DISCUSSION: Shoah Studies in Hungary (2007 – March 2010) Cover Image
  • Price 1.00 €

OMÓWIENIA : Badania nad Szoa na Węgrzech (2007 – marzec 2010)
DISCUSSION: Shoah Studies in Hungary (2007 – March 2010)

Author(s): Clara Royen
Subject(s): History
Published by: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów & IFiS PAN

Summary/Abstract: W roku 2002 powstało w Budapeszcie Centrum Dokumentacji i Pamięci Holokaustu (Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány – HDKE), które udostępnia bogate archiwa i zbiory oraz liczącą ponad 3500 woluminów bibliotekę na temat Zagłady oraz życia Żydów na Węgrzech i na świecie. Stawiając sobie za cel badanie i popularyzację historii Szoa na Węgrzech, skupia grupę historyków i muzealników, którymi kieruje Szabolcs Szita, specjalizujący się w temacie przymusowej pracy Żydów na Węgrzech. Od roku 2007 Centrum publikuje materiały z seminariów i konferencji, a także księgi pamiątkowe z uroczystości organizowanych wraz z innymi ośrodkami badawczymi w Europie (jak Institut für Geschichte der Juden in Österreich). Na specjalną wzmiankę zasługuje zwłaszcza tom wydany w roku 2007, poświęcony warunkom powrotu deportowanych Żydów na Węgry, z artykułem Szity, który podaje niepublikowane dotychczas dane na temat chronologii transportów i oddźwięku, z jakim spotkały się one w prasie.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 6
  • Page Range: 376-381
  • Page Count: 6
  • Language: Polish