Success in Czech phraseology Cover Image

Úspěch v české frazeologii
Success in Czech phraseology

Author(s): Karolína Táborská
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Keywords: phraseology;idiom;cognitive linguistics;success

Summary/Abstract: This paper deals with the issue of the linguistic picture of the world of the SUCCESS concept. This is an initial and partial research focused on systemic data within the dissertation, which deals with the notion of SUCCESS in the linguistic picture of the world of Czech pupils. Its subject is cognitive linguistic analysis of phraseological material in order to get an initial idea about the conceptualization of said concept in the Czech language environment. Conceptual metaphors and image schemata associated with this concept are gradually revealed.Příspěvek je věnován problematice jazykového obrazu světa konceptu ÚSPĚCH. Jde o prvotní, dílčí výzkum zaměřený na systémová data v rámci disertační práce, která se věnuje pojmu ÚSPĚCH v jazykovém obrazu světa českých žáků. Předmětem je kognitivně-lingvistická analýza frazeologického materiálu s cílem udělat si počáteční představu o konceptualizaci tohoto pojmu v českém jazykovém prostředí. Postupně odhalujeme představová schémata a konceptuální metafory, které se s tímto pojmem pojí.

  • Issue Year: XXI/2021
  • Issue No: 3
  • Page Range: 409-419
  • Page Count: 11
  • Language: Czech