A Misunderstood Humorist Cover Image

„НЕСХВАЋЕНИ ХУМОРИСТА“
A Misunderstood Humorist

Author(s): Uwe Johnson, Leslie Wilson
Contributor(s): Maja Anastasijević (Translator)
Subject(s): Source Material
Published by: Културни центар Новог Сада

Summary/Abstract: Превод интервјуа рађен је према верзији „Ein verkannter Humorist“. Gespräch mit A. Leslie Wilson (Am 20. April 1982 in Sheerness-on-Sea), објављеној у књизи: Eberhard Fahlke (прир.), “Ich überlege mir die Geschichte…” Uwe Johnson im Gespräch, Франкфурт/М., 1988, стр. 281–299. А. Лесли Вилсон је разговор водио на немачком језику. Копију тонског снимка разговора Вилсон је ставио на располагање Архиву Увеа Јонзона, а Е. Фалке је снимак транскрибовао. Овај интервју с Увеом Јонзоном oбјављен је на енглеском језику у часопису Dimension; Contemporary German Arts and Letters (University of Texas, Austin; св. 15, 1982, бр. 3, стр. 400–413) чији је уредник Вилсон био. Скраћења у овом преводу, обележена тротачком у угластој загради, потичу од приређивача темата.

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 529
  • Page Range: 141-146
  • Page Count: 6
  • Language: Serbian