Carnivalization of Protest Cover Image

Karnawalizacja protestu
Carnivalization of Protest

Author(s): Maciej Kowalewski
Subject(s): Social Sciences
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: protest; karnawalizacja; ruchy społeczne; protest; carnivalization; social movements

Summary/Abstract: The article provides an overview of selected studies describing the political significance of carnival aesthetics. The purpose of the article was to identify the possible consequences of carnivalization of protest such as: the usage of carnival repertoire for gathering media attention and participants mobilization, the effect of reduction of the political meaning with using the carnival tactics. According to the author, it is impossible to derive the tactics from the political meaning of social movements, hence the study of the efficacy of protest carnivalization should also consider the transformation of collective identity and goals defined by the protesters. W niniejszym tekście przedstawiono przegląd wybranych badań opisujących polityczne znaczenia estetyki karnawału. Celem artykułu było wskazanie możliwych konsekwencji karnawalizacji protestu, począwszy od stosowania karnawałowego repertuaru w celu generowania zainteresowania mediów i mobilizowania uczestników, a skończywszy na efekcie osłabienia politycznej wymowy tych ruchów społecznych, które wykorzystują opisywane w tekście taktyki. Zdaniem autora w wielu przypadkach niemożliwe jest oddzielenie stosowanej taktyki od przesłania ruchów społecznych, dlatego też badanie skuteczności stosowania karnawalizacji protestu powinno uwzględniać także przeobrażenia tożsamości zbiorowej i celów definiowanych przez protestujących.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 7
  • Page Range: 198-216
  • Page Count: 19
  • Language: Polish