A look into the social reality of the modern and contemporary age (Socio-philosophical-anthropological worldview) Cover Image

Pogled na društvenu zbilju modernoga i suvremenoga doba (Socio-filozofsko-antropološki svjetonazor)
A look into the social reality of the modern and contemporary age (Socio-philosophical-anthropological worldview)

Author(s): Zdravko Kordić
Subject(s): Social Philosophy, Politics and society, Culture and social structure , History and theory of sociology, Social differentiation, Family and social welfare, Societal Essay, Sociology of Education
Published by: Matica hrvatska Mostar
Keywords: Social reality; Sociology; Philosophical thinking; Anthropology; Society; Social inequalities; Family and marriage; Education;

Summary/Abstract: Prije nastanka sociologije u 19. stoljeću, u društvu se razmišljalo u okviru filozofije. Antička filozofija nije razlikovala pojmove društva i države. U 17. i 18. stoljeću nastaju teorije društvenog ugovora koje, polazeći od određene unaprijed dane koncepcije ljudske prirode, smatraju da društvo https://www.youtube.com/watch?v=ZRXGsPBUV5g (i država) nastaju sporazumom izoliranih pojedinaca. Francuski filozof Montesquieu i škotski filozof Adam Ferguson iz 18. stoljeća prethodnici su pravnoga sociološkog razmišljanja u društvu. Sociologija je moderna znanost koja izučava promjene koje donosi nastanak modernosti. Modernost znači novu organizaciju društva, različitu od one utemeljene na tradiciji. U modernosti se različita područja društvenoga života - ekonomija, politika, religija, umjetnost - izdvajaju kao posebne sfere s vlastitim zakonitostima.

  • Issue Year: 2020
  • Issue No: 115
  • Page Range: 44-58
  • Page Count: 15
  • Language: Croatian