Research of the Causes and Contexts of the Occurrence of Risky Behavior in a Pupil with a Mild Degree of Mental Disability Within the Educational Process in the Ninth Grade of a Special Primary School Class Cover Image

Výskum príčin a súvislostí vzniku rizikového správania u žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v deviatom ročníku špeciálnej triedy základnej školy
Research of the Causes and Contexts of the Occurrence of Risky Behavior in a Pupil with a Mild Degree of Mental Disability Within the Educational Process in the Ninth Grade of a Special Primary School Class

Author(s): Peter Petrovič
Subject(s): Social Sciences, Education, Psychology, Sociology, School education
Published by: VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
Keywords: Risk behavior; Case Study; A student with a mild degree of mental disability;

Summary/Abstract: This is a case study of a pupil with a mild degree of mental disability in the ninth grade of a special primary school class. The case study provides research findings on the causes and contexts of the student's risky behavior from the perspective of the class teacher. The collected data were analyzed and evaluated to derive a theory about the student's risky behavior and the causes and contexts that caused this behavior.

  • Issue Year: XXI/2021
  • Issue No: 3
  • Page Range: 65-76
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak