowym, co wymaga wykształcenia i ciągłego podtrzymywania zdolności modernizacyjnych w wymiarze gospodarczym, społecznym, politycznym czy technologicznym. Zamiar ten może okazać się próżny, jeżeli nadal w Chinach obecne będą tak znaczące dysproporcje rozwojowe jak dotychczas, także w układzie regionalnym. Polityka rozwoju regionalnego stanowi specyficzny przykład koegzystencji interwencji publicznej i wykorzystania mechanizmów rynkowych. Powyższemu towarzyszą polityczna centralizacja i gospodarcza decentralizacja.We wdrażaniu polityki rozwoju regionalnego Chiny podążają drogą inwestycji, które w założeniu mają budować konkurencyjność słabiej rozwiniętych regionów. Strategia ta przyczyniła się do niebywałej rozbudowy infrastruktury, wciąż jednak bez przełożenia na sukces w zakresie spójności. Dysproporcje nadal stanowią wyzwanie nie tyle dla autorytarnego systemu sprawowania władzy, ile dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju jako całości.

  • E-ISBN-13: 978-83-66849-12-9
  • Page Count: 370
  • Publication Year: 2022
  • Language: Polish