A New Book on Major Issues in Criminal Procedure  Cover Image
  • Price 4.50 €

Нова книга за важните въпроси в наказателния процес (Чинова, М. и Гатев, Г. Съкратеното съдебно следствие по НПК. Практически проблеми. С., 2009)
A New Book on Major Issues in Criminal Procedure

Author(s): Nikola Manev
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Институт за държавата и правото - Българска академия на науките

Summary/Abstract: BOOK REVIEWS

  • Issue Year: LI/2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 105-107
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian
Toggle Accessibility Mode