To explain evil. Philosophical interpretation of Philip Zimbardo’s Prison Experiment Cover Image

Wyjaśnić zło. Filozoficzna interpretacja eksperymentu więziennego Philipa Zimbardo
To explain evil. Philosophical interpretation of Philip Zimbardo’s Prison Experiment

Author(s): Joanna Hładyłowicz
Subject(s): Philosophy, Social Sciences, Psychology, Ethics / Practical Philosophy, Experimental Pschology
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej
Keywords: zło; banalność zła; zło radykalne; władza sądzenia; Stanfordzki Eksperyment Więzienny

Summary/Abstract: Artykuł jest poświęcony problematyce zła i próbom jego wyjaśnienia. Jest to analiza i reinterpretacja wyników Stanfordzkiego Eksperymentu Więziennego Philipa Zimbardo, w oparciu o tezę Hannah Arendt o złu banalnym oraz o filozofię Immanuela Kanta i Paula Ricoeura. W obliczu skrajnych wniosków z eksperymentu postawione są pytania o wolność woli i motywację jednostki oraz o odpowiedzialność za podjęte działania. Główna argumentacja jest sprzeciwem wobec radykalnej tezy o totalnym wpływie sytuacji na nasze wybory moralne oraz propozycją stanowiska zamiennego, stanowiącego połączenie postulatów dyspozycjonistów i sytuacjonistów. Rozważania prowadzą do wniosków o niepoznawalności zła i potrzebie rozwijania zdolności samodzielnego myślenia przy użyciu władzy sądzenia, która umożliwia ludziom nie tylko podejmowanie właściwych wyborów ale i przeciwdziałanie złu.

  • Issue Year: 2021
  • Issue No: 31
  • Page Range: 151-172
  • Page Count: 22
  • Language: Polish
Toggle Accessibility Mode