(De)constructing Morality: The Articulation of Space as an Expression of Social Critique in the Graphic Cycle “Dramas” by Max Klinger Cover Image

(De)konstrukcija morala: Artikulacija prostora kao izraz društvene kritike u grafičkom ciklusu "Drane" Maksa Klingera
(De)constructing Morality: The Articulation of Space as an Expression of Social Critique in the Graphic Cycle “Dramas” by Max Klinger

Author(s): Lora Milutinović
Subject(s): Visual Arts, 19th Century, Pre-WW I & WW I (1900 -1919), Sociology of Art, History of Art
Published by: Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Keywords: Max Klinger;Berlin;architecture;social criticism;perspective;

Summary/Abstract: U radu je predstavljen pregled četiri grafička dela iz ciklusa Drame (1883) autora Maksa Klingera (1857 - 1920) sa ciljem ukazivanja na jedinstvene metode, kojima je umetnik iskazivao svoje stavove povodom života u metropoli i njenih građana. U radu je predstavljen način na koji umetnik gradi strukturu dela sa ciljem izazivanja fizioloških i emotivnih reakcija kod posmatrača koje se poklapaju sa emocijama protagonista u prikazanom delu. Izazivanjem svesne i podsvesne, kao i telesne i umne reakcije kod posmatrača, umetnik ukazuje na probleme u društvu i apeluje na promenu.

  • Issue Year: 11/2021
  • Issue No: 11
  • Page Range: 86-103
  • Page Count: 18
  • Language: Serbian